990-91260D-023

Kople til strømkabler

LES DETTE
Fare for skade på utstyret
Slik sikrer du riktig lastdeling i bypassdrift i et parallellsystem:
 • Alle utgangskabler må ha samme lengde for alle UPSer.
 • Alle utgangskabler må ha samme lengde for alle UPSer.
 • Alle inngangskabler må ha samme lengde for alle UPSene (kun nødvendig i systemer med enkel forsyningskilde).
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre skade på utstyret.
MERK: UPSen er forhåndskonfigurert for et TNS-jordingssystem. En 3-leder-installasjon, som bruker en samleskinne for potensialutligning, fører til en høyere lekkasjestrøm.
 1. Kun for TN-C/3-leder jordingssystem: Flytt samleskinnen for potensialutligning fra posisjon (A) til posisjon (B) for å kople N-samleskinnen til G/PE-samleskinnen.

  UPS sett bakfra

 2. Kun for system med to forsyningskilder: Fjern de angitte krysskoplingskablene for enkel forsyningskilde som ligger bak utgangs-/bypass-terminalene.

  UPS sett bakfra

 3. Kople til strømkabler som vist:
  1. Kople til utstyrsjordingsleder/PE-kabler.
  2. Kople til inngangskablene.
  3. Kun for system med to forsyningskilder: Kople til bypasskablene.
  4. Kople til utgangskablene.
  MERK: Drei de isolerte hylsene til 3,7 Nm.

  UPS sett bakfra

  FORSIKTIG
  Fare for skade på utstyret
  Kontroller festing av kabelsko / isolerte hylser. Hvis kabelskoene / de isolerte hylsene beveger seg på grunn av trekk i kabler, kan bolten/skruen løsne.
  Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre personskade eller skade på utstyret.
 4. Sett på høyre bakplate igjen.
 5. Monter den venstre bakre pakningsplaten på UPSen igjen.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?