990-91260D-025

Omówienie systemu równoległego

UIB Unit input breaker (Wyłącznik wejściowy jednostki)
SSIB Static switch input breaker (Wyłącznik wejściowy przełącznika statycznego)
IMB Internal maintenance breaker (Wewnętrzny wyłącznik serwisowy)
UOB Unit output breaker (Wyłącznik wyjściowy jednostki)
SIB System isolation breaker (Wyłącznik izolacji systemu)
BB Wyłącznik baterii w zasilaczu UPS dla baterii wewnętrznych
MBB Zewnętrzny wyłącznik obejścia serwisowego

Układy równoległe z indywidualnym wyłącznikiem wejściowym jednostki UIB i wyłącznikiem wejściowym przełącznika statycznego SSIB

Zasilacz Galaxy VS może obsługiwać cztery zasilacze UPS dla pojemności i maksymalnie 3+1 zasilacze UPS w układzie równoległym dla zapewnienia nadmiarowości z indywidualnym wyłącznikiem wejściowym jednostki UIB i wyłącznikiem wejściowym przełącznika statycznego SSIB.

UWAGA: W układach równoległych należy dostarczyć zewnętrzny wyłącznik obejścia serwisowego MBB, a wewnętrzny wyłącznik obejścia serwisowego IMB* musi być zablokowany w pozycji otwartej.

Układ równoległy – Pojedyncze zasilanie

Układ równoległy – Podwójne zasilanie

Układy równoległe ze współdzielonym wyłącznikiem wejściowym jednostki UIB i wyłącznikiem wejściowym przełącznika statycznego SSIB

Zasilacz Galaxy VS może obsługiwać cztery zasilacze UPS dla pojemności i maksymalnie 3+1 zasilacze UPS w układzie równoległym dla zapewnienia nadmiarowości ze współdzielonym wyłącznikiem wejściowym jednostki UIB i wyłącznikiem wejściowym przełącznika statycznego SSIB.

UWAGA: W układach równoległych należy dostarczyć zewnętrzny wyłącznik obejścia serwisowego MBB, a wewnętrzny wyłącznik obejścia serwisowego IMB* musi być zablokowany w pozycji otwartej.

Układ równoległy – Pojedyncze zasilanie

Układ równoległy – Podwójne zasilanie

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?