990-91260D-031

Anslut kraftkablarna

OBS!
Risk för utrustningsskador
För att säkerställa korrekt lastfördelning i bypassdrift i ett parallellsystem:
 • Alla bypasskablar måste ha samma längd för samtliga UPS-enheter.
 • Alla utgångskablar måste ha samma längd för samtliga UPS-enheter.
 • Alla ingångskablar måste ha samma längd för samtliga UPS-enheter (krävs endast i system för enkel nätmatning).
Om anvisningarna inte följs kan det leda till skador på utrustningen.
OBS: UPS:en är konfigurerad för TNS-jordningssystem Installation med tre ledare via en monteringsvinkel kommer att resultera i högre läckström.
 1. Endast för TN-C/3-ledarsystem: Flytta byglingsskenorna från läge (A) till läge (B) för att ansluta N-skenan till G/PE-samlingsskenan.

  UPS:en bakifrån

 2. Endast för system med dubbel nätmatning: Ta bort de angivna startkablarna för enkel nätmatning som sitter bakom utgångs-/bypassterminalerna.

  UPS:en bakifrån

 3. Anslut kraftkablarna som visas:
  1. Anslut utrustningens jordledare/PE-kablar.
  2. Anslut ingångskablarna.
  3. Endast för system med dubbel nätmatning: Anslut bypasskablarna.
  4. Anslut utgångskablarna.
  OBS: Vrid de isolerade hylsorna till 3,7 Nm (0,38 kgf-m).

  UPS:en bakifrån

  OBSERVERA
  Risk för utrustningsskador
  Se till att kabelskorna/de isolerade hylsorna är ordentligt fästa. Dra inte i kabelskorna/de isolerade hylsorna, för då kan bultarna/skruvarna lossna.
  Om anvisningarna inte följs kan det leda till personskador eller skador på utrustningen.
 4. Sätt tillbaka den högra bakre plattan.
 5. Sätt tillbaka den vänstra bakre genomföringsplattan på UPS:en.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?