990-91260D-031

Förbered för installation

FARA
Fara för elektriska stötar, explosion eller ljusbåge
Undvik att borra eller stansa hål för kablar eller kabelkanaler med genomföringsplattorna installerade eller i närheten av UPS.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
OBS: Dra signalkablarna åtskilda från kraftkablarna och dra Class 2/SELV-kablarna åtskilda från non-Class 2/non-SELV-kablarna.
 1. Ta bort frontpanelen.
 2. Ta av det övre skyddet:
  1. Ta bort skruvarna och luta framsidan av det övre skyddet uppåt.
  2. Skjut det övre skyddet bakåt för att ta av det. Pluggarna på baksidan av det övre skyddet måste kopplas från öppningarna på baksidan av UPS:en.
 3. Ta bort batterihöljet. Koppla bort batteriterminalerna från batterimodulernas framsida.
 4. Ta bort de bakre genomföringsplattorna och de bakre borstplattorna från UPS:en. Dessa är för signalkabeldragning.

  UPS:en bakifrån

 5. Gör något av följande:
  • För installation utan kabelkanaler: Återmontera borstplattorna.
  • För installation med kabelkanaler: Borra hål i genomföringsplattorna för kabelkanaler, installera kabelkanaler och återmontera genomföringsplattorna.
 6. Dra non-Class 2/non-SELV-signalkablarna genom den bakre vänstra borst-/genomföringsplattan och in i UPS-enheten.

  Vy ovanifrån av UPS:en utan kabelkanaler

  Vy ovanifrån av UPS:en med kabelkanaler

 7. Dra Class 2/SELV-signalkablarna genom den mellersta bakre borst-/genomföringsplattan och in i UPS-enheten.
 8. Dra de externa kommunikationskablarna som ansluter till styrenhetsboxen genom den högra, bakre borst-/genomföringsplattan och genom kabelkanalen fram till fronten på UPS-enheten.
 9. Ta bort vänster genomföringsplatta från UPS-enhetens baksida.

  UPS:en bakifrån

 10. Borra/stansa hål för kraftkablar/kabelkanaler i genomföringsplattan. Montera kabelkanaler (ingår ej) om tillämpligt.
 11. Ta bort den högra bakre plattan för enklare åtkomst.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?