990-91260D-032

การเตรียมการติดตั้ง

อันตราย
อันตรายจากไฟฟ้าช็อต การระเบิด หรือไฟอาร์ก
ห้ามใช้สว่านเจาะหรือเจาะรูสายเคเบิลหรือท่อร้อยสายที่ติดตั้งเพลตเข้าสาย และห้ามใช้สว่านเจาะหรือเจาะรูในระยะใกล้กับ UPS
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส
หมายเหตูู: เดินสายสัญญาณแยกจากสายไฟ และเดินสาย Class 2/SELV แยกจากสาย non-Class 2/non-SELV
 1. ถอดแผงควบคุมด้านหน้าออก
 2. ถอดฝาครอบด้านบนออก:
  1. ถอดสกรูและพลิกฝาครอบด้านบนขึ้น
  2. เลื่อนฝาครอบด้านบนไปทางด้านหลังเพื่อถอดออก ถอดแท็บที่ด้านหลังของฝาครอบด้านบนออกจากช่องใส่ที่ด้านหลัง UPS
 3. ถอดฝาครอบแบตเตอรี่ออก ถอดเทอร์มินัลแบตเตอรี่ออกจากด้านหน้าของโมดูลแบตเตอรี่
 4. ถอดเพลตเข้าสายหลังและเพลตแปรงด้านหลังออกจาก UPS ซึ่งจะใช้สำหรับการเดินสายสัญญาณ

  มุมมองด้านหลังของ UPS

 5. ปฏิบัติขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งดังต่อไปนี้:
  • สำหรับการติดตั้งโดยไม่มีท่อร้อยสายไฟ: ติดตั้งเพลตแปรงกลับเข้าที่เดิม
  • สำหรับการติดตั้งโดยมีท่อร้อยสายไฟ: เจาะรูในเพลตเข้าสายสำหรับท่อร้อยสาย ติดตั้งท่อร้อยสาย และติดตั้งเพลตเข้าสายกลับเข้าไปใหม่
 6. เดินสายสัญญาณ non-Class 2/non-SELV ผ่านเพลตแปรง/เพลตเข้าสายด้านหลังทางซ้ายและเข้าสู่ UPS

  มุมมองด้านบนของ UPS ที่ไม่มีท่อร้อยสาย

  มุมมองด้านบนของ UPS ที่มีท่อร้อยสาย

 7. เดินสายสัญญาณ Class 2/SELV ผ่านเพลตแปรง/เพลตเข้าสายด้านหลังตรงกลางและเข้าสู่ UPS
 8. เดินสายเคเบิลสื่อสารภายนอกที่เชื่อมต่อกับกล่องควบคุมผ่านเพลตแปรง/เพลตเข้าสายด้านหลังทางขวา และผ่านช่องเดินสายเคเบิลไปยังด้านหน้าของ UPS
 9. ถอดเพลตเข้าสายด้านซ้ายออกจากด้านหลังของ UPS

  มุมมองด้านหลังของ UPS

 10. เจาะ/กดเพลตเข้าสายให้เป็นรูสำหรับสายไฟ/ท่อร้อยสาย ติดตั้งท่อร้อยสายไฟ (ไม่ได้ให้มา) หากเหมาะสม
 11. ถอดเพลตหลังด้านขวาเพื่อให้เข้าถึงได้ง่ายขึ้น
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?