990-91261D-004

Specifikationer for 400 V-systemer

Indgangsspecifikationer for 400 V

UPS-klassifikation

10 kW 15 kW 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW

Spænding (V)

380 /400 /415

380 /400 /415

380 /400 /415

380 /400 /415

380 /400 /415

380 /400 /415

Tilslutninger

4-leder (L1, L2, L3, N, PE) WYE (systemer med én forsyningskilde)
3-leder (L1, L2, L3, PE) WYE (systemer med to forsyningskilder)* *

Indgangsspændingsinterval (V)

380 V: 331-437
400 V: 340-460
415 V: 353-477

Frekvensinterval (Hz)

40-70

Nominel indgangsstrøm (A)

16/15/14

24/22/22

32/30/29

47/45/43

63/60/58

79/75/72

Maksimal indgangsstrøm (A)

19/18/17

28/27/26

38/36/35

57/54/52

76/72/69

91/90/87

Begrænsning af indgangsstrøm (A)

20/19/18

30/28/27

39/37/36

59/56/54

78/74/72

91/91/90

Indgangseffektfaktor

0,99 for last større end 50 %
0,95 for last større end 25 %

Samlet harmonisk forvrængning (THDI)

<3 % ved fuld lineær last (symmetrisk)

Maksimal kortslutningsklassificering

65 kA RMS

Beskyttelse

Indbygget tilbagekoblingsbeskyttelse og sikringer

Ramp-in

Programmerbar og selvjusterende, 1-40 sekunder

Bypass-specifikationer for 400 V

UPS-klassifikation

10 kW 15 kW 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW

Spænding (V)

380 /400 /415

380 /400 /415

380 /400 /415

380 /400 /415

380 /400 /415

380 /400 /415

Tilslutninger

4-leder (L1, L2, L3, N, PE) WYE

Bypass-spændingsinterval (V)

380 V: 342-418
400 V: 360-440
415 V: 374-457

Frekvensinterval (Hz)

50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (kan vælges af brugeren)

Nominel bypass-strøm (A)

15/15/14

23/22/21

31/29/28

46/44/42

61/58/56

77/73/70

Nominel neutral strøm (A)

26/25/24

39/37/36

53/50/48

79/75/72

105/100/96

131/125/120

Maksimal kortslutningsgrad*

*

65 kA RMS

Beskyttelse

Indbygget tilbagekoblingsbeskyttelse og sikringer
Specifikationer for indbygget sikring: Klassificeret til 200 A, smelteintegrale 5.25 kA2s

Udgangsspecifikationer for 400 V

UPS-klassifikation

10 kW 15 kW 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW

Spænding (V)

380 /400 /415

380 /400 /415

380 /400 /415

380 /400 /415

380 /400 /415

380 /400 /415

Tilslutninger

4-leder (L1, L2, L3, N, PE)

Spændingsregulering

Symmetrisk last ± 1 %
Asymmetrisk last ± 3 %

Overbelastningskapacitet

150 % i 1 minut (ved normal drift)
125 % i 10 minutter (ved normal drift)
125 % i 1 minut (ved batteridrift)
110 % vedvarende (ved bypass-drift)
1000 % i 100 millisekunder (ved bypass-drift)

Dynamisk lastreaktion

± 5 % efter 2 millisekunder
± 1 % efter 50 millisekunder

Udgangseffektfaktor

1

Nominel udgangsstrøm (A)

15/14/14

23/22/21

30/29/28

46/43/42

61/58/56

76/72/70

Frekvensregulering (Hz)

50/60 Hz bypass synkroniseret – 50/60 Hz ± 0,1 % fritløbende

Synkroniseret slew rate (Hz/sek)

Programmerbar til 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6

Samlet harmonisk forvrængning (THDU)

<1 % for lineær last
≤20 kW: <3 % for ikke lineær last
>20 kW: <5 % for ikke lineær last

Klassificering af udgangsydeevne (i henhold til IEC 62040-3:2021)

VFI-SS-11

Last-crestfaktor

2,5

Lasteffektfaktor

Fra 0,7 kapacitiv til 0,7 induktiv uden lastreduktion

Batterispecifikationer for 400 V

FARE
Fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
Beskyttelse af strømlagringsenheden: Der skal placeres en anordning til beskyttelse mod overstrøm tæt på strømlagringsenheden.
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.

Alle værdier er baseret på 40 batteriblokke.

UPS-klassifikation 10 kW 15 kW 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW

Ladeeffekt i % af udgangseffekt ved 0-40 % last

80 %

Ladeeffekt i % af udgangseffekt ved 100 % last

20 %

Maksimal ladeeffekt (ved 0-40 % last) (kW)

8

12

16

24

32

40

Maksimal ladeeffekt (ved 100 % last) (kW)

2

3

4

6

8

10

Nominel batterispænding (VDC)

480

Nominel flydespænding (VDC)

545

Maksimal boost-spænding (VDC)

571

Temperaturkompensation (pr. celle)

-3,3 mV/°C ved T ≥ 25 °C – 0 mV/°C ved T < 25 °C

Spænding ved afsluttet afladning (fuld last) (VDC)

384

Batteristrøm ved fuld last og nominel batterispænding (A)

22

33

43

65

87

109

Batteristrøm ved fuld last og minimal batterispænding (A)

27

41

54

81

109

136

Ripple-strøm

< 5 % C20 (5 minutters batteridrift)

Batteritest

Manuel/automatisk (kan vælges)

Maksimal kortslutningsklassificering

10 kA

Anbefalede kabelstørrelser for 400 V

FARE
fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
Al ledningsinstallation skal overholde gældende regler for elinstallationer. Den maksimalt tilladte kabelstørrelse er 50 mm2.
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.

Det maksimale antal kabelforbindelser pr. busbar: 2 på input/output/bypass-busbarer; 2 på DC+/DC- busbarer; 4 på N-busbar; 5 på PE-busbar.

BEMÆRK: Overstrømsbeskyttelse skal leveres af andre.

I denne manual er kabelstørrelserne baseret på tabel B.52.3 og B.52.5 i IEC 60364-5-52 med følgende angivelser:

  • 90 °C strømledere

  • Omgivelsestemperatur på 30 °C

  • Brug af kobberstrømledere

  • Installationsmetode C

PE-kabelstørrelsen er baseret på tabel 54.2 i IEC 60364-4-54.

Hvis omgivelsestemperaturen er over 30 °C, skal der vælges større strømledere i overensstemmelse med IEC's korrektionsfaktorer.

BEMÆRK: De anbefalede kabelstørrelser og den maksimalt tilladte kabelstørrelse kan være forskellig for tilbehørsprodukterne. Ikke alle tilbehørsprodukter understøtter aluminiumkabler. Følg installationsvejledningen, der følger med tilbehørsproduktet.
BEMÆRK: De angivne DC kabelstørrelser er kun anbefalinger. Følg altid de specifikke instruktioner i dokumentationen til batteriløsningen vedrørende DC og DC PE kabelstørrelser og kontrollér, at DC kabelstørrelserne matcher batteriafbryderklassifikationen.
BEMÆRK: Nullederen er dimensioneret til 1,73 gange fasestrøm i tilfælde af højt harmonisk indhold fra ikke-lineær last. Hvis der kun forventes mindre eller ingen harmonisk strøm, kan nullederen dimensioneres efter forholdene, men den må ikke være mindre end fasestrømlederen.

Kobber

UPS-klassifikation 10 kW 15 kW 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW
Indgangsfaser (mm2)

6

6

10

16

25

35

Indgangs-PE (mm2)

6

6

10

16

16

16

Bypass-/udgangsfaser (mm2)

6

6

10

16

25

25

Bypass-PE/udgangs-PE (mm2)

6

6

10

16

16

16

Neutral (mm2)

6

10

16

25

35

50

DC+/DC-* (mm2)

6

10

16

25

35

50

DC PE (mm2)

6

10

16

16

16

25

Anbefalet indgangsbeskyttelse 400 V

FARE
Fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
For parallelle systemer må værdierne for øjeblikkelig tilsidesættelse (Ii) ikke indstilles til mere end 800 A. Anbring etiketten 885-92557 ved siden af afbryderen installeret før indgangen på udstyret for at oplyse om den potentielle fare.
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.
BEMÆRK: Ved lokale direktiver, som kræver 4-polede afbrydere: Hvis nullederen forventes at bære en høj strøm, skal afbryderen være klassificeret i henhold til den forventede neutrale strøm pga. linje-neutral, ikke-lineær last.

UPS-klassifikation

10 kW 15 kW 20 kW
 

Indgang

Bypass

Indgang

Bypass

Indgang

Bypass

Afbrydertype

NSX100H TM25D (LV429676)

NSX100H TM16D (LV429677)

NSX100H TM32D (LV429675)

NSX100H TM25D (LV429676)

NSX100H TM40D (LV429674)

NSX100H TM32D (LV429675)

In (A)

25

16

32

25

40

32

Ir (A)

20

16

32

23

40

32

Im (A)

300 (fast)

190 (fast)

400 (fast)

300 (fast)

500 (fast)

400 (fast)

UPS-klassifikation

30 kW 40 kW 50 kW
 

Indgang

Bypass

Indgang

Bypass

Indgang

Bypass

Afbrydertype

NSX100H TM63D (LV429672)

NSX100H TM50D (LV429673)

NSX100H TM80D (LV429671)

NSX100H TM63D (LV429672)

NSX100H TM100D (LV429670)

NSX100H TM80D (LV429671)

In (A)

63

50

80

63

100

80

Ir (A)

63

50

80

63

100

80

Im (A)

500 (fast)

500 (fast)

640 (fast)

500 (fast)

800 (fast)

640 (fast)

QR code for this page

Var dette nyttigt?