990-91261D-011

Lopullinen asennus

VAARA
Sähköiskun, räjähdyksen tai valokaaren vaara
Akut saattavat aiheuttaa sähköiskun ja suuren oikosulkuvirran. Akkuja käsiteltäessä on suoritettava seuraavat varotoimenpiteet:
 • Riisu kello, sormukset ja muut metalliesineet.
 • Käytä työkaluja, joiden kädensijat on eristetty.
 • Käytä suojalaseja, -käsineitä ja -jalkineita.
 • Älä aseta akkujen päälle työkaluja tai metalliosia.
 • Irrota varaaja, ennen kuin kytket tai irrotat akun navat.
 • Tarkista, onko akku maadoitettu tahattomasti. Jos maadoitus on tahaton, katkaise virtalähteen yhteys maahan. Maadoitetun akun koskettaminen saattaa aiheuttaa sähköiskun. Sähköiskun todennäköisyyttä voidaan vähentää, jos maakosketus poistetaan asennuksen ja huoltotoimenpiteiden ajaksi (laitteissa ja etäakkutarvikkeissa, joissa ei ole maadoitettua syöttöpiiriä).
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai hengenvaaran.
VAROITUS
laitevaurion vaara
Ennen kuin asennat järjestelmän akut, odota, että järjestelmään voidaan kytkeä virta. Akun asentamisesta UPS-järjestelmän virran kytkentään kuluva aika ei saa ylittää 72:ta tuntia (kolmea päivää).
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa laitevaurion, vakavan vamman tai hengenvaaran.
 1. Asenna takalevy takaisin läpivientikoteloon.

  UPS takaa

 2. Asenna yläkansi takaisin paikalleen:
  1. Kallista yläkantta ja työnnä se UPSin takaosaan. Yläkannen takaosassa olevat liittimet on kiinnitettävä UPSin takaosan aukkoihin.
  2. Työnnä yläkansi alas edestä.

   UPS takaa

  3. Kiinnitä ruuvit takaisin.
 3. Vain maanjäristyskiinnikkeille: Työnnä UPS paikalleen niin, että takakiinnike kiinnittyy lattiakiinnikkeeseen.

  UPS takaa

 4. Laske UPSin etu- ja takaosan tasausjalkoja jakoavaimella, kunnes ne ulottuvat lattiaan. Varmista vatupassin avulla, että UPS on suorassa.
  HUOMAUTUS
  Laitevaurion vaara
  Älä liikuta koteloa tasausjalkojen laskemisen jälkeen.
  Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa laitevaurion.
 5. Vain maanjäristyskiinnikkeille: Kiinnitä etummaisen maanjäristyskiinnikkeen lattiakiinnike lattiaan. Käytä lattian tyyppiä vastaavia välineitä – etukiinnikkeen reiän läpimitta on 18 mm.
 6. Aseta akkukatkaisija (BB) auki- eli OFF-asentoon.
 7. Työnnä mahdolliset ylimääräiset akkumoduulit aukkoon. Täytä hyllyt alhaalta ylöspäin.
 8. Käännä ylimääräisten akkumoduulien kahvaa alaspäin ja kiinnitä kahva hyllyyn tarkoituksenmukaisella ruuvilla.
 9. Kytke akkuliitännät akkumoduulien etuosaan.
 10. Asenna akkusuojus takaisin UPSiin.
 11. Asenna UPSin etupaneeli takaisin paikalleen:
  1. Kiinnitä UPSin etupaneelin alaosan kaksi liitintä UPSiin vinosti.
  2. Yhdistä etupaneelin hihna takaisin UPSiin.
  3. Sulje etupaneeli ja lukitse se kahta lukitusruuvia käyttäen.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?