990-91261D-011

400 V:n järjestelmien tekniset tiedot

Syötön tekniset tiedot 400 V

UPSin nimellisteho

10 kW 15 kW 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW

Jännite (V)

380 /400 /415

380 /400 /415

380 /400 /415

380 /400 /415

380 /400 /415

380 /400 /415

Kytkennät

Nelijohtiminen (L1, L2, L3, N, PE) tähti (yksittäinen syöttö)
Kolmijohtiminen (L1, L2, L3, PE) tähti (kahdennettu syöttö)* *

Syöttöjännitteen vaihtelualue (V)

380 V 331–437
400 V: 340–460
415 V: 353–477

Taajuuden vaihtelualue (Hz)

40–70

Nimellissyöttövirta (A)

16/15/14

24/22/22

32/30/29

47/45/43

63/60/58

79/75/72

Enimmäissyöttövirta (A)

19/18/17

28/27/26

38/36/35

57/54/52

76/72/69

91/90/87

Syöttövirran rajoitus (A)

20/19/18

30/28/27

39/37/36

59/56/54

78/74/72

91/91/90

Syötön tehokerroin

0,99 yli 50 %:n kuormalla
0,95 yli 25 %:n kuormalla

Harmoninen kokonaissärö (THDI)

< 3 % täydellä lineaarisella kuormalla (symmetrinen)

Suurin oikosulkuluokitus

65 kA RMS

Suojaus

Sisäänrakennettu takaisinsyötön esto ja sulakkeet

Siirtymä

Ohjelmoitava ja mukautuva 1–40 sekuntia

Ohituksen tekniset tiedot 400 V

UPSin nimellisteho

10 kW 15 kW 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW

Jännite (V)

380 /400 /415

380 /400 /415

380 /400 /415

380 /400 /415

380 /400 /415

380 /400 /415

Kytkennät

Nelijohtiminen (L1, L2, L3, N, PE) tähti

Ohitusjännitteen vaihtelualue (V)

380 V 342–418
400 V: 360–440
415 V: 374–457

Taajuuden vaihtelualue (Hz)

50/60 ±1, 50/60 ±3, 50/60 ±10 (käyttäjän valittavissa)

Nimellinen ohitusvirta (A)

15/15/14

23/22/21

31/29/28

46/44/42

61/58/56

77/73/70

Nimellinen nollavirta (A)

26/25/24

39/37/36

53/50/48

79/75/72

105/100/96

131/125/120

Suurin oikosulkuluokitus*

*

65 kA RMS

Suojaus

Sisäänrakennettu takaisinsyötön esto ja sulakkeet
Sisäisen sulakkeen tiedot: Luokitus 200 A, sulamisenergia 5,25 kA2s

Lähdön tekniset tiedot 400 V

UPSin nimellisteho

10 kW 15 kW 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW

Jännite (V)

380 /400 /415

380 /400 /415

380 /400 /415

380 /400 /415

380 /400 /415

380 /400 /415

Kytkennät

Nelijohtiminen (L1, L2, L3, N, PE)

Jännitteen säätö

Symmetrinen kuormitus ±1 %
Epäsymmetrinen kuormitus ±3 %

Ylikuormituskapasiteetti

150 % 1 minuutin ajan (normaalikäytössä)
125 % 10 minuutin ajan (normaalikäytössä)
125 % 1 minuutin ajan (akkukäytössä)
110 % jatkuva (ohituskäyttö)
1000 % 100 millisekunnin ajan (ohituskäyttö)

Dynaaminen kuormitusvaste

±5 % 2 millisekunnin jälkeen
±1 % 50 millisekunnin jälkeen

Lähtötehokerroin

1

Nimellislähtövirta (A)

15/14/14

23/22/21

30/29/28

46/43/42

61/58/56

76/72/70

Taajuuden säätö (Hz)

50/60 Hz ohitus synkronoituna – 50/60 Hz ±0,1 % vapaakäynnillä

Synkronoitu seurantanopeus (Hz/s)

Ohjelmoitavissa arvoihin 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6

Harmoninen kokonaissärö (THDU)

< 1 % lineaarisella kuormalla
≤ 20 kW: < 3 % ei-lineaarisella kuormalla
> 20 kW: < 5 % ei-lineaarisella kuormalla

Lähdön suorituskykyluokitus (standardin IEC 62040-3:2021) mukaisesti)

VFI-SS-11

Kuormituksen huippukerroin

2,5

Kuormituksen tehokerroin

0,7:stä 0,7:ään viiveellä laitteen käyttötason alentumatta

Akuston tekniset tiedot 400 V

VAARA
Sähköiskun, räjähdyksen tai valokaaren vaara
Energian varastointilaitteen suoja: Ylivirtasuoja on sijoitettava lähelle energian varastointilaitetta.
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai hengenvaaran.

Arvot perustuvat 40 akkuun.

UPSin nimellisteho 10 kW 15 kW 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW

Latausteho lähtötehon prosentteina ilmaistuna 0–40 %:n kuormalla

80 %

Latausteho lähtötehon prosentteina ilmaistuna 100 %:n kuormalla

20 %

Maksimilatausteho (0–40 %:n kuormalla) (kW)

8

12

16

24

32

40

Maksimilatausteho (100 %:n kuormalla) (kW)

2

3

4

6

8

10

Nimellinen akkujännite (VDC)

480

Nimellinen ylläpitojännite (VDC)

545

Maksimitehostusjännite (VDC)

571

Lämpötilan tasaus (kennokohtainen)

−3,3 mV/°C, kun T ≥ 25 °C – 0 mV/°C, kun T < 25 °C

Varauksen loppujännite (täysi kuorma) (VDC)

384

Akkuvirta täydellä kuormalla ja akun nimellisjännitteellä (A)

22

33

43

65

87

109

Akkuvirta täydellä kuormalla ja akun minimijännitteellä (A)

27

41

54

81

109

136

Sykkivä virta

< 5 % C20 (5 minuutin käyttöaika)

Akkutesti

Manuaalinen/automaattinen (valittavissa)

Suurin oikosulkuluokitus

10 kA

Suositellut kaapelikoot 400 V

VAARA
sähköiskun, räjähdyksen tai valokaaren vaara
Kaikkien kytkentöjen ja kaapeleiden on oltava kansallisten ja/tai sähkölaitteita koskevien säädösten mukaisia. Suurin sallittu kaapelikoko on 50 mm2.
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai hengenvaaran.

Kaapeliliitäntöjen enimmäismäärä virtakiskoa kohden: 2 syöttö-/lähtö-/ohituskiskoissa, 2 DC+/DC–-kiskoissa, 4 N-kiskossa, 5 suojamaadoituskiskossa.

HUOMAUTUS: Asennuskohteen omistajan tulee toimittaa ylivirtasuojat.

Tässä oppaassa mainitut kaapelikoot perustuvat standardin IEC 60364-5-52 taulukoihin B.52.3 ja B.52.5 seuraavin ehdoin:

  • 90 °C:n johtimet

  • ympäristön lämpötila 30 °C

  • kuparijohdinten käyttäminen

  • asennustapa C.

PE-kaapelin koko perustuu standardin IEC 60364-4-54 taulukkoon 54.2.

Jos huoneen lämpötila on yli 30 °C, on valittava suuremmat johtimet IEC:n korjauskerrointen mukaisesti.

HUOMAUTUS: Suositellut kaapelikoot ja suurin sallittu kaapeli voivat vaihdella aputuotteiden osalta. Kaikki aputuotteet eivät tue alumiinikaapelien käyttöä. Noudata aputuotteen mukana toimitettua asennusohjetta.
HUOMAUTUS: Tässä esitetyt tasavirtakaapelien koot ovat suosituksia – noudata aina akkujärjestelmän dokumentaation mukaisia tasavirta- ja DC PE -kaapelien kokoja ja tarkista, että tasavirtakaapelien koot vastaavat akkukatkaisijan nimellistehoa.
HUOMAUTUS: Nollajohdin mitoitetaan käsittelemään 1,73-kertaista vaihevirtaa ei-lineaaristen kuormien suuren harmonisen sisällön varalta. Jos harmonisia virtoja ei odoteta tai jos niiden oletetaan olevan alhaisia, nollajohdin voidaan mitoittaa kuten vaihejohdin, mutta ei sitä alhaisemmaksi.

Kupari

UPSin nimellisteho 10 kW 15 kW 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW
Syöttövaiheet (mm2)

6

6

10

16

25

35

Syöttö-PE (mm2)

6

6

10

16

16

16

Ohitus-/lähtövaiheet (mm2)

6

6

10

16

25

25

Ohitus-PE/lähtö-PE (mm2)

6

6

10

16

16

16

Nolla (mm2)

6

10

16

25

35

50

DC+/DC–* (mm2)

6

10

16

25

35

50

Tasavirta-PE (mm2)

6

10

16

16

16

25

Suositellut syötön suojaukset 400 V

VAARA
Sähköiskun, räjähdyksen tai valokaaren vaara
Rinnakkaiskäytön välittömän ohituksen (Ii) arvot saavat olla korkeintaan 800 A. Laita tunniste 885-92557 tulopuolella olevan katkaisijan viereen ilmoittaaksesi vaarasta.
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai hengenvaaran.
HUOMAUTUS: Kun paikalliset direktiivit edellyttävät nelinapaisia virrankatkaisijoita: Jos nollajohtimen odotetaan kuljettavan suurta virtaa linjaneutraalin ei-lineaarisen kuormituksen vuoksi, virrankatkaisija on luokiteltava odotetun nollavirran mukaan.

UPSin nimellisteho

10 kW 15 kW 20 kW
 

Syöttö

Ohitus

Syöttö

Ohitus

Syöttö

Ohitus

Katkaisijan tyyppi

NSX100H TM25D (LV429676)

NSX100H TM16D (LV429677)

NSX100H TM32D (LV429675)

NSX100H TM25D (LV429676)

NSX100H TM40D (LV429674)

NSX100H TM32D (LV429675)

In (A)

25

16

32

25

40

32

Ir (A)

20

16

32

23

40

32

Im (A)

300 (kiinteä)

190 (kiinteä)

400 (kiinteä)

300 (kiinteä)

500 (kiinteä)

400 (kiinteä)

UPSin nimellisteho

30 kW 40 kW 50 kW
 

Syöttö

Ohitus

Syöttö

Ohitus

Syöttö

Ohitus

Katkaisijan tyyppi

NSX100H TM63D (LV429672)

NSX100H TM50D (LV429673)

NSX100H TM80D (LV429671)

NSX100H TM63D (LV429672)

NSX100H TM100D (LV429670)

NSX100H TM80D (LV429671)

In (A)

63

50

80

63

100

80

Ir (A)

63

50

80

63

100

80

Im (A)

500 (kiinteä)

500 (kiinteä)

640 (kiinteä)

500 (kiinteä)

800 (kiinteä)

640 (kiinteä)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?