990-91261C-023

Kople til strømkablene i system med enkel forsyningskilde

LES DETTE
fare for skade på utstyret
Slik sikrer du riktig lastdeling i bypassdrift i et parallellsystem:
 • Alle utgangskabler må ha samme lengde for alle UPSer.
 • Alle inngangskabler må ha samme lengde for alle UPSer.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre skade på utstyret.
MERK: UPSen er forhåndskonfigurert for et TNS-jordingssystem. En 3-leder-installasjon, som bruker en samleskinne for potensialutligning, fører til en høyere lekkasjestrøm.
 1. Kun for TN-C/3-leder jordingssystem: Flytt samleskinnen for potensialutligning fra posisjon (A) til posisjon (B) for å kople N-samleskinnen til PE-samleskinnen.

  UPSen sett bakfra

 2. Kople til strømkabler som vist:
  1. Kople til PE-kablene.
  2. Kople til inngangskablene.
  3. Kople til utgangskablene.
  4. For montering med et eksternt modulært batterikabinett: Kople DC kablene til DC samleskinner.
  5. For installasjon med et tilstøtende modulært batterikabinett: Se Kople til strømkablene fra et tilstøtende modulært batterikabinett.

  UPS sett bakfra – enkel forsyningskilde

  FORSIKTIG
  fare for skade på utstyret
  Kontroller festingen av kabelskoene. Hvis kabelskoene beveger seg på grunn av trekking av kabler, kan bolten løsne.
  Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre personskade eller skade på utstyret.
QR code for this page

Var dette til hjelp?