990-91261C-023

Klargjøre for installasjon

FARE
Fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
Du må ikke bore eller skjære hull til kabler eller installasjonsrør med pakningsplatene installert, eller bore eller skjære hull i nærheten av UPS-systemet.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
MERK: Før signalkablene separat fra strømkablene og før Class 2/SELV-kablene separat fra non-Class 2/non-SELV-kablene.
 1. Fjern frontpanelet.
 2. For UPS uten forhåndsinstallert effektmodul: Installere effektmodulen:
  1. Fjern skruen på hver side av den tomme effektmodulhyllen.
  2. Skyv effektmodulen inn på hyllen.
  3. Monter skruen på hver side av hyllen igjen.
 3. Fjern toppdekselet:
  1. Fjern skruene og vipp opp fronten av toppdekselet.
  2. Skyv toppdekslet mot baksiden for å fjerne det. Tappene på baksiden av toppdekselet må koples fra sporene på baksiden av UPSen.
 4. Fjern batteridekselet. Kople fra batteriterminalene på forsiden av batterimodulene.
 5. For installasjon med vedlikeholdsbypasskabinett: Fjern høyre sidepanel. Sidepanelet installeres på vedlikeholdsbypasskabinettet igjen.
 6. For installasjon med et tilstøtende modulært batterikabinett: Fjern venstre sidepanel.
 7. Fjern de bakre pakningsplatene og de bakre børsteplatene fra UPSen. Disse er beregnet på føring av signalkabler.

  UPS sett bakfra

 8. Gjør ett av følgende:
  • Kun for installasjon uten installasjonsrør: Monter børsteplatene igjen.
  • Kun for installasjon med installasjonsrør: Bor et hull i pakningsplatene for installasjonsrør, installer installasjonsrør og sett på pakningsplatene igjen.
 9. Før non-Class 2/non-SELV-signalkablene gjennom den venstre bakre børste-/pakningplaten og inn i UPSen.
 10. Før Class 2/SELV-signalkablene gjennom den midtre bakre børste-/pakningsplaten og inn i UPSen.
 11. Før de eksterne kommunikasjonskablene som koples til kontrollerboksen, gjennom den høyre bakre børste-/pakningsplaten og gjennom kabelkanalen til forsiden av UPSen.

  UPS uten installasjonsrør sett bakfra

  UPS med installasjonsrør sett bakfra

 12. Fjern kabelføringsboksen fra baksiden av UPSen.
 13. Fjern bakplaten og den øvre eller nedre pakningsplaten fra kabelføringsboksen.
 14. Bor/skjær hull for strømkabler/installasjonsrør i den øvre eller nedre pakningsplaten. Monter installasjonsrør (ikke inkludert) etter behov.
 15. Monter den øvre eller nedre pakningsplaten på kabelføringsboksen igjen.
 16. Installer kabelføringsboksen på UPSen. Merk: Kabelføringsboksen er installert i omvendt stilling.
QR code for this page

Var dette til hjelp?