990-91261C-023

Kople til Modbus-kablene

 1. Kople Modbus-kablene til UPSen(e). Bruk enten en 2-leder eller 4-leder tilkopling. Skjerm kablene som illustrert.
  • Skjermede tvinnete kabler må brukes ved Modbus-tilkoplinger. Den skjermede tilkoplingen til jording må være så kort som mulig (ideelt under 1 cm). Skjermen må være koplet til hver enhet.

  • Kablingen må utføres i samsvar med lokale ledningskoder.

  • Før signalkablene separat fra strømkablene for å sikre tilstrekkelig isolasjon.

  • Modbus-porten er optisk isolert. Modbusportens jording er ikke koplet til andre jordinger.

  Eksempel: 2-leder tilkopling med to UPS-er

  Eksempel: 4-leder tilkopling med to UPS-er

 2. Installer 150 Ohm avslutningsmotstander i hver ende av hver buss dersom bussene er svært lange og opererer med høy datahastighet. Busser under 610 meter ved 9600 baud eller under 305 meter ved 19200 baud bør ikke kreve avslutningsmotstand.
 3. Installer 400–650 Ohm bias-motstandere på eller inne i systemkontrolleren: En fra D0 til jording og en fra D1 til +5 VDC.
QR code for this page

Var dette til hjelp?