990-91261E-025

Instalacja zakotwiczenia sejsmicznego (opcja)

  1. Zamontuj tylne kotwy do podłogi. Należy użyć sprzętu odpowiedniego dla typu podłogi – średnica otworu w tylnej kotwie to 14 mm.
  2. Zamontuj wspornik kotwiący na zasilaczu UPS za pomocą załączonych śrub M8.

    Widok zasilacza UPS z tyłu

  3. Zamontuj przedni sejsmiczny wspornik kotwiący na zasilaczu UPS za pomocą załączonych śrub M8.

    Widok zasilacza UPS z przodu

    UWAGA: Nie przestawiaj jeszcze zasilacza UPS na miejsce.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?