990-91261D-032

เชื่อมต่อสาย PBUS

  1. เชื่อมต่อสายเคเบิล PBUS 1 (สีขาว) และ PBUS 2 (สีแดง) ที่มีให้เข้ากับพอร์ต PBUS ในกล่องควบคุมของ UPS เดินสายเคเบิล PBUS ผ่านช่องร้อยสายใน UPS

    มุมมองด้านหน้าของกล่องควบคุม

  2. ติดตั้งปลั๊กหัวต่อ (T) ในขั้วต่อที่ไม่ได้ใช้

    ตัวอย่างของระบบที่มี UPS สามเครื่องในแบบขนาน

QR code for this page

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?