990-91262C-022

De UPS buiten bedrijf stellen of naar een nieuwe locatie verplaatsen

 1. Schakel de UPS volledig uit en volg de instructies in de bedieningshandleiding van de UPS.
 2. Volg de lockout/tagout-procedure om de batterijschakelaar (BB) in de open positie (UIT) op de UPS.
 3. Volg de lockout/tagout-procedure om alle schakelaars in onderhoudsbypassbehuizing/onderhoudsbypasspaneel/onderhoudsbypasspaneel/schakelinrichting in de open positie (UIT) te zetten.
 4. Volg de lockout/tagout-procedure om alle batterijschakelaars in de schakelinrichting in de stand UIT (open) te zetten.
 5. Open de deur van de UPS.
 6. Volg de lockout/tagout-procedure om de interne onderhoudsschakelaar (IMB) in de stand UIT (open) te zetten.
 7. Verwijder de vermogensmodules van de UPS:
  VOORZICHTIG
  Zware belasting
  Vermogensmodules zijn zwaar en moeten door twee personen worden opgetild.
  • De vermogensmodule van 20 kW weegt 25 kg (55 lbs).
  • Vermogensmodule van 50 kW weegt 38 kg (84 lbs).
  Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot letsel of schade aan de apparatuur.
  1. Pull the power module halfway out. A locking mechanism prevents the power module from being pulled all the way out.
  2. Maak de vergrendeling los door op de ontgrendelingsknop aan beide kanten van de vermogensmodule te drukken en verwijder de vermogensmodule.
  3. Plaats een vulplaat (indien beschikbaar) vóór de lege sleuf van de vermogensmodule.
  4. Bewaar de vermogensmodules tot de latere installatie op een veilige plek:
   WAARSCHUWING
   risico op beschadiging van apparatuur
   • Bewaar de vermogensmodules bij een omgevingstemperatuur van -15 tot 40 °C (5 tot 104 °F), 10-80% niet-condenserend vocht.
   • Sla de vermogensmodules op in hun originele beschermende verpakking.
   Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of dodelijk letsel of schade aan de apparatuur.
 8. Verwijder de batterijafdekking en de middelste plaat.
 9. Koppel de batterijklemmen los van de voorkant van alle batterijmodules.
  GEVAAR
  Gevaar voor elektrische schok, ontploffing of vlambogen
  Batterijen kunnen gevaar voor elektrische schokken en een hoge kortsluitstroom opleveren. Bij het hanteren van batterijen dient u dan ook de volgende voorzorgsmaatregelen in acht te nemen:
  • Onderhoud en reparaties aan batterijen mogen alleen worden uitgevoerd door of onder toezicht van bevoegde personen met kennis van batterijen en de daarbij behorende voorzorgsmaatregelen. Houd onbevoegde personen uit de buurt van batterijen.
  • Gooi defecte batterijen niet op een vuur, vanwege gevaar op ontploffing.
  • Batterijen niet openen, wijzigen of beschadigen. Vrijgekomen elektrolyt is schadelijk voor de huid en ogen. De stoffen kunnen giftig zijn.
  • Leg horloges, ringen en andere metalen voorwerpen weg.
  • Gebruik geïsoleerd gereedschap.
  • Draag een veiligheidsbril, geïsoleerde handschoenen en veiligheidsschoenen.
  • Leg geen gereedschap of metalen onderdelen op batterijen.
  • Zet de batterijschakelaar (BB) in de open positie (UIT) voordat u deze procedure start.
  Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of dodelijk letsel.
 10. Verwijder de batterijmodules van de drie bovenste rijen. Laat de batterijmodules in de twee onderste rijen zitten om de stabiliteit van het gewicht te vergroten.
  VOORZICHTIG
  Zware belasting
  Batterijmodules zijn zwaar en moeten door twee personen worden opgetild.
  • De batterijmodule weegt 32 kg (71 lbs).
  Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot letsel of schade aan de apparatuur.
  1. Verwijder de schroef van de handgreep van de batterijmodule en draai de handgreep naar boven.
  2. Trek de batterijmodule voorzichtig uit de sleuf.
  3. Bewaar de batterijmodules op de juiste manier voor latere installatie.
   WAARSCHUWING
   risico op beschadiging van apparatuur
   • Als het UPS-systeem voor lange periode wordt gedeactiveerd, is het raadzaam het UPS-systeem minstens een keer per maand gedurende 24 uur in te schakelen. Hierdoor worden de geïnstalleerde batterijmodules opgeladen, waardoor onherstelbare schade door diepe ontlading wordt voorkomen.
   • Bewaar de batterijmodules bij een omgevingstemperatuur van -15 tot 40 °C (5 tot 104 °F).
   • Bewaar de batterijmodules in hun originele beschermende verpakking.
   • Batterijmodules die bij een temperatuur van -15 tot 25 °C (5 tot 77 °F) worden bewaard, moeten elke zes maanden worden opgeladen om schade door diepe ontlading te voorkomen. Batterijmodules die bij een temperatuur van meer dan 25 °C (77 °F) worden bewaard, moeten met kortere tussenpozen worden opgeladen.
   Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of dodelijk letsel of schade aan de apparatuur.
 11. Meet de spanning met de sonde van een multimeter via de gaten in de transparante dekplaat voor ingang, bypass, uitgang, nulleider en DC en controleer of er GEEN spanning aanwezig is.
 12. Verwijder de transparante dekplaat.
 13. Voordat u verdergaat, meet u de spanning op elke ingang/bypass/uitgang en controleert u of er GEEN spanning op staat.
  GEVAAR
  GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK, ONTPLOFFING OF VLAMBOGEN
  Voordat u verdergaat, meet u de spanning op elke ingang/bypass/uitgang en controleert u of er GEEN spanning op staat.
  Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of dodelijk letsel.
 14. Koppel alle stroomkabels los en verwijder ze van de UPS. Zie De stroomkabels aansluiten voor details.
 15. Voor UPS-systeem met aangrenzende modulaire batterijbehuizing: Koppel de DC-uitbreidingsbusbars en de batterijkabels los en verwijder ze van de UPS. Zie De stroomkabels van een aangrenzende modulaire batterijbehuizing aansluiten voor details. Bewaar de DC-uitbreidingsbusbars en de batterijkabels voor latere installatie.
 16. Verwijder de aangegeven dekplaten.
 17. Koppel de signaalkabels los en verwijder ze van de voorkant van de UPS. Voor UPS-systeem met modulaire batterijbehuizing(en): Zie De signaalkabels van de modulaire batterijbehuizing aansluiten voor details. Voor vereenvoudigd 1+1 parallel UPS-systeem: Zie De IBM-signaalkabels aansluiten in een vereenvoudigd 1+1 parallel systeem voor details.
 18. Voor UPS-systeem met onderhoudsbypassbehuizing: Verwijder de hardware die de UPS en de onderhoudsbypassbehuizing met elkaar verbindt. Raadpleeg de bij de onderhoudsbypassbehuizing meegeleverde installatiehandleiding voor details. Bewaar alle onderdelen voor latere installatie.
 19. Voor UPS-systeem met aangrenzende modulaire batterijbehuizing: Verwijder de hardware die de UPS en de aangrenzende batterijbehuizing met elkaar verbindt. Raadpleeg de bij de aangrenzende batterijbehuizing meegeleverde installatiehandleiding voor details. Bewaar alle onderdelen voor latere installatie.
 20. Plaats alle verwijderde platen en afdekkingen terug. Open en sluit de deur.
 21. Indien aanwezig, verwijdert u de voorste seismische verankeringsbeugel van de UPS. Bewaren voor latere installatie.
 22. Draai de voetjes van de UPS omhoog tot de zwenkwieltjes volledig contact maken met de vloer.
 23. U kunt de UPS nu verplaatsen door deze op de zwenkwieltjes over de vloer te rollen.
  WAARSCHUWING
  Gevaar voor KANTELEN
  • De zwenkwieltjes van de UPS zijn uitsluitend bedoeld voor transport op vlakke, harde en horizontale oppervlakken.
  • De zwenkwieltjes van de UPS zijn bedoeld voor transport over korte afstanden (d.w.z. binnen hetzelfde gebouw).
  • Ga langzaam, let goed op de vloeromstandigheden en zorg dat de UPS in evenwicht blijft.
  Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of dodelijk letsel of schade aan de apparatuur.
 24. Indien aanwezig, verwijdert u de achterste seismische verankeringsbeugel van de UPS en verwijdert u de seismische ankers uit de vloer. Bewaren voor latere installatie. Zie De seismische verankering installeren (optie) voor details.
 25. Bij transport over langere afstanden of in omstandigheden die niet geschikt zijn voor de zwenkwieltjes van de UPS:
  WAARSCHUWING
  Gevaar voor KANTELEN
  Bij transport over langere afstanden of in omstandigheden die niet geschikt zijn voor de zwenkwieltjes van de UPS zorgt u ervoor dat:
  • het transportpersoneel over de vereiste vaardigheden beschikt en voldoende geschoold is;
  • er geschikt gereedschap wordt gebruikt om de UPS veilig op te tillen en te vervoeren;
  • het product is beschermd tegen schade door het gebruik van geschikte bescherming (zoals een verpakking).
  Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of dodelijk letsel of schade aan de apparatuur.

  Vereisten voor het transport:

  • Monteer de UPS in verticale positie in het midden van een geschikte pallet met minimale palletafmetingen: 805 mm x 1060 mm (32 in x 42 in)). De pallet moet geschikt zijn voor het gewicht van de UPS (496 kg (1094 lbs) zonder de vermogensmodules en de twee onderste rijen batterijmodules in de UPS).

  • Gebruik geschikte bevestigingsmiddelen om de UPS op de pallet te monteren.

  • De originele transportpallet kan samen met de originele transportbeugels opnieuw worden gebruikt, mits ze niet beschadigd zijn.

  GEVAAR
  Gevaar voor KANTELEN
  • De UPS moet onmiddellijk nadat deze op de pallet is geplaatst, op de juiste manier aan de pallet worden bevestigd.
  • De bevestigingsmiddelen moeten sterk genoeg zijn om bestand te zijn tegen trillingen en schokken tijdens het laden, transporteren en lossen.
  Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of dodelijk letsel.
  WAARSCHUWING
  Risico op onverwacht gedrag van apparatuur
  Til de UPS niet direct bij het frame op met een vorkheftruck of pallettruck, omdat dit het frame kan verbuigen of beschadigen.
  Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of dodelijk letsel of schade aan de apparatuur.
 26. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Stel de UPS buiten gebruik OF
  • Verplaats de UPS naar een nieuwe locatie om deze te installeren.
 27. Alleen voor het installeren van de UPS op een nieuwe locatie: Volg de installatiehandleiding om de UPS op de nieuwe locatie te installeren. Zie Installatieprocedure voor enkele systemen of Installatieprocedure voor parallelle systemen voor een installatieoverzicht. De inbedrijfstelling mag alleen door Schneider Electric worden uitgevoerd.
  GEVAAR
  GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK, ONTPLOFFING OF VLAMBOGEN
  De inbedrijfstelling mag alleen door Schneider Electric worden uitgevoerd.
  Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of dodelijk letsel.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was dit nuttig?