990-91262C-022

Laatste installatiestappen

GEVAAR
Gevaar voor elektrische schok, ontploffing of vlambogen
Batterijen kunnen gevaar voor elektrische schokken en een hoge kortsluitstroom opleveren. Bij het hanteren van batterijen dient u dan ook de volgende voorzorgsmaatregelen in acht te nemen
 • Verwijder horloges, ringen en andere metalen voorwerpen.
 • Gebruik geïsoleerd gereedschap.
 • Draag een veiligheidsbril, geïsoleerde handschoenen en veiligheidsschoenen.
 • Leg geen gereedschap of metalen onderdelen op batterijen.
 • Koppel de laadbron los voordat u batterijklemmen aansluit of loskoppelt.
 • Controleer of de batterij per ongeluk geaard is. Is deze geaard, verwijder dan de bron van aarding. Contact met een deel van een geaarde batterij kan elektrische schokken veroorzaken. Het risico op een elektrische schok is kleiner als zulke aardingen worden verwijderd tijdens installatie en onderhoud (van toepassing op apparatuur en op externe batterijvoedingen zonder een geaarde voedingsbron).
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of dodelijk letsel.
WAARSCHUWING
risico op beschadiging van apparatuur
Wacht totdat het systeem gereed is om ingeschakeld te worden voordat u de batterijen in het systeem plaatst. De tijd tussen het plaatsen van de batterijen en het inschakelen van het UPS-systeem mag niet langer zijn dan 72 uur of 3 dagen.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of dodelijk letsel of schade aan de apparatuur.
 1. Plaats de aangegeven dekplaten terug (eerst A en vervolgens B). Het kan zijn dat u de Class 2/SELV-signaalkabels moet loskoppelen terwijl u de dekplaten bevestigt. Bevestig de Class 2/SELV-signaalkabels op de bruggen op de dekplaten.
 2. Draai de voorste en achterste stelpoten op de UPS omlaag met een steeksleutel totdat ze contact maken met de vloer. Gebruik een waterpas om de UPS nauwkeurig recht te zetten.
  LET OP
  risico op beschadiging van apparatuur
  Verplaats de behuizing niet nadat de stelpoten omlaag zijn gedraaid.
  Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot schade aan de apparatuur.
 3. Alleen voor seismische verankering: Monteer de voorste verankeringsbeugel op de UPS en op de vloer. Gebruik de juiste hardware voor het vloertype - de diameter van het gat in de voorste verankeringsbeugel is ø13 mm. De minimumvereiste is 8.8-hardware van M12-kwaliteit.
 4. Zet de batterijschakelaar (BB) in de open positie (UIT).
 5. Duw de batterijmodules in de sleuf. Vul de planken vanaf de onderkant naar boven. Installeer altijd een complete batterijstreng (vier batterijmodules) op elke plank.
 6. Draai de handgreep van de batterijmodules naar beneden en bevestig de handgreep aan de plank met de meegeleverde schroef.
 7. Sluit de batterijklemmen op de voorkant van de batterijmodules aan.
 8. Plaats de batterijplaat terug op de UPS.
 9. Plaats de deur terug.
 10. Sluit de twee signaalkabels van het display opnieuw aan. Bevestig de signaalkabels met bindstrips in de linkerbovenhoek.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was dit nuttig?