990-91262B-011

Lopullinen asennus

VAARA
Sähköiskun, räjähdyksen tai valokaaren vaara
Akut saattavat aiheuttaa sähköiskun ja suuren oikosulkuvirran. Akkuja käsiteltäessä on suoritettava seuraavat varotoimenpiteet:
 • Riisu kello, sormukset ja muut metalliesineet.
 • Käytä työkaluja, joiden kädensijat on eristetty.
 • Käytä suojalaseja, -käsineitä ja -jalkineita.
 • Älä aseta akkujen päälle työkaluja tai metalliosia.
 • Irrota varaaja, ennen kuin kytket tai irrotat akun navat.
 • Tarkista, onko akku maadoitettu tahattomasti. Jos maadoitus on tahaton, katkaise virtalähteen yhteys maahan. Maadoitetun akun koskettaminen saattaa aiheuttaa sähköiskun. Sähköiskun todennäköisyyttä voidaan vähentää, jos maakosketus poistetaan asennuksen ja huoltotoimenpiteiden ajaksi (laitteissa ja etäakkutarvikkeissa, joissa ei ole maadoitettua syöttöpiiriä).
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai hengenvaaran.
VAROITUS
laitevaurion vaara
Ennen kuin asennat järjestelmän akut, odota, että järjestelmään voidaan kytkeä virta. Akun asentamisesta UPS-järjestelmän virran kytkentään kuluva aika ei saa ylittää 72 tuntia (kolmea päivää).
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa laitevaurion, vakavan vamman tai hengenvaaran.
 1. Asenna kuvassa osoitetut kannet takaisin paikoilleen (ensin A ja sitten B). Class 2/SELV -signaalikaapelit pitää mahdollisesti irrottaa, kun asennat kansia. Kiinnitä Class 2/SELV -signaalikaapelit kansien siltoihin.
 2. Laske UPSin etu- ja takaosan tasausjalkoja jakoavaimella, kunnes ne ulottuvat lattiaan. Varmista vatupassin avulla, että UPS on suorassa.
  HUOMAUTUS
  Laitevaurion vaara
  Älä liikuta kaappia tasausjalkojen laskemisen jälkeen.
  Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa laitevaurion.
 3. Vain maanjäristyskiinnikkeille: Kiinnitä UPSin etukiinnikkeen lattiakiinnike lattiaan. Käytä lattian tyyppiä vastaavia välineitä – etukiinnikkeen reiän läpimitta on 13 mm. Välineiden pitää olla vähintään kokoa M12 ja luokkaa 8.8.
 4. Aseta akkukatkaisija (BB) auki- eli OFF-asentoon.
 5. Työnnä akkumoduulit aukkoon. Täytä hyllyt alhaalta ylöspäin. Asenna aina koko akkusarja eli neljä akkumoduulia joka hyllylle.
 6. Käännä akkumoduulin kahvaa alaspäin ja kiinnitä kahva hyllyyn mukana toimitetulla ruuvilla.
 7. Kytke akkuliitännät akkumoduulien etuosaan.
 8. Asenna akkusuojus takaisin UPSiin.
 9. Asenna etuluukku takaisin paikalleen.
 10. Kiinnitä kaksi signaalikaapelia takaisin näyttöön. Kiinnitä signaalikaapelit nippusiteillä vasempaan yläkulmaan.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?