990-91262B-011

Asennuksen valmistelu

VAARA
Sähköiskun, räjähdyksen tai valokaaren vaara
Älä poraa tai leikkaa kaapeleille tai läpivienneille reikiä, kun läpivientilevy on asennettu. Älä myöskään poraa tai leikkaa reikiä UPS-järjestelmän läheisyydessä.
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai hengenvaaran.
HUOMAUTUS: Vie signaalikaapelit erillään virtakaapeleista ja Class 2/SELV -kaapelit erillään non-Class 2/non-SELV -kaapeleista.
 1. Irrota kaksi signaalikaapelia UPSin näytöstä ja irrota myös etuluukku.
 2. UPSissa, jossa ei ole esiasennettuja virtamoduuleja: Asenna virtamoduulit alhaalta alkaen:
  1. Irrota ruuvit tyhjän virtamoduulihyllyn molemmilta puolilta.
  2. Työnnä tehomoduuli hyllylle.
  3. Kiinnitä ruuvit hyllyn molemmille puolille.
  HUOMIO
  Raskas kuorma
  Virtamoduulit ovat raskaita, ja niiden nostamiseen tarvitaan kaksi ihmistä.
  • 20 kW:n virtamoduuli painaa 25 kg (55 paunaa).
  • 50 kW:n virtamoduuli painaa 38 kg (84 paunaa).
  Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa laitevaurion tai vamman.
 3. Irrota akkusuojus.
 4. Irrota akkuliitännät esiasennettujen akkumoduulien etuosasta.
 5. Asennettaessa modulaarista akkukaappia: Irrota ylälevy:
  1. Poista ruuvit ja kallista ylälevyn etuosaa ylöspäin.
  2. Poista ylälevy työntämällä sitä eteenpäin. Ylälevyn takaosassa olevat liittimet on irrotettava UPSin takaosan aukoista.
 6. Asennettaessa viereiseen modulaariseen akkukaappiin: Irrota vasemmanpuoleinen sivupaneeli ja levy. Hävitä levy.
 7. Asennettaessa huolto-ohituskaappiin tai yksinkertaiseen 1+1-rinnakkaisjärjestelmään: Irrota oikeanpuoleinen sivupaneeli. Säästä paneeli.
 8. Irrota läpivientikotelo UPSin takaa.

  UPS takaa

 9. Irrota läpivientikotelosta ylä- tai alaläpivientilevy.
 10. Poraa tai leikkaa reiät virtakaapeleille tai läpivienneille läpivientilevyn ylä- tai alaosaan. Asenna läpiviennit (hankittava erikseen) tarvittaessa.
 11. Asenna ylä- tai alaläpivientilevy takaisin läpivientikoteloon.
 12. Kiinnitä läpivientikotelo UPSiin. Huomaa, että läpivientikotelo kiinnitetään käänteisessä asennossa.
QR code for this page

Auttoiko tämä?