990-91262B-011

480 V:n järjestelmien tekniset tiedot

Syötön ja ohituksen virtalähteen pitää olla suoraan maadoitettu tähtimuuntaja. Kolmiotulolähde ei ole sallittu syötössä tai ohituksessa.

UPS-järjestelmä on asennettava erotetuksi johtojärjestelmäksi. Vuotovirtaa ilmenee yhdyskaapelissa ja teknisessä maadoituksessa / käyttömaadoituksessa.

Syötön tekniset tiedot 480 V

UPSin nimellisteho 20 kW N+1:llä tehomoduulilla 30 kW N+1:llä tehomoduulilla 40 kW N+1:llä tehomoduulilla 50 kW N+1:llä tehomoduulilla
Kytkennät

Kolmijohtiminen (L1, L2, L3, G) tähtikytkentä tai nelijohtiminen (L1, L2, L3, N, G) tähtikytkentä (yksi syöttö)
Kolmijohtiminen (L1, L2, L3, G) tähtikytkentä (kaksoissyöttö)*

Syöttöjännitteen vaihtelualue (V)

408–552

Taajuuden vaihtelualue (Hz)

40–70

Nimellissyöttövirta (A) 25 37 50 62
Enimmäissyöttövirta (A) 30 45 60 74
Syöttövirran rajoitus (A) 31 47 62 77
Syötön tehokerroin

100 %:n kuormalla 0,99

Harmoninen kokonaissärö (THDI)

< 6 % täydellä lineaarisella kuormalla (symmetrinen)

Suurin oikosulkuluokitus

65 kA RMS

Suojaus

Sisäänrakennettu takaisinsyötön esto ja sulakkeet

Siirtymä

Ohjelmoitava ja mukautuva 1–40 sekuntia

UPSin nimellisteho 60 kW 80 kW 100 kW
Kytkennät

Kolmijohtiminen (L1, L2, L3, G) tähtikytkentä tai nelijohtiminen (L1, L2, L3, N, G) tähtikytkentä (yksi syöttö)
Kolmijohtiminen (L1, L2, L3, G) tähtikytkentä (kaksoissyöttö)*

Syöttöjännitteen vaihtelualue (V)

408–552

Taajuuden vaihtelualue (Hz)

40–70

Nimellissyöttövirta (A) 74 99 124
Enimmäissyöttövirta (A) 89 119 149
Syöttövirran rajoitus (A) 93 124 154
Syötön tehokerroin

0,99 yli 50 %:n kuormalla
0,95 yli 25 %:n kuormalla

Harmoninen kokonaissärö (THDI)

< 3 % täydellä lineaarisella kuormalla (symmetrinen)

Suurin oikosulkuluokitus

65 kA RMS

Suojaus

Sisäänrakennettu takaisinsyötön esto ja sulakkeet

Siirtymä

Ohjelmoitava ja mukautuva 1–40 sekuntia

Ohituksen tekniset tiedot 480 V

UPSin nimellisteho 20 kW N+1:llä tehomoduulilla 30 kW N+1:llä tehomoduulilla 40 kW N+1:llä tehomoduulilla 50 kW N+1:llä tehomoduulilla
Kytkennät

Kolmijohtiminen (L1, L2, L3, G) tähtikytkentä tai nelijohtiminen (L1, L2, L3, N, G) tähtikytkentä *

Ohitusjännitteen vaihtelualue (V)

432–528

Taajuuden vaihtelualue (Hz)

50/60 ±1, 50/60 ±3, 50/60 ±10 (käyttäjän valittavissa)

Nimellinen ohitusvirta (A) 24 36 49 61
Nimellinen nollavirta (A) 42 62 83 104

Suurin oikosulkuluokitus *

65 kA RMS

Suojaus

Sisäänrakennettu takaisinsyötön esto ja sulakkeet
Sisäisen sulakkeen tiedot: Luokitus 400 A, sulamisenergia 33 kA2s

UPSin nimellisteho 60 kW 80 kW 100 kW
Kytkennät

Kolmijohtiminen (L1, L2, L3, G) tähtikytkentä tai nelijohtiminen (L1, L2, L3, N, G) tähtikytkentä *

Ohitusjännitteen vaihtelualue (V)

432–528

Taajuuden vaihtelualue (Hz)

50/60 ±1, 50/60 ±3, 50/60 ±10 (käyttäjän valittavissa)

Nimellinen ohitusvirta (A) 73 97 121
Nimellinen nollavirta (A) 125 166 208

Suurin oikosulkuluokitus *

65 kA RMS

Suojaus

Sisäänrakennettu takaisinsyötön esto ja sulakkeet
Sisäisen sulakkeen tiedot: Luokitus 400 A, sulamisenergia 33 kA2s

Lähdön tekniset tiedot 480 V

HUOMAUTUS: Lähtöliitäntöjen on vastattava yksittäisen syötön järjestelmissä syöttöjohtimien määrää tai kahdennetun syötön järjestelmissä ohitusjohtimien määrää.
UPSin nimellisteho 20 kW N+1:llä tehomoduulilla 30 kW N+1:llä tehomoduulilla 40 kW N+1:llä tehomoduulilla 50 kW N+1:llä tehomoduulilla
Kytkennät

Kolmijohtiminen (L1, L2, L3, G, GEC*) tai nelijohtiminen (L1, L2, L3, N, G)

Lähtöjännitteen säätö

Symmetrinen kuorma ±1 %
Epäsymmetrinen kuorma ±3 %

Ylikuormituskapasiteetti

150 % 1 minuutin ajan (normaalikäytössä)
125 % 10 minuutin ajan (normaalikäytössä)
125 % 1 minuutin ajan (akkukäytössä)
125 % jatkuva (ohituskäyttö)
1 000 % 100 millisekunnin ajan (ohituskäyttö)

Dynaaminen kuormavaste

±5 % 2 millisekunnin jälkeen
±1 % 50 millisekunnin jälkeen

Lähtötehokerroin 1
Nimellislähtövirta (A) 24 36 48 60
Taajuuden säätö (Hz)

50/60 Hz ohitus synkronoituna – 50/60 Hz ±0,1 % vapaakäynnillä

Synkronoitu seurantanopeus (Hz/s)

Ohjelmoitavissa arvoihin 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6

Harmoninen kokonaissärö (THDU) < 1 % lineaarisella kuormalla
< 3 % ei-lineaarisella kuormalla
Kuorman huippukerroin

2,5

Kuorman tehokerroin

0,7:stä 0,7:ään viiveellä laitteen käyttötason alentumatta

UPSin nimellisteho 60 kW 80 kW 100 kW
Kytkennät

Kolmijohtiminen (L1, L2, L3, G, GEC*) tai nelijohtiminen (L1, L2, L3, N, G)

Lähtöjännitteen säätö

Symmetrinen kuorma ±1 %
Epäsymmetrinen kuorma ±3 %

Ylikuormituskapasiteetti

150 % 1 minuutin ajan (normaalikäytössä)
125 % 10 minuutin ajan (normaalikäytössä)
125 % 1 minuutin ajan (akkukäytössä)
125 % jatkuva (ohituskäyttö)
1 000 % 100 millisekunnin ajan (ohituskäyttö)

Dynaaminen kuormavaste

±5 % 2 millisekunnin jälkeen
±1 % 50 millisekunnin jälkeen

Lähtötehokerroin 1
Nimellislähtövirta (A) 72 96 120
Taajuuden säätö (Hz)

50/60 Hz ohitus synkronoituna – 50/60 Hz ±0,1 % vapaakäynnillä

Synkronoitu seurantanopeus (Hz/s)

Ohjelmoitavissa arvoihin 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6

Harmoninen kokonaissärö (THDU) < 1 % lineaarisella kuormalla
< 3 % ei-lineaarisella kuormalla
Kuorman huippukerroin

2,5

Kuorman tehokerroin

0,7:stä 0,7:ään viiveellä laitteen käyttötason alentumatta

Akun tekniset tiedot 480 V

VAARA
Sähköiskun, räjähdyksen tai valokaaren vaara
Energian varastointilaitteen suoja: Ylivirtasuoja on sijoitettava lähelle energian varastointilaitetta.
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai hengenvaaran.
UPSin nimellisteho 20 kW N+1:llä tehomoduulilla 30 kW N+1:llä tehomoduulilla 40 kW N+1:llä tehomoduulilla 50 kW N+1:llä tehomoduulilla 60 kW 80 kW 100 kW

Latausteho lähtötehon prosentteina ilmaistuna 0–40 %:n kuormalla

80 %

Latausteho lähtötehon prosentteina ilmaistuna 100 %:n kuormalla

20 %

Maksimilatausteho (0–40 %:n kuormalla) (kW)

16 24 32 40 48 64 80

Maksimilatausteho (100 %:n kuormalla) (kW)

4 6 8 10 12 16 20
Nimellinen akkujännite (VDC)

480

Nimellinen ylläpitojännite (VDC)

545

Maksimitehostusjännite (VDC)

572

Lämpötilan tasaus (kennokohtainen)

−3,3 mV/°C, kun T ≥ 25 °C – 0 mV/°C, kun T < 25 °C

Varauksen loppujännite (täysi kuorma) (VDC)

384

Akkuvirta täydellä kuormalla ja akun nimellisjännitteellä (A) 43 65 87 109 130 174 217
Akkuvirta täydellä kuormalla ja akun minimijännitteellä (A) 54 81 109 136 163 217 271
Sykkivä virta

< 5 % C20 (5 minuutin käyttöaika)

Akkutesti

Manuaalinen/automaattinen (valittavissa)

Suurin oikosulkuluokitus

10 kA

Suositellut kaapelikoot 480 V

VAARA
sähköiskun, räjähdyksen tai valokaaren vaara
Kaikkien kytkentöjen ja kaapeleiden on oltava kansallisten ja/tai sähkölaitteita koskevien säädösten mukaisia. Suurin sallittu kaapelikoko on 300 kcmil.
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai hengenvaaran.

Kaapeliliitäntöjen enimmäismäärä virtakiskoa kohden: 2 syöttö-/lähtö-/ohituskiskoissa, 4 tasavirtakiskoissa, 6 N-/maakiskoissa.

HUOMAUTUS: Asennuskohteen omistajan tulee toimittaa ylivirtasuojat.

Tässä oppaassa mainitut kaapelikoot perustuvat standardin National Electrical Code (NEC) taulukkoon 310.15 (B)(16) seuraavin ehdoin:

  • 90 °C:n (194 °F) johtimet (75 °C (167 °F) pääte)

  • ympäristön lämpötila 30 °C (86 °F)

  • kuparijohdinten käyttäminen

Jos ympäristön lämpötila on yli 30 °C (86 °F), on valittava suuremmat johtimet NEC:n korjauskerrointen mukaisesti.

Laitteiden maadoitusjohtimien (EGC) kokojen on oltava NEC:n artiklan 250.122 ja taulukon 250.122 mukaiset.

HUOMAUTUS: Suositellut kaapelikoot ja suurin sallittu kaapeli voivat vaihdella aputuotteiden osalta. Kaikki aputuotteet eivät tue alumiinikaapelien käyttöä. Noudata aputuotteen mukana toimitettua asennusohjetta.
HUOMAUTUS: Tässä esitetyt tasavirtakaapelien koot ovat suosituksia – noudata aina akkujärjestelmän dokumentaation mukaisia tasavirta- ja DC EGC -kaapelien kokoja ja tarkista, että tasavirtakaapelien koot vastaavat akkukatkaisijan nimellistehoa.
HUOMAUTUS: Nollajohdin mitoitetaan käsittelemään 1,73-kertaista vaihevirtaa ei-lineaaristen kuormien suuren harmonisen sisällön varalta. Jos harmonisia virtoja ei odoteta tai jos niiden oletetaan olevan alhaisia, nollajohdin voidaan mitoittaa kuten vaihejohdin, mutta ei sitä alhaisemmaksi.
UPSin nimellisteho 20 kW N+1:llä tehomoduulilla 30 kW N+1:llä tehomoduulilla 40 kW N+1:llä tehomoduulilla 50 kW N+1:llä tehomoduulilla 60 kW 80 kW 100 kW
Syöttövaiheet (AWG/kcmil) 8 6 4 3 1 2/0 3/0
Syöttö-EGC (AWG/kcmil) 10 8 8 6 6 6 4
Ohitus-/lähtövaiheet (AWG/kcmil) 10 8 6 4 3 1 2/0
Ohitus-EGC/lähtö-EGC (AWG/kcmil) 10 10 8 8 8 6 6
Nolla (AWG/kcmil) 6 4 2 1/0 2/0 4/0 2 × 1/0
DC+/DC– (AWG/kcmil) 6 4 2 1/0 2/0 4/0 2 × 1/0
DC EGC (AWG/kcmil) 8 6 6 6 6 4 4
HUOMAUTUS: Kaapelikoot perustuvat 80 %:iin luokiteltuihin UIB-, UOB-, MBB- ja SSIB-virrankatkaisijoihin ja 100 %:iin luokiteltuihin akkukatkaisijoiden virrankatkaisijoihin.

Suositellut syötön suojaukset 480 V

VAARA
Sähköiskun, räjähdyksen tai valokaaren vaara
  • Rinnakkaiskäytön välittömän ohituksen (Ii) arvot saavat olla korkeintaan 1 250 A. Laita tunniste 885-92556 tulopuolella olevan katkaisijan viereen ilmoittaaksesi vaarasta.
  • Kolmen tai useamman UPSin rinnakkaiskäytössä akkukatkaisijan tulee olla asennettuna kunkin UPSin lähtöön. Yksikön lähtökatkaisijan (UOB) välittömän ohituksen arvot saavat olla korkeintaan 1 250 A.
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai hengenvaaran.
HUOMIO
tulipalovaara
  • Kytke vain alla kuvaillun mukaiseen piiriin.
  • Kytke piiriin, joka on varustettu enintään 250 A:n haaroituspiirin ylivirtasuojan National Electrical Coden, ANSI/NFPA70:n ja Canadian Electrical Coden osan I, C22.1 mukaisesti.
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa laitevaurion tai vamman.
HUOMAUTUS: Muiden on tarjottava ylivirtasuoja ja sen tehtävä on merkittävä näkyviin.
UPSin nimellisteho 20 kW N+1:llä tehomoduulilla 30 kW N+1:llä tehomoduulilla 40 kW N+1:llä tehomoduulilla 50 kW N+1:llä tehomoduulilla
  Syöttö Ohitus Syöttö Ohitus Syöttö Ohitus Syöttö Ohitus
Katkaisijan tyyppi HJF36100U31X
Ir-asetus 40 35 60 50 80 70 100 80
Tr Ir-asetuksella 6 0,5
li (x In) -asetus 1,5
UPSin nimellisteho 60 kW 80 kW 100 kW
  Syöttö Ohitus Syöttö Ohitus Syöttö Ohitus
Katkaisijan tyyppi HJF36150U31X HJF36100U31X JJF36250U31X HJF36150U31X JJF36250U31X
Ir-asetus 125 100 175 125 200 175
Tr Ir-asetuksella 6 0,5
li (x In) -asetus 1,5
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?