990-91262B-023

Spesifikasjoner for 208 V-systemer

Inngangsspesifikasjoner 208 V

UPS-klassifisering 10 kW med N+1 effektmodul 15 kW med N+1 effektmodul 20 kW med N+1 strømmodul 25 kW med N+1 effektmodul
Spenning (V)

200/208/220

200/208/220

200/208/220

200/208/220

Tilkoplinger

4-leder (L1, L2, L3, G) WYE (enkel forsyningskilde)
3-leder (L1, L2, L3, N, G) WYE (to forsyningskilder)

Inngangsspennings-intervall (V)

200 V: 170–230
208 V: 177–239
220 V: 187–253

Frekvensintervall (Hz)

40–70

Nominell inngangsstrøm (A) 31/30/28 47/45/42 62/60/56 78/75/71
Maksimal inngangsstrøm (A) 37/36/34 56/54/51 74/72/68 91/90/85
Inngangstrømsbegrensning (A) 39/37/35 58/55/52 77/74/70 91/91/87
Inngangseffektfaktor

0,99 ved 100 % last

Total harmonisk forvrengning (THDI)

<6 % ved full lineær last (symmetrisk)

Maksimal kortslutningsgrad

65 kA RMS

Beskyttelse

Innebygd tilbakematingsvern og sikringer

Ramp-in

Programmerbar og adaptiv 1–40 sekunder

UPS-klassifisering 30 kW 40 kW 50 kW
Spenning (V)

200/208/220

200/208/220

200/208/220

Tilkoplinger

4-leder (L1, L2, L3, G) WYE (enkel forsyningskilde)
3-leder (L1, L2, L3, N, G) WYE (to forsyningskilder)

Inngangsspennings-intervall (V)

200 V: 170–230
208 V: 177–239
220 V: 187–253

Frekvensintervall (Hz)

40–70

Nominell inngangsstrøm (A)

93/90/85

124/119/113

155/149/141

Maksimal inngangsstrøm (A)

112/107/102

149/143/135

182/179/169

Inngangstrømsbegrensning (A)

115/110/104

153/147/139

182/182/174

Inngangseffektfaktor

0,99 for last som er større enn 50 %
0,95 for en last som er større enn 25 %

Total harmonisk forvrengning (THDI)

<3 % ved full lineær last (symmetrisk)

Maksimal kortslutningsgrad

65 kA RMS

Beskyttelse

Innebygd tilbakematingsvern og sikringer

Ramp-in

Programmerbar og adaptiv 1–40 sekunder

Bypasspesifikasjoner 208 V

UPS-klassifisering 10 kW med N+1 effektmodul 15 kW med N+1 effektmodul 20 kW med N+1 strømmodul 25 kW med N+1 effektmodul
Spenning (V)

200/208/220

200/208/220

200/208/220

200/208/220

Tilkoplinger 4-leder (L1, L2, L3, N, G) WYE
Bypasspennings-intervall (V)

200 V: 180–220
208 V: 187–229
220 V: 198–242

Frekvensintervall (Hz)

50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (brukervalgbar)

Nominell bypasstrøm (A) 29/28/27 44/42/40 58/56/53 73/70/66
Nominell nøytral strøm (A) 50/48/45 75/72/68 100/96/91 125/120/114

Maksimal kortslutningsgrad *

65 kA RMS

Beskyttelse

Innebygd tilbakematingsvern og sikringer
Spesifikasjoner for intern sikring: Merkestrøm 400 A, smelteintegral 33 kA2s

UPS-klassifisering 30 kW 40 kW 50 kW
Spenning (V)

200/208/220

200/208/220

200/208/220

Tilkoplinger 4-leder (L1, L2, L3, N, G) WYE
Bypasspennings-intervall (V)

200 V: 180–220
208 V: 187–229
220 V: 198–242

Frekvensintervall (Hz)

50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (brukervalgbar)

Nominell bypasstrøm (A) 87/84/80 117/112/106 146/140/133
Nominell nøytral strøm (A) 150/144/136 200/192/182 250/240/227

Maksimal kortslutningsgrad *

65 kA RMS

Beskyttelse

Innebygd tilbakematingsvern og sikringer
Spesifikasjoner for intern sikring: Merkestrøm 400 A, smelteintegral 33 kA2s

Utgangsspesifikasjoner 208 V

UPS-klassifisering 10 kW med N+1 effektmodul 15 kW med N+1 effektmodul 20 kW med N+1 strømmodul 25 kW med N+1 effektmodul
Spenning (V)

200/208/220

200/208/220

200/208/220

200/208/220

Tilkoplinger 4-leder (L1, L2, L3, N, G)
Utgangsspenningsregulering

Symmetrisk last ± 1 %
Asymmetrisk last ± 3 %

Overbelastningskapasitet

150 % for 1 minutt (normal drift)
125 % for 10 minutter (normal drift)
125 % for 1 minutt (batteridrift)
125 % kontinuerlig (bypassdrift)
1000 % for 100 millisekunder (bypassdrift)

Respons på dynamisk last

± 5 % etter 2 millisekunder
± 1 % etter 50 millisekunder

Utgangseffektfaktor 1
Nominell utgangstrøm (A) 29/28/26 43/42/39 58/56/52 73/70/66
Frekvensregulering (Hz)

50/60 Hz bypass synkronisert – 50/60 Hz ± 0,1 % frittløpende

Synkronisert stigehastighet (Hz/sek)

Programmerbar til 0,25; 0,5; 1; 2; 4; 6

Total harmonisk forvrengning (THDU) <1 % for lineær last
<5 % for ikke-lineær last
<1 % for lineær last
<3 % for ikke-lineær last
Amplitudefaktor for last

2,5

Lasteffektfaktor

Fra 0,7 kapasitiv til 0,7 induktiv uten lastreduksjon

UPS-klassifisering 30 kW 40 kW 50 kW
Spenning (V)

200/208/220

200/208/220

200/208/220

Tilkoplinger 4-leder (L1, L2, L3, N, G)
Utgangsspenningsregulering

Symmetrisk last ± 1 %
Asymmetrisk last ± 3 %

Overbelastningskapasitet

150 % for 1 minutt (normal drift)
125 % for 10 minutter (normal drift)
125 % for 1 minutt (batteridrift)
125 % kontinuerlig (bypassdrift)
1000 % for 100 millisekunder (bypassdrift)

Respons på dynamisk last

± 5 % etter 2 millisekunder
± 1 % etter 50 millisekunder

Utgangseffektfaktor 1
Nominell utgangstrøm (A) 87/83/79 115/111/105 144/139/131
Frekvensregulering (Hz)

50/60 Hz bypass synkronisert – 50/60 Hz ± 0,1 % frittløpende

Synkronisert stigehastighet (Hz/sek)

Programmerbar til 0,25; 0,5; 1; 2; 4; 6

Total harmonisk forvrengning (THDU) <1 % for lineær last
<5 % for ikke-lineær last
Amplitudefaktor for last

2,5

Lasteffektfaktor

Fra 0,7 kapasitiv til 0,7 induktiv uten lastreduksjon

Batterispesifikasjoner 208 V

FARE
Fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
Beskyttelse av energilagringsenheten: Et overstrømsvern må plasseres i nærheten av energilagringsenheten.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
UPS-klassifisering 10 kW med N+1 effektmodul 15 kW med N+1 effektmodul 20 kW med N+1 strømmodul 25 kW med N+1 effektmodul 30 kW 40 kW 50 kW

Ladeeffekt i % av utgangseffekt ved 0–40 % last

80 %

Ladeeffekt i % av utgangseffekt ved 100 % last

20 %

Maksimum ladeeffekt (ved 0–40 % last) (kW)

8 12 16 20 24 32 40

Maksimum ladeeffekt (ved 100 % last) (kW)

2 3 4 5 6 8 10
Nominell batterispenning (VDC)

480

Nominell flytespenning (VDC)

545

Maksimal boost-spenning (VDC)

572

Temperaturkompensasjon (per celle)

–3,3 mV/°C, for T ≥25 °C – 0 mV/°C, for T <25 °C

Spenning på slutten av utladning (full last) (VDC)

384

Batteristrøm ved full last og nominell batterispenning (A) 22 33 44 55 65 87 109
Batteristrøm ved full last og minimum batterispenning (A) 27 41 54 68 81 109 136
Rippelstrøm

<5 % C20 (5 minutter driftstid)

Batteritest

Manuell/automatisk (valgbar)

Maksimal kortslutningsgrad

10 kA

Anbefalte kabelstørrelser 208 V

FARE
fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
All kabling må være i overholdelse med gjeldende nasjonale og/eller elektriske forskrifter. Maksimal kabelstørrelse er 300 kcmil.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.

Maksimalt antall kabeltilkoplinger per samleskinne: To på inngangs-/utgangs-/bypassamleskinner; fire på DC samleskinner og seks på N/G-samleskinner.

MERK: Overstrømsvern skal leveres av andre.

Kabelstørrelsen i denne veiledningen er basert på tabell 310.15 (B)(16) i National Electrical Code (NEC), med følgende utsagn:

  • 90°C ledere (75°C avslutning)

  • En omgivelsestemperatur på 30 °C

  • Bruk av kopperledere

Hvis omgivelsestemperaturen er høyere enn 30 °C, velges større ledere i henhold til korrigerende faktorer i NEC.

Utstyrsjordingsledere (EGC) er størrelsesbestemt i henhold til NEC artikkel 250.122 og tabell 250.122.

MERK: Anbefalte kabelstørrelser og maksimalt tillatt kabelstørrelse kan variere for tilleggsprodukter. Ikke alle tilleggsproduktene støtter aluminiumskabler. Se installasjonshåndboken som følger med tilleggsproduktet.
MERK: Kabelstørrelsene for DC som er angitt her, er anbefalinger. Følg alltid de spesifikke instruksjonene i dokumentasjonen til batteriløsningen for kabelstørrelser for DC og DC EGC, og kontroller at kabelstørrelsen for DC samsvarer med batteribryterklassifiseringen.
MERK: Den nøytrale lederen er dimensjonert for å håndtere 1,73 ganger fasestrømmen ved høyt harmonisk innhold fra ikke-lineær last. Hvis det forventes ingen eller lav harmonisk strøm, kan den nøytrale lederen dimensjoneres tilsvarende, men ikke lavere enn faselederen.
UPS-klassifisering 10 kW med N+1 effektmodul 15 kW med N+1 effektmodul 20 kW med N+1 strømmodul 25 kW med N+1 effektmodul 30 kW 40 kW 50 kW
Inngangsfaser (AWG/kcmil) 8 4 3 2 1/0 3/0 4/0
Inngang EGC (AWG/kcmil) 10 8 8 6 6 6 4
Bypass-/utgangsfaser (AWG/kcmil) 8 6 4 3 2 1/0 3/0
Bypass EGC /utgang EGC (AWG/kcmil) 10 10 8 8 6 6 6
Nøytral (AWG/kcmil) 6 3 1 2/0 3/0 2 x 1/0 2 x 2/0
DC+/DC– (AWG/kcmil) 10 8 6 4 4 2 1/0
DC EGC (AWG/kcmil) 10 10 8 8 6 6 6
MERK: Kabelstørrelsene er basert på 80 % klassifiserte brytere for UIB, UOB, MBB, SSIB og en 100 % klassifisert bryter for batteribryteren(e).

Anbefalt oppstrømsbeskyttelse 208 V

FARE
Fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
  • I parallellsystemer skal ikke verdiene for øyeblikkelig overstyring (Ii) settes til en høyere verdi enn 1250 A. Plasser etikett 885-92556 nær oppstrømsbryteren for å informere om faren.
  • I parallellsystemer med tre eller flere UPSer, må det installeres en kretsbryter ved utgangen til hver UPS. Enhetsutgangsbryterens (UOB) øyeblikkelige overstyringsverdier (Ii) må ikke settes til en høyere verdi enn 1250 A.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
FORSIKTIG
Brannfare
  • Kople bare til en krets med spesifikasjonene nedenfor.
  • Kople til en krets med tilkoplede enheter med maksimalt overspenningsvern på 250 A i henhold til National Electrical Code, ANSI/NFPA70, og Canadian Electrical Code, Part I, C22.1.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre personskade eller skade på utstyret.
MERK: Overspenningsvern skal leveres av andre og markeres med dets funksjon.
UPS-klassifisering 10 kW med N+1 effektmodul 15 kW med N+1 effektmodul 20 kW med N+1 strømmodul 25 kW med N+1 effektmodul
  Inngang Bypass Inngang Bypass Inngang Bypass Inngang Bypass
Brytertype HJF36100U31X HJF36150U31X HJF36100U31X
Ir-innstilling 50 40 80 60 100 80 125 100
Innstilling for Tr ved 6 Ir 0,5
Innstilling for li (x In) 1,5
UPS-klassifisering 30 kW 40 kW 50 kW
  Inngang Bypass Inngang Bypass Inngang Bypass
Brytertype HJF36150U31X JJF36250U31X HJF36150U31X JJF36250U31X
Ir-innstilling 150 110 200 150 250 200
Innstilling for Tr ved 6 Ir 0,5
Innstilling for li (x In) 1,5
QR code for this page

Var dette til hjelp?