990-91262C-023

Spesifikasjoner for 208 V-systemer

Inngangsspesifikasjoner 208 V

UPS-klassifisering 10 kW med N+1 strømmodul 15 kW med N+1 strømmodul 20 kW med N+1 strømmodul 25 kW med N+1 strømmodul
Spenning (V)

200/208/220

200/208/220

200/208/220

200/208/220

Tilkoplinger

4-leder (L1, L2, L3, G) WYE (enkel forsyningskilde)
3-leder (L1, L2, L3, N, G) WYE (to forsyningskilder)

Inngangsspenningsintervall (V)

200 V: 170–230
208 V: 177–239
220 V: 187–253

Frekvensintervall (Hz)

40–70

Nominell inngangsstrøm (A)

31/30/28

47/45/42

62/60/56

78/75/71

Maksimal inngangsstrøm (A)

38/37/35

57/55/52

75/73/69

93/92/86

Inngangstrømsbegrensning (A)

40/38/36

59/56/53

78/75/71

93/92/86

Inngangseffektfaktor

0,99 ved 100 % last

Total harmonisk forvrengning (THDI)

<6 % ved full lineær last (symmetrisk)

Maksimal kortslutningsgrad

65 kA RMS

Beskyttelse

Innebygd tilbakematingsvern og sikringer

Ramp-in

Programmerbar og adaptiv 1–40 sekunder

UPS-klassifisering 30 kW 40 kW 50 kW
Spenning (V)

200/208/220

200/208/220

200/208/220

Tilkoplinger

4-leder (L1, L2, L3, G) WYE (enkel forsyningskilde)
3-leder (L1, L2, L3, N, G) WYE (to forsyningskilder)

Inngangsspenningsintervall (V)

200 V: 170–230
208 V: 177–239
220 V: 187–253

Frekvensintervall (Hz)

40–70

Nominell inngangsstrøm (A)

93/90/85

124/119/113

155/149/141

Maksimal inngangsstrøm (A)

114/109/104

152/145/137

185/182/172

Inngangstrømsbegrensning (A)

117/111/106

156/149/141

185/182/172

Inngangseffektfaktor

0,99 for last som er større enn 50 %
0,95 for en last som er større enn 25 %

Total harmonisk forvrengning (THDI)

<3 % ved full lineær last (symmetrisk)

Maksimal kortslutningsgrad

65 kA RMS

Beskyttelse

Innebygd tilbakematingsvern og sikringer

Ramp-in

Programmerbar og adaptiv 1–40 sekunder

Bypasspesifikasjoner 208 V

UPS-klassifisering 10 kW med N+1 strømmodul 15 kW med N+1 strømmodul 20 kW med N+1 strømmodul 25 kW med N+1 strømmodul
Spenning (V) 200/208/220 200/208/220 200/208/220 200/208/220
Tilkoplinger 4-leder (L1, L2, L3, N, G) WYE
Bypasspenningsintervall (V)

200 V: 180–220
208 V: 187–229
220 V: 198–242

Frekvensintervall (Hz)

50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (brukervalgbar)

Nominell bypasstrøm (A)

30/29/28

45/43/41

59/57/54

74/71/67

Nominell nøytral strøm (A)

50/48/45

75/72/68

100/96/91

125/120/114

Maksimal kortslutningsgrad *

65 kA RMS

Beskyttelse

Innebygd tilbakematingsvern og sikringer
Spesifikasjoner for intern sikring: Merkestrøm 400 A, smelteintegral 33 kA2s

UPS-klassifisering 30 kW 40 kW 50 kW
Spenning (V) 200/208/220 200/208/220 200/208/220
Tilkoplinger 4-leder (L1, L2, L3, N, G) WYE
Bypasspenningsintervall (V)

200 V: 180–220
208 V: 187–229
220 V: 198–242

Frekvensintervall (Hz)

50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (brukervalgbar)

Nominell bypasstrøm (A) 88/85/81 119/114/108 148/142/135
Nominell nøytral strøm (A) 150/144/136 200/192/182 250/240/227

Maksimal kortslutningsgrad *

65 kA RMS

Beskyttelse

Innebygd tilbakematingsvern og sikringer
Spesifikasjoner for intern sikring: Merkestrøm 400 A, smelteintegral 33 kA2s

Utgangsspesifikasjoner 208 V

UPS-klassifisering 10 kW med N+1 strømmodul 15 kW med N+1 strømmodul 20 kW med N+1 strømmodul 25 kW med N+1 strømmodul
Spenning (V)

200/208/220

200/208/220

200/208/220

200/208/220

Tilkoplinger 4-leder (L1, L2, L3, N, G)
Utgangsspenningsregulering

Symmetrisk last ± 1 %
Asymmetrisk last ± 3 %

Overbelastningskapasitet

150 % for 1 minutt (normal drift)
125 % for 10 minutter (normal drift)
125 % for 1 minutt (batteridrift)
125 % kontinuerlig (bypassdrift)
1000 % for 100 millisekunder (bypassdrift)

Respons på dynamisk last

± 5 % etter 2 millisekunder
± 1 % etter 50 millisekunder

Utgangseffektfaktor 1
Nominell utgangstrøm (A) 29/28/26 43/42/39 58/56/52 73/70/66
Frekvensregulering (Hz)

50/60 Hz bypass synkronisert – 50/60 Hz ± 0,1 % frittløpende

Synkronisert stigehastighet (Hz/sek)

Programmerbar til 0,25; 0,5; 1; 2; 4; 6

Total harmonisk forvrengning (THDU) <1 % for lineær last
<5 % for ikke-lineær last
<1 % for lineær last
<3 % for ikke-lineær last
Amplitudefaktor for last

2,5

Lasteffektfaktor

Fra 0,7 kapasitiv til 0,7 induktiv uten lastreduksjon

UPS-klassifisering 30 kW 40 kW 50 kW
Spenning (V)

200/208/220

200/208/220

200/208/220

Tilkoplinger 4-leder (L1, L2, L3, N, G)
Utgangsspenningsregulering

Symmetrisk last ± 1 %
Asymmetrisk last ± 3 %

Overbelastningskapasitet

150 % for 1 minutt (normal drift)
125 % for 10 minutter (normal drift)
125 % for 1 minutt (batteridrift)
125 % kontinuerlig (bypassdrift)
1000 % for 100 millisekunder (bypassdrift)

Respons på dynamisk last

± 5 % etter 2 millisekunder
± 1 % etter 50 millisekunder

Utgangseffektfaktor 1
Nominell utgangstrøm (A) 87/83/79 115/111/105 144/139/131
Frekvensregulering (Hz)

50/60 Hz bypass synkronisert – 50/60 Hz ± 0,1 % frittløpende

Synkronisert stigehastighet (Hz/sek)

Programmerbar til 0,25; 0,5; 1; 2; 4; 6

Total harmonisk forvrengning (THDU) <1 % for lineær last
<5 % for ikke-lineær last
Amplitudefaktor for last

2,5

Lasteffektfaktor

Fra 0,7 kapasitiv til 0,7 induktiv uten lastreduksjon

Batterispesifikasjoner 208 V

FARE
Fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
Beskyttelse av energilagringsenheten: Et overstrømsvern må plasseres i nærheten av energilagringsenheten.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
UPS-klassifisering 10 kW med N+1 strømmodul 15 kW med N+1 strømmodul 20 kW med N+1 strømmodul 25 kW med N+1 strømmodul 30 kW 40 kW 50 kW

Ladeeffekt i % av utgangseffekt ved 0–40 % last

80 %

Ladeeffekt i % av utgangseffekt ved 100 % last

20 %

Maksimal ladeeffekt (ved 0–40 % last) (kW)

8 12 16 20 24 32 40

Maksimal ladeeffekt (ved 100 % last) (kW)

2 3 4 5 6 8 10
Nominell batterispenning (VDC)

480

Nominell flytespenning (VDC)

545

Maksimal boost-spenning (VDC)

572

Temperaturkompensasjon (per celle)

–3,3 mV/°C, for T ≥25 °C – 0 mV/°C, for T <25 °C

Spenning på slutten av utladning (full last) (VDC)

384

Batteristrøm ved full last og nominell batterispenning (A) 22 33 44 55 65 87 109
Batteristrøm ved full last og minimum batterispenning (A) 27 41 54 68 81 109 136
Rippelstrøm

<5 % C20 (5 minutter kjøretid)

Batteritest

Manuell/automatisk (valgbar)

Maksimal kortslutningsgrad

10 kA

Anbefalte kabelstørrelser 208 V

FARE
fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
All kabling må være i overholdelse med gjeldende nasjonale og/eller elektriske forskrifter. Maksimal kabelstørrelse er 300 kcmil.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.

Maksimalt antall kabeltilkoplinger per samleskinne: To på inngangs-/utgangs-/bypassamleskinner; fire på DC samleskinner og seks på N/G-samleskinner.

MERK: Overstrømsvern skal leveres av andre.

Kabelstørrelsen i denne veiledningen er basert på tabell 310.15 (B)(16) i National Electrical Code (NEC), med følgende utsagn:

  • 90°C ledere (75°C avslutning)

  • En omgivelsestemperatur på 30 °C

  • Bruk av kopperledere

Hvis omgivelsestemperaturen er høyere enn 30 °C, velges større ledere i henhold til korrigerende faktorer i NEC.

Utstyrsjordingsledere (EGC) er størrelsesbestemt i henhold til NEC artikkel 250.122 og tabell 250.122.

MERK: Anbefalte kabelstørrelser og maksimalt tillatt kabelstørrelse kan variere for tilleggsprodukter. Ikke alle tilleggsproduktene støtter aluminiumskabler. Se installasjonsveiledningen som følger med tilleggsproduktet.
MERK: Kabelstørrelsene for DC som er angitt her, er anbefalinger. Følg alltid de spesifikke instruksjonene i dokumentasjonen til batteriløsningen for kabelstørrelser for DC og DC EGC, og kontroller at kabelstørrelsen for DC samsvarer med batteribryterklassifiseringen.
MERK: Den nøytrale lederen er dimensjonert for å håndtere 1,73 ganger fasestrømmen ved høyt harmonisk innhold fra ikke-lineær last. Hvis det forventes ingen eller lav harmonisk strøm, kan den nøytrale lederen dimensjoneres tilsvarende, men ikke lavere enn faselederen.
UPS-klassifisering 10 kW med N+1 strømmodul 15 kW med N+1 strømmodul 20 kW med N+1 strømmodul 25 kW med N+1 strømmodul 30 kW 40 kW 50 kW
Inngangsfaser (AWG/kcmil) 8 4 3 2 1/0 3/0 4/0
Inngang EGC (AWG/kcmil) 10 8 8 6 6 6 4
Bypass-/utgangsfaser (AWG/kcmil) 8 6 4 3 2 1/0 3/0
Bypass EGC/utgang EGC (AWG/kcmil) 10 10 8 8 6 6 6
Nøytral (AWG/kcmil) 6 3 1 2/0 3/0 2 x 1/0 2 x 2/0
DC+/DC-(AWG/kcmil) 10 8 6 4 4 2 1/0
DC EGC (AWG/kcmil) 10 10 8 8 6 6 6
MERK: Kabelstørrelsene er basert på 80 % klassifiserte brytere for UIB, UOB, MBB, SSIB og en 100 % klassifisert bryter for batteribryteren(e).

Anbefalt oppstrømsbeskyttelse 208 V

FARE
Fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
  • I parallellsystemer skal ikke verdiene for øyeblikkelig overstyring (Ii) settes til en høyere verdi enn 1250 A. Plasser etikett 885-92556 nær oppstrømsbryteren for å informere om faren.
  • I parallellsystemer med tre eller flere UPS-enheter, må det installeres en kretsbryter ved utgangen til hver UPS. Enhetsutgangsbryterens (UOB) øyeblikkelige overstyringsverdier (Ii) må ikke settes til en høyere verdi enn 1250 A.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
FORSIKTIG
Brannfare
  • Kople bare til en krets med spesifikasjonene nedenfor.
  • Kople til en krets med tilkoplede enheter med maksimalt overspenningsvern på 250 A i henhold til National Electrical Code, ANSI/NFPA70, og Canadian Electrical Code, Part I, C22.1.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre personskade eller skade på utstyret.
MERK: Overspenningsvern skal leveres av andre og markeres med dets funksjon.
UPS-klassifisering 10 kW med N+1 strømmodul 15 kW med N+1 strømmodul 20 kW med N+1 strømmodul 25 kW med N+1 strømmodul
  Inngang Bypass Inngang Bypass Inngang Bypass Inngang Bypass
Brytertype HJF36100U31X HJF36150U31X HJF36100U31X
Ir-innstilling 50 40 80 60 100 80 125 100
Innstilling for Tr ved 6 Ir 0,5
Innstilling for li (x In) 1,5
UPS-klassifisering 30 kW 40 kW 50 kW
  Inngang Bypass Inngang Bypass Inngang Bypass
Brytertype HJF36150U31X JJF36250U31X HJF36150U31X JJF36250U31X
Ir-innstilling 150 110 200 150 250 200
Innstilling for Tr ved 6 Ir 0,5
Innstilling for li (x In) 1,5

Anbefalte størrelser på bolter og kabelsko for UL

LES DETTE
fare for skade på utstyret
Bruk bare UL-godkjente kabelsko med kompresjon.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre skade på utstyret.

Kopper – kabelsko med ett hull

Kabelstørrelse Boltstørrelse Type kabelsko Krympetenger Matrise
10 AWG M8 x 25 mm LCA10-56-L NA NA
8 AWG M8 x 25 mm LCA8-56-L CT-720 CD-720-1 Rød P21
6 AWG M8 x 25 mm LCA6-56-L CT-720 CD-720-1 Blå P24
4 AWG M8 x 25 mm LCA4-56-L CT-720 CD-720-1 Grå P29
3 AWG M8 x 25 mm LCA4-56-L CT-720 CD-720-1 Grå P29
2 AWG M8 x 25 mm LCA2-56-Q CT-720 CD-720-1 Brun P33
1 AWG M8 x 25 mm LCA1-56-E CT-720 CD-720-2 Grønn P37
1/0 AWG M8 x 25 mm LCA1 / 0-56-X CT-720 CD-720-2 Rosa P42
2/0 AWG M8 x 25 mm LCA2/0-56-X CT-720 CD-720-2 Svart P45
3/0 AWG M8 x 25 mm LCA3/0-56-X CT-720 CD-720-2 Oransje P50
4/0 AWG M8 x 25 mm LCA4/0-56-X CT-720 CD-720-3 Lilla P54
250 kcmil M8 x 25 mm LCA250-56-X CT-720 CD-720-3 Gul P62
300 kcmil M8 x 25 mm LCA300-56-X CT-720 CD-720-4 Hvit P66

Kopper – kabelsko med to hull

Kabelstørrelse Boltstørrelse Type kabelsko Krympetenger Matrise
6 AWG M8 x 25 mm LCC6-12-L CT-930 CD-920-6 Blå P24
4 AWG M8 x 25 mm LCC4-12-L CT-930 CD-920-4 Grå P29
3 AWG M8 x 25 mm
2 AWG M8 x 25 mm LCC2-12-Q CT-930 CD-920-2 Brun P33
1 AWG M8 x 25 mm LCC1-12-E CT-930 CD-920-1 Grønn P37
1/0 AWG M8 x 25 mm LCC1/0-12-X CT-930 CD-920-1/0 Rosa P42
2/0 AWG M8 x 25 mm LCC2/0-12-X CT-930 CD-920-2/0 Svart P45
3/0 AWG M8 x 25 mm LCC3/0-12-X CT-930 CD-920-3/0 Oransje P50
4/0 AWG M8 x 25 mm LCC4/0-12-X CT-930 CD-920-4/0 Lilla P54
250 kcmil M8 x 25 mm LCC250-12-X CT-930 CD-920-250 Gul P62
300 kcmil M8 x 25 mm LCC300-12-X CT-930 CD-920-300 Hvit P66
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?