990-91262C-023

Kople til signalkablene fra et modulært batterikabinett

MERK: Før signalkablene separat fra strømkablene og før Class 2/SELV-kablene separat fra non-Class 2/non-SELV-kablene.
 1. Kun for fjernoppstilt modulært batterikabinett:
  1. Før Class 2/SELV-kablene og non-Class 2/non-SELV-kablene inn i UPSen som vist.

   Class 2/SELV

   Non-Class 2/non-SELV

  2. Før Class 2/SELV-kablene og non-Class 2/non-SELV-kablene til kort 640-7552 i UPSen.

   UPS sett ovenfra

 2. Kun for tilstøtende modulært batterikabinett: Før de medfølgende signalkablene 0W76627 og 0W12908 til kort 640-7552 i UPSen.

  Tilstøtende modulært batterikabinett 1 og UPSen vist forfra

 3. Kople til signalkablene fra modulært batterikabinett 1 til UPSen:
  1. Kople termineringspluggen fra J8007 på kort 640-7552 i UPSen.
  2. Monter termineringspluggen i J8007 på kort 640-7572 i det siste modulære batterikabinettet (T).
  3. Kople signalkabelen fra J8011 på kort 640-7572 i modulært batterikabinett 1 til J8014 på kort 640-7552 i UPSen.
  4. Kople signalkabelen fra J8008 på kort 640-7572 i modulært batterikabinett 1 til J8007 på kort 640-7552 i UPSen.
  Modulært batterikabinett 2,3,4 Modulært batterikabinett 1 UPS
 4. Monter topplaten på UPSen igjen.
  1. Hold topplaten i vinkel og skyv den inn på UPSen bakfra. Tappene på baksiden av topplaten må koples til sporene på baksiden av UPSen.

   UPS sett bakfra

  2. Skyv topplaten ned foran og sett skruene på plass igjen.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?