990-91262C-025

Podłączenie kabli zasilających

NOTYFIKACJA
Ryzyko uszkodzenia sprzętu
Aby zapewnić prawidłowy podział obciążenia podczas pracy w trybie obejścia w układzie równoległym:
 • Wszystkie kable obejścia muszą mieć taką samą długość dla wszystkich zasilaczy UPS.
 • Wszystkie kable wyjściowe muszą mieć taką samą długość dla wszystkich zasilaczy UPS.
 • Wszystkie kable wejściowe muszą mieć taką samą długość dla wszystkich zasilaczy UPS (wymagane tylko w systemie o pojedynczym zasilaniu).
Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować uszkodzeniem sprzętu.
UWAGA: Zasilacz UPS jest wstępnie skonfigurowany do pracy w układzie sieci TNS. Instalacja 4-przewodowa za pomocą szynoprzewodu łączącego skutkuje większym prądem upływowym.
 1. Zdemontuj wskazane płyty.
 2. Tylko w przypadku pracy w układzie sieci TN-C/3-kablowym: Przesuń szynoprzewód łączący z pozycji (A) do pozycji (B), aby połączyć szynoprzewód N z szynoprzewodem G/PE.
 3. Tylko dla płytek dwuotworowych NEMA: Zamontuj opcjonalny zestaw GVSOPT020 dla płytek dwuotworowych NEMA:
  1. Zainstaluj dziewięć płytek dwuotworowych NEMA dla wejścia/wyjścia/obejścia (numer części 880-5803) według ilustracji.
  2. Zainstaluj trzy płytki dwuotworowe NEMA dla DC i N (numer części 880-5802) według ilustracji.
  3. Zainstaluj płytkę dwuotworową NEMA dla przewodnika uziemiającego wyposażenie / uziemienia ochronnego (numer części 880-5801) według ilustracji.
 4. Poprowadź kable zasilające przez przepust kablowy do przedniej części zasilacza UPS.
 5. Podłącz przewód uziemiający wyposażenie / kable PE.
 6. Podłącz kable wejścia.
 7. Dla systemu o podwójnym zasilaniu: Podłącz kable obejścia.
 8. Połącz kable wyjściowe.
 9. Do instalacji ze zdalną modułową szafą bateryjną: Podłącz kable DC do szynoprzewodów DC.
 10. Do instalacji z sąsiadującą modułową szafą bateryjną: Patrz Podłączanie kabli zasilających z sąsiedniej modułowej szafy bateryjnej.
 11. Ponownie zamontuj trzy płyty zdemontowane w kroku 1.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?