990-91262C-025

Montaż końcowy

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Ryzyko porażenia prądem, wystąpienia wybuchu lub łuku elektrycznego
Baterie powodują zagrożenie porażeniem elektrycznym i wysokim prądem zwarciowym. Podczas pracy z bateriami należy stosować następujące środki bezpieczeństwa
 • Należy zdjąć zegarki, pierścionki lub inne metalowe przedmioty.
 • Należy używać narzędzi z izolowanymi uchwytami.
 • Należy założyć okulary, rękawice i obuwie ochronne.
 • Nie wolno kłaść na bateriach narzędzi ani metalowych części.
 • Należy odłączyć źródło ładowania przed podłączeniem lub odłączeniem zacisków baterii.
 • Należy sprawdzić, czy bateria nie została nieumyślnie uziemiona. Jeśli została nieumyślnie uziemiona, należy odizolować źródło od uziemienia. Kontakt z dowolną częścią uziemionej baterii może skutkować porażeniem elektrycznym. Prawdopodobieństwo porażenia można ograniczyć poprzez usunięcie uziemienia podczas instalacji i konserwacji (możliwe do zastosowania w przypadku urządzeń i stojących oddzielnie szaf bateryjnych, które nie mają uziemionego obwodu zasilania).
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
OSTRZEŻENIE
ryzyko uszkodzenia sprzętu
Nie należy instalować baterii, dopóki system nie będzie gotowy do uruchomienia. Czas między instalacją baterii a uruchomieniem zasilacza UPS nie powinien przekraczać 72 godzin lub 3 dni.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią bądź uszkodzeniem sprzętu.
 1. Ponownie zainstaluj wskazane osłony (najpierw A, potem B). Podczas mocowania osłon może być konieczne odłączenie kabli sygnałowych Class 2/SELV. Przymocuj kable sygnałowe Class 2/SELV do mostków na osłonach.
 2. Opuść przednie i tylne nóżki poziomujące UPS za pomocą klucza, aż do połączenia z podłogą. Użyj poziomicy, aby zapewnić równe położenie zasilacza UPS.
  NOTYFIKACJA
  Ryzyko uszkodzenia sprzętu
  Nie należy przesuwać szafy po obniżeniu nóżek poziomujących.
  Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować uszkodzeniem sprzętu.
 3. Tylko przy zestawie antywstrząsowym: Przymocuj przedni wspornik kotwiący na zasilaczu UPS i do podłogi. Należy użyć sprzętu odpowiedniego dla typu podłogi – średnica otworu przedniego wspornika kotwiącego to ø13 mm. Minimalne wymagania to sprzęt klasy M12 8.8.
 4. Przełącz wyłącznik baterii (BB) do pozycji otwartej (WYŁ).
 5. Wciśnij moduły baterii do gniazda. Wypełnij półki, zaczynając od dołu. Zawsze instaluj cały szereg baterii (cztery moduły baterii) na każdej półce.
 6. Przekręć uchwyt modułów baterii w dół i przymocuj go do półki za pomocą dostarczonej śruby.
 7. Połącz zaciski baterii do przedniej części modułów baterii.
 8. Ponownie zamontuj osłonę baterii na zasilaczu UPS.
 9. Załóż ponownie przednie drzwiczki.
 10. Ponownie podłącz dwa kable sygnałowe z wyświetlacza. Przymocuj kable sygnałowe za pomocą opasek zaciskowych w lewym górnym rogu.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?