990-91262C-025

Podłączanie kabli sygnałowych modułowej szafy bateryjnej

UWAGA: Poprowadź kable sygnałowe oddzielnie od kabli zasilających. Poprowadź kable Class 2/SELV oddzielnie od kabli non-Class 2/non-SELV.
 1. Tylko dla zdalnej modułowej szafy bateryjnej
  1. Poprowadź kable Class 2/SELV i non-Class 2/non-SELV do zasilacza UPS według ilustracji.

   Class 2/SELV

   Non-Class 2/non-SELV

  2. Poprowadź kable Class 2/SELV i non-Class 2/non-SELV do panelu 640-7552 w zasilaczu UPS.

   Widok zasilacza UPS z góry

 2. Tylko dla sąsiedniej modułowej szafy bateryjnej: Poprowadź dostarczone kable sygnałowe 0W76627 i 0W12908 do panelu 640-7552 w zasilaczu UPS.

  Widok z przodu modułowej szafy bateryjnej 1 i zasilacza UPS

 3. Podłączanie kabli sygnałowych z modułowej szafy bateryjnej 1 do zasilacza UPS:
  1. Rozłącz wtyczkę terminującą od przekaźnika J8007 na płycie 640-7552 w zasilaczu UPS.
  2. Zamontuj wtyczkę zakończenia w przekaźniku J8007 na płycie 640-7572 w ostatniej modułowej szafie bateryjnej (T).
  3. Podłącz kabel sygnałowy z przekaźnika J8011 na płycie 640-7572 w modułowej szafie bateryjnej 1 do przekaźnika J8014 na płycie 640-7552 zasilacza UPS.
  4. Podłącz kabel sygnałowy z przekaźnika J8008 na płycie 640-7572 w modułowej szafie bateryjnej 1 do przekaźnika J8007 na płycie 640-7552 zasilacza UPS.
  Modułowa szafa bateryjna 2,3,4 Modułowa szafa bateryjna 1 UPS
 4. Ponownie zamontuj górną płytę na zasilaczu UPS.
  1. Przechyl górną płytę i wsuń ją na zasilacz UPS od tyłu. Wypustki z tyłu górnej płyty należy połączyć z dwoma gniazdami z tyłu zasilacza UPS.

   Widok zasilacza UPS z tyłu

  2. Wciśnij górną płytę w dół z przodu i ponownie dokręć śruby.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?