990-91262C-031

Slutlig installation

FARA
Fara för elektriska stötar, explosion eller ljusbåge
Batterier kan utgöra en risk för elektrisk stöt och hög kortslutningsström. Följande försiktighetsåtgärder måste följas vid hantering av batterier
 • Ta bort klockor, ringar eller andra metallföremål.
 • Använd verktyg med isolerade handtag.
 • Använd skyddsglasögon, handskar och stövlar.
 • Lägg inte verktyg eller metalldelar på batterierna.
 • Koppla ur laddningskällan innan du ansluter eller kopplar ur batterikontakterna.
 • Kontrollera att batteriet inte blivit jordat oavsiktligt. Vid oavsiktlig jordning, ta bort källan från jorden. Kontakt med någon del av ett jordat batteri kan resultera i elektrisk stöt. Sannolikheten för en sådan stöt kan minskas om sådana jordanslutningar avlägsnas under installation och underhåll (gäller utrustning och externa batterier som saknar jordad matningskrets).
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
VARNING
risk för utrustningsskador
Vänta tills systemet är klart för uppstart innan du installerar batterier i systemet. Tidsperioden från batteriinstallation tills UPS-systemet startas får inte överstiga 72 timmar (3 dygn).
Om anvisningarna inte följs kan det leda till dödsfall eller allvarlig skada eller skador på utrustningen.
 1. Återmontera de markerade höljena (först A och sedan B). Class 2/SELV-signalkablarna kan behöva kopplas ur medan höljena sätts på plats. Fäst Class 2/SELV-signalkablarna vid bryggorna på skydden.
 2. Sänk de främre och bakre nivåfötterna på UPS:en med en skiftnyckel tills de når golvet. Använd ett vattenpass för att bekräfta att UPS:en står rakt.
  OBS!
  Risk för utrustningsskador
  Flytta inte skåpet efter att nivåfötterna har sänkts.
  Om anvisningarna inte följs kan det leda till skador på utrustningen.
 3. Endast för jordbävningsskydd: Fäst den främre skenan på UPS:en och i golvet. Använd lämplig skruv för golvtypen – håldiametern i den främre skenan är ø13 mm. Minimikravet är storlek M12 i god stålkvalitet (8,8).
 4. Ställ batteribrytaren BB i öppet läge (AV).
 5. Skjut in batterimodulerna i öppningen. Fyll hyllorna från botten och uppåt. Installera alltid en komplett batteristräng (fyra batterimoduler) på varje hylla.
 6. Vrid ner batterimodulernas handtag och fäst handtaget på hyllan med den medföljande skruven.
 7. Anslut batteriterminalerna till batterimodulernas framsida.
 8. Återmontera täckskivan på UPS:en.
 9. Återmontera framdörren.
 10. Återanslut de två signalkablarna från displayen. Fäst signalkablarna med kabelbuntband i det övre vänstra hörnet.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?