990-91262C-031

Förbered för installation

FARA
Risk för elektriska stötar, explosion eller ljusbåge
Undvik att borra eller stansa hål för kablar eller kabelkanaler med genomföringsplattorna installerade eller i närheten av UPS.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
OBS: Dra signalkablarna åtskilda från strömkablarna och dra Class 2/SELV-kablarna åtskilda från non-Class 2/non-SELV-kablarna.
 1. Koppla bort de två signalkablarna från displayen på UPS:en och ta bort framdörren.
 2. För UPS utan förinstallerade kraftmoduler: Installera kraftmodulerna. Börja med den nedre hyllan:
  1. Ta bort skruven på varje sida av det tomma kraftmodulfacket.
  2. Tryck in kraftmodulen i hyllfacket.
  3. Återmontera skruvarna på vardera sidan av hyllan.
  OBSERVERA
  Tung last
  Kraftmodulerna är tunga och det krävs två personer för att lyfta dem.
  • 20 kW kraftmodul väger 25 kg (55 pund).
  • 50 kW kraftmodul väger 38 kg (84 pund).
  Om anvisningarna inte följs kan det leda till personskador eller skador på utrustningen.
 3. Ta bort täckskivan närmast batterierna.
 4. Koppla bort batteriterminalerna från framsidan av eventuella förinstallerade batterimoduler.
 5. För installation med ett modulärt batteriskåp: Ta av topplattan:
  1. Ta bort skruvarna och för den främre delen av topplattan uppåt.
  2. Dra topplattan framåt för att ta av den. Flikarna på bakkanten av topplattan måste kopplas bort från öppningarna på baksidan av UPS:en.
 6. För installation med ett intilliggande modulärt batteriskåp: Ta bort vänster sidopanel och plattan. Kassera plattan.
 7. För installation med ett bypasskåp eller en förenklad 1+1 parallellinstallation: Ta bort den högra sidopanelen och spara den.
 8. Ta bort kabelboxen från UPS:ens baksida.

  UPS:en bakifrån

 9. Ta bort den övre eller undre genomföringsplattan från kabelboxen.
 10. Borra/stansa hål för kraftkablar/kabelkanaler i den övre eller undre genomföringsplattan. Montera kabelkanaler (ingår ej) om tillämpligt.
 11. Återinstallera den övre eller undre genomföringsplattan på kabelboxen.
 12. Installera kabelboxen på UPS:en. Observera att kabelboxen är installerad i omvänd position.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?