990-91262A-031

Anslut modbus-kablarna

 1. Anslut modbus-kablarna till UPS:en. Använd antingen tvåtrådig eller 4-ledare anslutning. Skärma kablarna så som bilderna visar.
  • Skärmade partvinnade kablar måste användas för modbus-anslutningar. Den skärmade anslutningen till jord måste vara så kort som möjligt (helst under 1 cm). Skärmningen måste anslutas till varje enhet.

  • Kablarna ska anslutas i enlighet med lokala regelverk.

  • Dra signalkablarna åtskilda från kraftkablarna för att garantera tillräcklig isolering.

  • Modbus-porten är optiskt isolerad. Modbus-portens jordning är inte ansluten till någon annan jordning.

  Exempel: Tvåtrådig anslutning med två UPS:er

  Exempel: 4-ledare anslutning med två UPS:er

 2. Installera avslutningsmotstånd på 150 Ohm i varje ände av varje buss om bussarna är mycket långa och drivs med höga datahastigheter. Bussar under 610 meter (2 000 fot) vid 9 600 baud eller under 305 meter (1 000 fot) vid 19 200 baud ska inte kräva avslutningsmotstånd.
 3. Installera BIAS-motstånd på 400–650 Ohm vid eller inuti systemkontrollenheten: ett från D0 och ett från D1 till +5 VDC.
QR code for this page

Var det här till hjälp?