990-91262B-031

Specifikationer för 400 V-system

Specifikationer för ingång (400 V)

UPS-storlek 20 kW med N+1 kraftmodul 30 kW med N+1 kraftmodul 40 kW med N+1 kraftmodul 50 kW med N+1 kraftmodul
Spänning (V)

380/400/415

380/400/415

380/400/415

380/400/415

Anslutningar

4-ledare (L1, L2, L3, N, PE) WYE (singelmatning)*
3-ledare (L1, L2, L3, N, PE) WYE (dubbel matning)* *

Inspänningsområde (V)

380 V: 331–437
400 V: 340–460
415 V: 353–477

Frekvensområde (Hz)

40-70

Nominell ingångsström (A) 32/30/29 47/45/43 63/60/58 79/75/72
Maximal ingångsström (A) 38/36/35 57/54/52 76/72/69 91/90/87
Strömbegränsning ingång (A) 39/37/36 59/56/54 78/74/72 91/91/90
Ingångens effektfaktor

0,99 vid 100 % last

Total harmonisk distorsion (THDI)

<6 % vid full linjär last (symmetrisk)

Maximal kortslutningstålighet

65 kA RMS

Skydd

Inbyggt bakmatningsskydd och säkringar

Ingångsrampfunktion

Programmerbar och adaptiv, 1–40 sekunder

UPS-storlek 60 kW 80 kW 100 kW
Spänning (V)

380/400/415

380/400/415

400 /415

Anslutningar

4-ledare (L1, L2, L3, N, PE) WYE (singelmatning)*
3-ledare (L1, L2, L3, N, PE) WYE (dubbel matning)* *

Inspänningsområde (V)

380 V: 331–437
400 V: 340–460
415 V: 353–477

Frekvensområde (Hz)

40-70

Nominell ingångsström (A) 95/90/87 126/120/116 150/144
Maximal ingångsström (A) 114/108/104 151/144/139 180/173
Strömbegränsning ingång (A) 117/111/107 156/148/143 182/179
Ingångens effektfaktor

0,99 vid last över 50 %
0,95 vid last över 25 %

Total harmonisk distorsion (THDI)

<3 % vid full linjär last (symmetrisk)

Maximal kortslutningstålighet

65 kA RMS

Skydd

Inbyggda bakmatningsbrytare och säkringar

Ingångsrampfunktion

Programmerbar och adaptiv, 1–40 sekunder

Specifikationer för bypass (400 V)

UPS-storlek 20 kW med N+1 kraftmodul 30 kW med N+1 kraftmodul 40 kW med N+1 kraftmodul 50 kW med N+1 kraftmodul
Spänning (V)

380/400/415

380/400/415

380/400/415

380/400/415

Anslutningar

4-ledare (L1, L2, L3, N, PE) WYE

Inspänningsområde (V)

380 V: 342–418
400 V: 360–440
415 V: 374–457

Frekvensområde (Hz)

50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (väljs av användaren)

Nominell bypasström (A) 31/29/28 46/44/42 61/58/56 77/73/70
Nominell neutralström (A) 53/50/48 79/75/72 105/100/96 132/125/120

Maximal kortslutningstålighet *

65 kA RMS

Skydd

Inbyggda bakmatningsbrytare och säkringar
Interna säkringsspecifikationer: 400 A, smältpunkt 33 kA2s

UPS-storlek 60 kW 80 kW 100 kW
Spänning (V)

380/400/415

380/400/415

400 /415

Anslutningar

4-ledare (L1, L2, L3, N, PE) WYE

Inspänningsområde (V)

380 V: 342–418
400 V: 360–440
415 V: 374–457

Frekvensområde (Hz)

50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (väljs av användaren)

Nominell bypasström (A) 92/87/84 123/117/112 146/141
Nominell neutralström (A) 158/150/144 210/200/193 250/241

Maximal kortslutningstålighet *

65 kA RMS

Skydd

Inbyggda bakmatningsbrytare och säkringar
Interna säkringsspecifikationer: 400 A, smältpunkt 33 kA2s

Specifikationer för utgång (400 V)

UPS-storlek 20 kW med N+1 kraftmodul 30 kW med N+1 kraftmodul 40 kW med N+1 kraftmodul 50 kW med N+1 kraftmodul
Spänning (V)

380/400/415

380/400/415

380/400/415

380/400/415

Anslutningar

4-ledare (L1, L2, L3, N, PE)

Utspänningsnoggrannhet

Symmetrisk last ± 1%
Asymmetrisk last ± 3%

Överlastkapacitet

150 % i 1 minut (vid normal drift)
125 % i 10 minuter (vid normal drift)
125 % i 1 minut (vid batteridrift)
110 % kontinuerlig (bypassdrift)
1000 % i 100 millisekunder (bypassdrift)

Dynamisk lastrespons

± 5 % efter 2 millisekunder
± 1 % efter 50 millisekunder

Utgångens effektfaktor 1
Nominell utgångsström (A) 30/29/28 46/43/42 61/58/56 76/72/70
Frekvensnoggrannhet (Hz)

50/60 Hz bypass synkroniserad – 50/60 Hz ± 0,1 % frisvängande

Synkroniserat stegsvar (Hz/sek)

Programmerbar till 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6

Funktionsklass och prestanda (enligt IEC 62040-3:2021)

VFI-SS-11

Total harmonisk distorsion (THDU)

<1 % för linjär last
<3 % för icke-linjär last

Lastens crestfaktor

2,5

Lastens effektfaktor

Från 0,7 kapacitiv ström till 0,7 induktiv ström utan kapacitetsbegränsning

UPS-storlek 60 kW 80 kW 100 kW
Spänning (V)

380/400/415

380/400/415

400 /415

Anslutningar

4-ledare (L1, L2, L3, N, PE)

Utspänningsnoggrannhet

Symmetrisk last ± 1%
Asymmetrisk last ± 3%

Överlastkapacitet

150 % i 1 minut (vid normal drift)
125 % i 10 minuter (vid normal drift)
125 % i 1 minut (vid batteridrift)
110 % kontinuerlig (bypassdrift)
1000 % i 100 millisekunder (bypassdrift)

Dynamisk lastrespons

± 5 % efter 2 millisekunder
± 1 % efter 50 millisekunder

Utgångens effektfaktor 1
Nominell utgångsström (A) 91/87/83 122/115/111 144/139
Frekvensnoggrannhet (Hz)

50/60 Hz bypass synkroniserad – 50/60 Hz ± 0,1 % frisvängande

Synkroniserat stegsvar (Hz/sek)

Programmerbar till 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6

Funktionsklass och prestanda (enligt IEC 62040-3:2021)

VFI-SS-11

Total harmonisk distorsion (THDU)

<1 % för linjär last
<3 % för icke-linjär last

Lastens crestfaktor

2,5

Lastens effektfaktor

Från 0,7 kapacitiv ström till 0,7 induktiv ström utan kapacitetsbegränsning

Specifikationer för batteri (400 V)

FARA
Fara för elektriska stötar, explosion eller ljusbåge
Skydd av energilagringsenheten: Ett överströmsskydd måste finnas i närheten av energilagringsenheten.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
UPS-storlek 20 kW med N+1 kraftmodul 30 kW med N+1 kraftmodul 40 kW med N+1 kraftmodul 50 kW med N+1 kraftmodul 60 kW 80 kW 100 kW

Laddningskapacitet i % av uteffekten vid 0–40 % last

80 %

Laddningskapacitet i % av uteffekten vid 100 % last

20 %

Maximal laddningskapacitet (vid 0–40 % last) (kW)

16 24 32 40 48 64 80

Maximal laddningskapacitet vid 100 % last (kW)

4 6 8 10 12 16 20
Nominell batterispänning (VDC)

480

Nominell hållspänning (VDC)

545

Maximal snabbladdningsspänning (VDC)

572

Temperaturkompensation (per cell)

-3,3 mV/°C, för T ≥ 25 °C – 0 mV/°C, för T < 25 °C

Slutspänning vid urladdning och full last (VDC)

384

Batteriström vid full last och nominell batterispänning (A) 43 65 87 109 130 174 217
Batteriström vid full last och lägsta batterispänning (A) 54 81 109 136 163 217 271
Rippelström

< 5 % C20 (5 minuter körtid)

Batteritest

Manuell/automatisk (valbar)

Maximal kortslutningstålighet

10 kA

Rekommenderad kabelstorlek (400 V)

FARA
risk för elektriska stötar, explosion eller ljusbåge
Alla kablar måste följa alla gällande nationella och/eller elektriska regler. Den maximala tillåtna kabeldimensionen är 150 mm2.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.

Maximalt antal kabelanslutningar per anslutningsskena: Två på respektive ingångs-/utgångs-/bypasskenorna; fyra på DC-skenorna; sex på N/PE-skenorna.

OBS: Överströmsskydd ska tillhandahållas av andra.

Kabelstorlekarna i denna manual är baserade på tabell B.52.3 och tabell B.52.5 i IEC 60364-5-52 med följande förutsättningar:

  • 90 °C ledare

  • En omgivningstemperatur på 30 °C

  • Användning av kopparledare

  • Installationsmetod C

PE-kabelstorlek är baserad på tabell 54.2 i IEC 60364-4-54.

Om omgivningstemperaturen är högre än 30 °C, ska större ledare väljas i enlighet med IEC:s korrigeringsfaktorer.

OBS: Rekommenderade kabeldimensioner och maximalt tillåten kabeldimension kan variera för tillbehören. Alla tillbehör har inte stöd för aluminiumkablar. Se installationshandboken som medföljer tillbehöret.
OBS: DC-kablarnas mått som anges här är rekommendationer. Följ alltid de specifika instruktionerna i dokumentationen för batterilösningen rörande mått för DC PE-kablarna och säkerställ att DC-kablarnas mått överensstämmer med batteribrytarkapaciteten.
OBS: Neutralledaren ska ha lämpliga dimensioner för att kunna hantera 1,73 gånger fasströmmen i händelse av högt övertonsinnehåll från icke-linjära laster. Om inget eller mindre övertonsinnehåll är att förvänta kan neutralledaren dimensioneras därefter, men dess dimensioner ska inte understiga fasledarens.
UPS-storlek 20 kW med N+1 kraftmodul 30 kW med N+1 kraftmodul 40 kW med N+1 kraftmodul 50 kW med N+1 kraftmodul 60 kW 80 kW 100 kW
Ingångsfaser (mm2) 6 10 16 25 35 50 70
Ingång PE (mm2) 6 10 16 16 16 25 35
Bypass-/utgångsfaser (mm2) 6 6 10 16 25 35 50
Bypass PE/utgång PE (mm2) 6 6 10 16 16 16 25
Neutral (mm2) 10 16 25 35 50 70 95
DC+/DC- (mm2) 10 16 25 35 50 70 95
DC PE (mm2) 10 16 16 16 25 35 50

Rekommenderat skydd/avsäkring (400 V)

FARA
Risk för elektriska stötar, explosion eller ljusbåge
  • För parallellsystem får värden för omedelbart åsidosättande (Ii) inte ställas in högre än 1 250 A. Sätt etiketten 885-92556 i anslutning till uppströmsbrytaren för att informera om faran.
  • I parallellsystem med tre eller fler UPS-enheter måste en brytare installeras på utgången på varje enskild UPS-enhet. Värdena för omedelbart åsidosättande (Ii) för enhetens utgångsbrytare (UOB) får inte ställas in högre än 1 250 A.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
OBS: För lokala direktiv som kräver fyrpoliga kretsbrytare: Om neutralledaren förväntas bära hög ström på grund av en icke-linjär last måste brytaren dimensioneras efter förväntad ström i neutralledaren.
UPS-storlek 20 kW med N+1 kraftmodul 30 kW med N+1 kraftmodul 40 kW med N+1 kraftmodul 50 kW med N+1 kraftmodul
  Ingång Bypass Ingång Bypass Ingång Bypass Ingång Bypass
Brytartyp NSX100H TM40D (LV429674) NSX100H TM32D (LV429675) NSX100H TM63D (LV429672) NSX100H TM50D (LV429673) NSX100H TM80D (LV429671) NSX100H TM63D (LV429672) NSX100H TM100D (LV429670) NSX100H TM80D (LV429671)
In-inställning 40 32 63 50 80 63 100 80
Ir-inställning 40 32 63 50 80 63 100 80
Im-inställning 500 (fast) 400 (fast) 500 (fast) 500 (fast) 640 (fast) 500 (fast) 800 (fast) 640 (fast)
UPS-storlek 60 kW 80 kW 100 kW
  Ingång Bypass Ingång Bypass Ingång Bypass
Brytartyp NSX160H TM125D (LV430671) NSX100H TM100D (LV429670) NSX160H TM160D (LV430670) NSX160H TM125D (LV430671) NSX250H TM200D (LV431671) NSX160H TM160D (LV430670)
In-inställning 125 100 160 125 200 160
Ir-inställning 125 100 160 125 200 160
Im-inställning 1250 (fast) 800 (fast) 1250 (fast) 1250 (fast) ≤6 x In 1250 (fast)
QR code for this page

Var det här till hjälp?