990-91262C-032

การติดตั้งขั้นสุดท้าย

อันตราย
อันตรายจากไฟฟ้าช็อต การระเบิด หรือไฟอาร์ก
แบตเตอรี่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อไฟฟ้าช็อต และไฟฟ้าลัดวงจร ต้องเฝ้าสังเกตข้อควรระวังดังต่อไปนี้ เมื่อใช้งานแบตเตอรี่
 • ถอดนาฬิกา แหวน หรือเครื่องประด้บใดๆ ที่มีส่วนผสมของโลหะออก
 • ใช้เครื่องมือที่มีฉนวนหุ้ม
 • สวมแว่นตา ถุงมือ และรองเท้าบูตนิรภัย
 • ห้ามวางเครื่องมือหรือชิ้นส่วนใดๆ ที่เป็นโลหะไว้ด้านบนของแบตเตอรี่
 • ตัดการเชื่อมต่อจากแหล่งชาร์จไฟก่อนเชื่อมต่อหรือตัดการเชื่อมต่อเทอร์มินัลแบตเตอรี่
 • ตรวจสอบว่า มีการเชื่อมต่อสายดินเข้าแบตเตอรี่โดยไม่ได้ตั้งใจหรือไม่ หากมีการเชื่อมต่อสายดินไว้โดยไม่ได้ตั้งใจ ให้ตัดการเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟเข้าสายดิน การสัมผัสชิ้นส่วนใดๆ ของแบตเตอรี่ที่มีการเชื่อมต่อสายดินไว้ อาจเป็นผลให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้ สามารถลดโอกาสการเกิดไฟฟ้าช็อตดังกล่าวได้ หากมีการถอดสายดินออกในระหว่างการติดตั้งและการบำรุงรักษา (กำหนดใช้ได้สำหรับอุปกรณ์และแหล่งจ่ายไฟแบตเตอรี่รีโมทซึ่งไม่มีวงจรเชื่อมต่อเข้าสายดิน)
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส
คำเตือน
ความเสี่ยงต่ออุปกรณ์ชำรุด
รอจนกระทั่งระบบพร้อมเปิดใช้งาน ก่อนที่จะติดตั้งแบตเตอรี่ไว้ในระบบ ช่วงระยะเวลานับตั้งแต่การติดตั้งแบตเตอรี่จนถึงการเปิดใช้ระบบ UPS ต้องไม่เกิน 72 ชั่วโมงหรือ 3 วัน
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจส่งผลให้เป็นอันตรายถึงชีวิต บาดเจ็บสาหัส หรืออุปกรณ์เสียหายได้
 1. ติดตั้งฝาครอบที่ระบุอีกครั้ง (A ก่อนจากนั้น B) อาจจำเป็นที่ต้องถอดสายสัญญาณ Class 2/SELV ในขณะที่ติดตั้งฝาครอบกลับเข้าที่ รัดสายสัญญาณ Class 2/SELV เข้ากับบริดจ์บนฝาครอบ
 2. ลดขาปรับระดับด้านหน้าและด้านหลังของ UPS โดยใช้ประแจจนกว่าจะเชื่อมติดกับพื้น ใช้อุปกรณ์วัดระดับเพื่อให้แน่ใจว่า UPS ตั้งอยู่ในแนวระดับ
  ประกาศ
  ความเสี่ยงต่ออุปกรณ์ชำรุด
  ห้ามเคลื่อนย้ายตู้หลังจากลดระดับของขาปรับระดับแล้ว
  การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจส่งผลให้อุปกรณ์เสียหายได้
 3. สำหรับการยึดสมอต้านทานการไหวสะเทือนเท่านั้น: ติดตั้งโครงยึดสมอด้านหน้าที่อยู่บน UPS เข้ากับพื้น ใช้ฮาร์ดแวร์ที่เหมาะสมกับชนิดของพื้น – เส้นผ่านศูนย์กลางของรูในสมอหน้า คือ ø13 มม. ข้อกำหนดขั้นต่ำคือฮาร์ดแวร์ M12 เกรด 8.8
 4. ตั้งค่าเบรกเกอร์แบตเตอรี่ BB ไปยังตำแหน่งเปิด (ปิด)
 5. ดันโมดูลแบตเตอรี่ลงในช่อง เติมชั้นวางจากด้านล่างและขึ้นด้านบน ติดตั้งสตริงแบตเตอรี่ที่สมบูรณ์ (โมดูลแบตเตอรี่สี่ชุด) บนแต่ละชั้น
 6. หันมือจับโมดูลแบตเตอรี่ลง และขันมือจับเข้ากับชั้นวางด้วยสกรูที่ให้มา
 7. เชื่อมต่อเทอร์มินัลแบตเตอรี่เข้ากับด้านหน้าของโมดูลแบตเตอรี่
 8. ใส่ฝาครอบแบตเตอรี่กลับเข้าที่บน UPS
 9. ติดตั้งประตูหน้ากลับเข้าที่
 10. เชื่อมต่อสายสัญญาณสองสายออกจากจอแสดงผลกลับเข้าที่ รัดสายเคเบิลสัญญาณด้วยที่รัดสายที่มุมบนซ้าย
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?