990-91262B-034

Nihai Kurulum

TEHLİKE
ELEKTRİK ÇARPMASI, PATLAMA VEYA ARK PARLAMASI TEHLİKESİ
Aküler, elektrik çarpması ve yüksek kısa devre akımı riski oluşturabilir. Aküler üzerinde çalışırken aşağıdaki önlemler alınmalıdır.
 • Saatleri, yüzükleri veya diğer metal nesneleri çıkarın.
 • Yalıtımlı tutamaçları olan aletler kullanın.
 • Koruyucu gözlük, eldiven ve çizme kullanın.
 • Akülerin üzerine aletler ya da metal parçalar koymayın.
 • Akü terminallerini bağlamadan veya ayırmadan önce şarj kaynağının bağlantısını kesin.
 • Akünün yanlışlıkla topraklanıp topraklanmadığını belirleyin. Yanlışlıkla topraklanmışsa, kaynağı topraktan çıkarın. Topraklanmış bir akünün herhangi bir parçası ile temas, elektrik çarpmasına neden olabilir. Kurulum ve bakım sırasında bu tür nedenler ortadan kaldırılırsa, böyle bir şok olasılığı azaltılabilir (topraklanmış bir besleme devresine sahip olmayan ekipman ve uzak akü malzemeleri için geçerlidir).
Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.
UYARI
ekipman hasarı tehlikesi
Aküleri sisteme takmadan önce sistem çalışmaya hazır olana kadar bekleyin. Akü kurulumundan UPS sistemi çalışana kadar geçen süre 72 saat veya 3 günü geçmemelidir.
Bu talimatlara uyulmaması ölüm, ciddi yaralanma veya ekipman hasarına neden olabilir.
 1. Belirtilen kapakları tekrar takın (önce A sonra B). Kapakları yerine yerleştirirken Class 2/SELV sinyal kablolarının çıkarılması gerekebilir. Class 2/SELV sinyal kablolarını kapaklardaki köprülere sabitleyin.
 2. UPS üzerindeki ön ve arka dengeleme ayaklarını zemine temas edene kadar bir anahtarla indirin. UPS'in düz olduğundan emin olmak için bir su terazisi kullanın.
  DUYURU
  Ekipman hasarı tehlikesi
  Seviyelendirme ayakları indirildikten sonra kabini hareket ettirmeyin.
  Bu talimatlara uyulmaması ekipman hasarına neden olabilir.
 3. Sadece sismik sabitleme için: Ön bağlantı braketini UPS'e ve zemine monte edin. Zemin tipi için uygun donanım kullanın - ön sabitleme braketindeki delik çapı ø13 mm'dir. Minimum gereksinim, M12 kalite 8.8 donanımdır.
 4. Akü kesicisi BB açık (KAPALI) konumuna getirin.
 5. Akü modüllerini yuvalara doğru itin. Rafları alttan ve yukarıdan doldurun. Her rafa daima tam bir akü dizisi (dört akü modülü) takın.
 6. Akü modülündeki kolu aşağı çevirin ve verilen vidayla kolu rafa sabitleyin.
 7. Akü terminallerini akü modüllerinin önüne bağlayın.
 8. UPS'deki akü kapağını tekrar takın.
 9. Ön kapıyı tekrar takın.
 10. İki sinyal kablosunu ekrandan tekrar takın. Sinyal kablolarını sol üst köşedeki kablo bağlarıyla sabitleyin.
QR code for this page

Bu yardımcı oldu mu?