990-91263A-023

Oversikt over installasjonssett

Installasjonssett 0M-9330

Installasjonssett 0H-9332

Valgfritt seismisk sett GVSOPT002

Del Brukes i Antall enheter
M8 x 20mm bolt med skive Installere seismisk forankring (valgfritt) og Endelig installasjon. 12
Bakre forankring
870-97772
1
Bakre forankringsbeslag
870-31131
1
Fremre forankringsbeslag
870-31132
1
Bakre sammenkoplingsplate
870-31554
1

Valgfritt sett GVSOPT030

0H-1743

Kun for installasjon med en tilstøtende UPS for eksterne batterier.

Del Brukes i Antall enheter
Sammenkoplingsklemme
870-32370
Kople sammen modulært batterikabinett 1 og tilstøtende UPS for eksterne batterier. 3
M6 x 16mm skrue med skive
803-0686A
3
M6-mutter med skive
3360687
3
Kabelstrips
820-0020
30
M8 x 25mm bolt med skive
803-8595A
Kople sammen modulært batterikabinett 1 og tilstøtende UPS for eksterne batterier, og Kople til strømkabler for en UPS klassifisert for maksimalt 50 kW, eller Kople til strømkabler for en UPS klassifisert over 50 kW. 9
M8-mutter med skive
803-8007
9
PE-kabel 0W13065 (for modulært batterikabinett 1) 1
DC kabel 0W13071 (for modulært batterikabinett 1) 1
Kabelstrips
820-0176A
18
DC kabel 0W13066 (for modulært batterikabinett 2) Kople sammen modulært batterikabinett 1 og tilstøtende UPS for eksterne batterier og Kople til strømkabler for en UPS klassifisert over 50 kW. 1
DC kabel 0W13068 (for modulært batterikabinett 3) 1
DC kabel 0W13067 (for modulært batterikabinett 4) 1
Signalkabel 0W13070 Kople sammen modulært batterikabinett 1 og tilstøtende UPS for eksterne batterier og Kople til signalkabler. 1
Signalkabel 0W13069 1
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?