990-91263A-025

Procedura montażu zdalnego

Modułowe szafy bateryjne i zdalne zasilacze UPS o mocy do maksimum 50 kW

Modułowe szafy bateryjne i zdalne zasilacze UPS o mocy ponad 50 kW

UWAGA: Odległość pomiędzy modułową szafą bateryjną a zasilaczem UPS nie może przekraczać 100 m. Skontaktuj się z firmą Schneider Electric w razie montażu na większą odległość.
  1. Postępuj zgodnie z instrukcją obsługi zasilacza UPS, aby przygotować go do montażu.
  2. Przygotowanie do montażu.
  3. Montaż skrzynki przepustów kablowych w modułowej szafie bateryjnej.
  4. Przygotowanie modułowej szafy bateryjnej 1 na kable sygnałowe.
  5. Opcja: Instalacja zestawu antywstrząsowego (opcja).
  6. Połączenie modułowych szaf bateryjnych.
  7. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
  8. Podłączanie kabli sygnałowych.
  9. Dodaj do produktu przetłumaczone etykiety bezpieczeństwa.
  10. Montaż końcowy.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?