990-91317D-004

Specifikationer

Indgangsspecifikationer

UPS-klassifikation 10 kW 15 kW 20 kW
Spænding (V) 380 /400 /415 380 /400 /415 380 /400 /415
Tilslutninger

4-leder (L1, L2, L3, N, PE) WYE (systemer med én forsyningskilde)
3-leder (L1, L2, L3, PE) WYE (systemer med to forsyningskilder)* *

Indgangsspændingsinterval (V)

380 V: 331-437
400 V: 340-460
415 V: 353-477

Frekvensinterval (Hz)

40-70

Nominel indgangsstrøm (A)

16/15/14

24/22/22

32/30/29

Maksimal indgangsstrøm (A)

19/18/17

28/27/26

38/36/35

Begrænsning af indgangsstrøm (A)

20/19/18

30/28/27

39/37/36

Indgangseffektfaktor

0,99 for last større end 50 %
0,95 for last større end 25 %

Samlet harmonisk forvrængning (THDI)

<3 % ved fuld lineær last (symmetrisk)

Maksimal kortslutningsklassificering

65 kA RMS

Beskyttelse

Indbygget tilbagekoblingsbeskyttelse og sikringer

Ramp-in

Programmerbar og selvjusterende, 1-40 sekunder

Bypass-specifikationer

UPS-klassifikation 10 kW 15 kW 20 kW
Spænding (V) 380 /400 /415 380 /400 /415 380 /400 /415
Tilslutninger

4-leder (L1, L2, L3, N, PE) WYE

Bypass-spændingsinterval (V)

380 V: 342-418
400 V: 360-440
415 V: 374-457

Frekvensinterval (Hz)

50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (kan vælges af brugeren)

Nominel bypass-strøm (A)

15/15/14

23/22/21

31/29/28

Nominel neutral strøm (A)

26/25/24

39/37/36

53/50/48

Maksimal kortslutningsklassificering *

65 kA RMS

Beskyttelse

Indbygget tilbagekoblingsbeskyttelse og sikringer
Specifikationer for indbygget sikring: Klassificeret til 160 A, smelteintegrale 2,68 kA2s

Udgangsspecifikationer

UPS-klassifikation 10 kW 15 kW 20 kW
Spænding (V) 380 /400 /415 380 /400 /415 380 /400 /415
Tilslutninger

4-leder (L1, L2, L3, N, PE)

Regulering for udgangsspænding

Symmetrisk last ± 1 %
Asymmetrisk last ± 3 %

Overbelastningskapacitet

150 % i 1 minut (ved normal drift)
125 % i 10 minutter (ved normal drift)
125 % i 1 minut (ved batteridrift)
110 % vedvarende (ved bypass-drift)
1000 % i 100 millisekunder (ved bypass-drift)

Dynamisk lastreaktion

± 5 % efter 2 millisekunder
± 1 % efter 50 millisekunder

Udgangseffektfaktor 1
Nominel udgangsstrøm (A)

15/14/14

23/22/21

30/29/28

Frekvensregulering (Hz)

50/60 Hz bypass synkroniseret – 50/60 Hz ± 0,1 % fritløbende

Synkroniseret slew rate (Hz/sek)

Programmerbar til 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6

Samlet harmonisk forvrængning (THDU) <1 % for lineær last
<3 % for ikke-lineær last
Klassificering af udgangsydeevne (i henhold til IEC 62040-3:2021)

VFI-SS-11

Last-crestfaktor

2,5

Lasteffektfaktor

Fra 0,7 kapacitiv til 0,7 induktiv uden lastreduktion

Batterispecifikationer

Alle værdier er baseret på 40 batteriblokke.

UPS-klassifikation 10 kW 15 kW 20 kW

Ladeeffekt i % af udgangseffekt ved 0-40 % last

80 %

Ladeeffekt i % af udgangseffekt ved 100 % last

20 %

Maksimal ladeeffekt (ved 0-40 % last) (kW)

8

12

16

Maksimal ladeeffekt (ved 100 % last) (kW)

2

3

4

Nominel batterispænding (VDC)

480

Nominel flydespænding (VDC)

545

Maksimal boost-spænding (VDC)

571

Temperaturkompensation (pr. celle)

-3,3 mV/°C ved T ≥ 25 °C – 0 mV/°C ved T < 25 °C

Spænding ved afsluttet afladning (fuld last) (VDC)

384

Batteristrøm ved fuld last og nominel batterispænding (A)

22

33

43

Batteristrøm ved fuld last og minimal batterispænding (A)

27

41

54

Ripple-strøm

< 5 % C20 (5 minutters batteridrift)

Batteritest

Manuel/automatisk (kan vælges)

Maksimal kortslutningsklassificering

10 kA

Anbefalet før indgangen på udstyret

BEMÆRK: Ved lokale direktiver, som kræver 4-polede afbrydere: Hvis nullederen forventes at bære en høj strøm, skal afbryderen være klassificeret i henhold til den forventede neutrale strøm pga. linje-neutral, ikke-lineær last.
UPS-klassifikation 10 kW 15 kW 20 kW
  Indgang Bypass Indgang Bypass Indgang Bypass
Afbrydertype

NSX100H TM25D (LV429676)

NSX100H TM16D (LV429677)

NSX100H TM32D (LV429675)

NSX100H TM25D (LV429676)

NSX100H TM40D (LV429674)

NSX100H TM32D (LV429675)

In-indstilling

25

16

32

25

40

32

Ir-indstilling

20

16

32

23

40

32

Im-indstilling

300 (fast)

190 (fast)

400 (fast)

300 (fast)

500 (fast)

400 (fast)

Anbefalede kabelstørrelser til 380/400/415 V

FARE
fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
Al ledningsinstallation skal overholde gældende regler for elinstallationer. Den maksimalt tilladte kabelstørrelse er 25 mm2.
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.
BEMÆRK: Overstrømsbeskyttelse skal leveres af andre.

I denne manual er kabelstørrelserne baseret på tabel B.52.3 og B.52.5 i IEC 60364-5-52 med følgende angivelser:

  • 90 °C strømledere

  • Omgivelsestemperatur på 30 °C

  • Brug af kobberstrømledere

  • Installationsmetode C

PE-kabelstørrelsen er baseret på tabel 54.2 i IEC 60364-4-54.

Hvis omgivelsestemperaturen er over 30 °C, skal der vælges større strømledere i overensstemmelse med IEC's korrektionsfaktorer.

BEMÆRK: De anbefalede kabelstørrelser og den maksimalt tilladte kabelstørrelse kan være forskellig for tilbehørsprodukterne. Ikke alle tilbehørsprodukter understøtter aluminiumkabler. Følg installationsvejledningen, der følger med tilbehørsproduktet.
BEMÆRK: Nullederen er dimensioneret til 1,73 gange fasestrøm i tilfælde af højt harmonisk indhold fra ikke-lineær last. Hvis der kun forventes mindre eller ingen harmonisk strøm, kan nullederen dimensioneres efter forholdene, men den må ikke være mindre end fasestrømlederen.

Kobber

UPS-klassifikation

10 kW 15 kW 20 kW

Spænding (V)

380 /400 /415

380 /400 /415

380 /400 /415

Indgangsfaser (mm2)

6

6

10

Indgangs-PE (mm2)

6

6

10

Bypass-/udgangsfaser (mm2)

6

6

10

Bypass-PE/udgangs-PE (mm2)

6

6

10

Neutral (mm2)

6

10

16

Specifikationer for drejningsmoment

Boltstørrelse Drejningsmoment
M4 1,7 Nm
M5 2,2 Nm
M6 5 Nm
M8 17,5 Nm
M10 30 Nm
M12 50 Nm

Miljø

  Drift Opbevaring
Temperatur

0 °C til 40 °C

-15 °C til 40 °C for systemer med batterier.

Relativ luftfugtighed

0-95 %, ikke-kondenserende

10-80 %, ikke-kondenserende

Højde

Designet til drift i en højde på 0-3000 m.
Påkrævet effektreduktion fra 1000-3000 m:
Op til 1000 m: 1,000
Op til 1500 m: 0,975
Op til 2000 m: 0,950
Op til 2500 m: 0,925
Op til 3000 m: 0,900

 
Hørbar støj en meter fra enhed

400 V 10-20 kW: 49 dB ved 70 % last, 55 dB ved 100 % last

Beskyttelsesklasse

IP20

Farve

RAL 9003, glansniveau 85 %

Varmeafledning i BTU/time

10 kW UPS Normal drift ECO-tilstand
Spænding (V) 380 400 415 380 400 415
25 % last

663

664

652

469

475

470

50 % last

888

831

845

524

502

516

75 % last

1052

1024

1026

610

525

542

100 % last

1300

1240

1218

622

594

593

10 kW UPS eConversion Batteridrift
Spænding (V) 380 400 415 380 400 415
25 % last

460

475

486

957

998

995

50 % last

512

519

530

1088

1123

1137

75 % last

550

556

563

1268

1288

1312

100 % last

599

602

610

1479

1491

1519

15 kW UPS Normal drift ECO-tilstand
Spænding (V) 380 400 415 380 400 415
25 % last

769

767

744

529

487

461

50 % last

1052

1024

1026

610

525

542

75 % last

1425

1350

1339

704

612

610

100 % last

1856

1761

1716

790

706

688

15 kW UPS eConversion Batteridrift
Spænding (V) 380 400 415 380 400 415
25 % last

484

501

517

1021

1056

1062

50 % last

550

556

563

1268

1288

1312

75 % last

635

630

630

1599

1595

1635

100 % last

709

707

701

2014

2013

2031

20 kW UPS Normal drift ECO-tilstand
Spænding (V) 380 400 415 380 400 415
25 % last

888

831

845

524

502

516

50 % last

1300

1240

1218

622

594

593

75 % last

1856

1761

1716

790

706

688

100 % last

2600

2454

2353

871

836

801

20 kW UPS eConversion Batteridrift
Spænding (V) 380 400 415 380 400 415
25 % last

512

519

530

1088

1123

1137

50 % last

599

602

610

1479

1491

1519

75 % last

709

707

701

2014

2013

2031

100 % last

835

819

810

2697

2690

2672

Forsendelsesvægt og -mål for UPS'en

  Vægt i kg Højde i mm Bredde i mm Dybde i mm

UPS med én batteristreng

270

1680

640

990

Vægt og mål for UPS'en

  Vægt i kg Højde i mm Bredde i mm Dybde i mm

UPS med én batteristreng

245

1485

333

847

BEMÆRK: Et batterimodul vejer ca. 32 kg. En batteristreng består af fire batterimoduler.

Afstand

BEMÆRK: Afstandsmålene angives udelukkende af hensyn til luftgennemstrømning og tilgængelighed ved servicearbejde. Undersøg, om der er flere sikkerheds- og standardkrav, som gælder i lokalområdet.
BEMÆRK: Der skal være en afstand på mindst 150 mm bagud fra enheden.
QR code for this page

Var dette nyttigt?