990-91317B-011

Vaatimustenmukaisuus

Turvallisuus IEC 62040-1: 2008-06, 1. painos Keskeytymättömät sähköjärjestelmät (UPS) – Osa 1: UPSin yleiset vaatimukset ja turvallisuusvaatimukset
IEC 62040-1: 2013-01, 1. painos, lisäys 1
UL 1778 5. painos
EMC/EMI/RFI IEC 62040-2: 2005-10, 2. painos Keskeytymättömät sähköjärjestelmät (UPS) – Osa 2: Sähkömagneettista yhteensopivuutta (EMC) koskevat vaatimukset C2
FCC-sääntöjen osan 15 alaosa B, luokka A
IEEE C62.41-1991 sijaintiluokka B2, IEEE:n käytäntösuositus jännitepiikkien varalta matalan jännitteen vaihtovirtapiireissä
Kuljetus IEC 60721-4-2 taso 2M1
Seisminen ICC-ES AC 156 (2015): OHSPD esihyväksytty; Sds =1,33 g (z/h = 1) ja Sds =1,63 g (z/h = 0); Ip = 1,5

Suorituskyky

Suorituskyky seuraavan standardin mukaisesti: IEC 62040-3: 2011-03, 2. painos Keskeytymättömät sähköjärjestelmät (UPS) – Osa 3: Suorituskyky- ja testivaatimusten määrittämismenetelmä.

Lähdön suorituskykyluokitus (standardin IEC 62040-3 lausekkeen 5.3.4 mukaisesti): VFI-SS-111

QR code for this page

Auttoiko tämä?