990-91317C-011

Tekniset tiedot

Syötön tekniset tiedot

UPSin nimellisteho 10 kW 15 kW 20 kW
Jännite (V) 380 /400 /415 380 /400 /415 380 /400 /415
Kytkennät

Nelijohtiminen (L1, L2, L3, N, PE) tähti (yksittäinen syöttö)
Kolmijohtiminen (L1, L2, L3, PE) tähti (kahdennettu syöttö)* *

Syöttöjännitteen vaihtelualue (V)

380 V 331–437
400 V: 340–460
415 V: 353–477

Taajuuden vaihtelualue (Hz)

40–70

Nimellissyöttövirta (A)

16/15/14

24/22/22

32/30/29

Enimmäissyöttövirta (A)

19/18/17

28/27/26

38/36/35

Syöttövirran rajoitus (A)

20/19/18

30/28/27

39/37/36

Syötön tehokerroin

0,99 yli 50 %:n kuormalla
0,95 yli 25 %:n kuormalla

Harmoninen kokonaissärö (THDI)

< 3 % täydellä lineaarisella kuormalla (symmetrinen)

Suurin oikosulkuluokitus

65 kA RMS

Suojaus

Sisäänrakennettu takaisinsyötön esto ja sulakkeet

Siirtymä

Ohjelmoitava ja mukautuva 1–40 sekuntia

Ohituksen tekniset tiedot

UPSin nimellisteho 10 kW 15 kW 20 kW
Jännite (V) 380 /400 /415 380 /400 /415 380 /400 /415
Kytkennät

Nelijohtiminen (L1, L2, L3, N, PE) tähti

Ohitusjännitteen vaihtelualue (V)

380 V 342–418
400 V: 360–440
415 V: 374–457

Taajuuden vaihtelualue (Hz)

50/60 ±1, 50/60 ±3, 50/60 ±10 (käyttäjän valittavissa)

Nimellinen ohitusvirta (A)

15/15/14

23/22/21

31/29/28

Nimellinen nollavirta (A)

26/25/24

39/37/36

53/50/48

Suurin oikosulkuluokitus *

65 kA RMS

Suojaus

Sisäänrakennettu takaisinsyötön esto ja sulakkeet
Sisäisen sulakkeen tiedot: Luokitus 160 A, sulamisenergia 2,68 kA2s

Lähdön tekniset tiedot

UPSin nimellisteho 10 kW 15 kW 20 kW
Jännite (V) 380 /400 /415 380 /400 /415 380 /400 /415
Kytkennät

Nelijohtiminen (L1, L2, L3, N, PE)

Lähtöjännitteen säätö

Symmetrinen kuormitus ±1 %
Epäsymmetrinen kuormitus ±3 %

Ylikuormituskapasiteetti

150 % 1 minuutin ajan (normaalikäytössä)
125 % 10 minuutin ajan (normaalikäytössä)
125 % 1 minuutin ajan (akkukäytössä)
110 % jatkuva (ohituskäyttö)
1000 % 100 millisekunnin ajan (ohituskäyttö)

Dynaaminen kuormavaste

±5 % 2 millisekunnin jälkeen
±1 % 50 millisekunnin jälkeen

Lähtötehokerroin 1
Nimellislähtövirta (A)

15/14/14

23/22/21

30/29/28

Taajuuden säätö (Hz)

50/60 Hz ohitus synkronoituna – 50/60 Hz ±0,1 % vapaakäynnillä

Synkronoitu seurantanopeus (Hz/s)

Ohjelmoitavissa arvoihin 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6

Harmoninen kokonaissärö (THDU) < 1 % lineaarisella kuormalla
< 3 % ei-lineaarisella kuormalla
Lähdön suorituskykyluokitus (standardin IEC/EN62040-3 mukaisesti)

VFI-SS-11

Kuorman huippukerroin

2,5

Kuorman tehokerroin

0,7:stä 0,7:ään viiveellä laitteen käyttötason alentumatta

Akun tekniset tiedot

Arvot perustuvat 40 akkuun.

UPSin nimellisteho 10 kW 15 kW 20 kW

Latausteho lähtötehon prosentteina ilmaistuna 0–40 %:n kuormalla

80 %

Latausteho lähtötehon prosentteina ilmaistuna 100 %:n kuormalla

20 %

Maksimilatausteho (0–40 %:n kuormalla) (kW)

8

12

16

Maksimilatausteho (100 %:n kuormalla) (kW)

2

3

4

Nimellinen akkujännite (VDC)

480

Nimellinen ylläpitojännite (VDC)

545

Maksimitehostusjännite (VDC)

571

Lämpötilan tasaus (kennokohtainen)

−3,3 mV/°C, kun T ≥ 25 °C – 0 mV/°C, kun T < 25 °C

Varauksen loppujännite (täysi kuorma) (VDC)

384

Akkuvirta täydellä kuormalla ja akun nimellisjännitteellä (A)

22

33

43

Akkuvirta täydellä kuormalla ja akun minimijännitteellä (A)

27

41

54

Sykkivä virta

< 5 % C20 (5 minuutin käyttöaika)

Akkutesti

Manuaalinen/automaattinen (valittavissa)

Suurin oikosulkuluokitus

10 kA

Suositeltu vastasuunnan suoja

HUOMAUTUS: Kun paikalliset direktiivit edellyttävät nelinapaisia virrankatkaisijoita: Jos nollajohtimen odotetaan kuljettavan suurta virtaa linjaneutraalin ei-lineaarisen kuormituksen vuoksi, virrankatkaisija on luokiteltava odotetun nollavirran mukaan.
UPSin nimellisteho 10 kW 15 kW 20 kW
  Syöttö Ohitus Syöttö Ohitus Syöttö Ohitus
Katkaisijan tyyppi

NSX100H TM25D (LV429676)

NSX100H TM16D (LV429677)

NSX100H TM32D (LV429675)

NSX100H TM25D (LV429676)

NSX100H TM40D (LV429674)

NSX100H TM32D (LV429675)

In-asetus

25

16

32

25

40

32

Ir-asetus

20

16

32

23

40

32

Im-asetus

300 (kiinteä)

190 (kiinteä)

400 (kiinteä)

300 (kiinteä)

500 (kiinteä)

400 (kiinteä)

Suositellut kaapelikoot 380/400/415 V:lle

VAARA
sähköiskun, räjähdyksen tai valokaaren vaara
Kaikkien kytkentöjen ja kaapeleiden on oltava kansallisten ja/tai sähkölaitteita koskevien säädösten mukaisia. Suurin sallittu kaapelikoko on 25 mm2.
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai hengenvaaran.
HUOMAUTUS: Asennuskohteen omistajan tulee toimittaa ylivirtasuojat.

Tässä oppaassa mainitut kaapelikoot perustuvat standardin IEC 60364-5-52 taulukoihin B.52.3 ja B.52.5 seuraavin ehdoin:

  • 90 °C:n johtimet

  • ympäristön lämpötila 30 °C

  • kuparijohdinten käyttäminen

  • asennustapa C.

PE-kaapelin koko perustuu standardin IEC 60364-4-54 taulukkoon 54.2.

Jos huoneen lämpötila on yli 30 °C, on valittava suuremmat johtimet IEC:n korjauskerrointen mukaisesti.

HUOMAUTUS: Suositellut kaapelikoot ja suurin sallittu kaapeli voivat vaihdella aputuotteiden osalta. Kaikki aputuotteet eivät tue alumiinikaapelien käyttöä. Noudata aputuotteen mukana toimitettua asennusohjetta.
HUOMAUTUS: Nollajohdin mitoitetaan käsittelemään 1,73-kertaista vaihevirtaa ei-lineaaristen kuormien suuren harmonisen sisällön varalta. Jos harmonisia virtoja ei odoteta tai jos niiden oletetaan olevan alhaisia, nollajohdin voidaan mitoittaa kuten vaihejohdin, mutta ei sitä alhaisemmaksi.

Kupari

UPSin nimellisteho

10 kW 15 kW 20 kW

Jännite (V)

380 /400 /415

380 /400 /415

380 /400 /415

Syöttövaiheet (mm2)

6

6

10

Syöttö-PE (mm2)

6

6

10

Ohitus-/lähtövaiheet (mm2)

6

6

10

Ohitus-PE/lähtö-PE (mm2)

6

6

10

Nolla (mm2)

6

10

16

Vääntömomentin tekniset tiedot

Pultin koko Vääntömomentti
M4 1,7 Nm
M5 2,2 Nm
M6 5 Nm
M8 17,5 Nm
M10 30 Nm
M12 50 Nm

Käyttöympäristö

  Käyttö Säilytys
Lämpötila

0–40 °C

−15–40 °C akullisille järjestelmille.

Suhteellinen kosteus

0–95 % ei tiivisty nesteeksi

10–80 % ei tiivisty nesteeksi

Käyttökorkeus

Suunniteltu käytettäväksi 0–3 000 m:n korkeudessa.
Virran luokituksen laskua vaaditaan 1 000–3 000 m:n korkeudessa:
Enintään 1 000 m: 1,000
Enintään 1 500 m: 0,975
Enintään 2 000 m: 0,950
Enintään 2 500 m: 0,925
Enintään 3 000 m: 0,900

 
Havaittava ääni metrin päässä yksiköstä

400 V 10–20 kW: 49 dB 70 %:n kuormalla, 55 dB 100 %:n kuormalla

Suojaluokitus

IP20

Väri

RAL 9003, kiiltotaso 85 %

Lämpöhäviö (BTU/h)

10 kW:n UPS Normaali käyttö ECO-tila
Jännite (V) 380 400 415 380 400 415
25 %:n kuorma

663

664

652

469

475

470

50 %:n kuorma

888

831

845

524

502

516

75 %:n kuorma

1 052

1 024

1 026

610

525

542

100 %:n kuorma

1 300

1 240

1 218

622

594

593

10 kW:n UPS eConversion Akkukäyttö
Jännite (V) 380 400 415 380 400 415
25 %:n kuorma

460

475

486

957

998

995

50 %:n kuorma

512

519

530

1 088

1 123

1 137

75 %:n kuorma

550

556

563

1 268

1 288

1 312

100 %:n kuorma

599

602

610

1 479

1 491

1 519

15 kW:n UPS Normaali käyttö ECO-tila
Jännite (V) 380 400 415 380 400 415
25 %:n kuorma

769

767

744

529

487

461

50 %:n kuorma

1 052

1 024

1 026

610

525

542

75 %:n kuorma

1 425

1 350

1 339

704

612

610

100 %:n kuorma

1 856

1 761

1 716

790

706

688

15 kW:n UPS eConversion Akkukäyttö
Jännite (V) 380 400 415 380 400 415
25 %:n kuorma

484

501

517

1 021

1 056

1 062

50 %:n kuorma

550

556

563

1 268

1 288

1 312

75 %:n kuorma

635

630

630

1 599

1 595

1 635

100 %:n kuorma

709

707

701

2 014

2 013

2 031

20 kW:n UPS Normaali käyttö ECO-tila
Jännite (V) 380 400 415 380 400 415
25 %:n kuorma

888

831

845

524

502

516

50 %:n kuorma

1 300

1 240

1 218

622

594

593

75 %:n kuorma

1 856

1 761

1 716

790

706

688

100 %:n kuorma

2 600

2 454

2 353

871

836

801

20 kW:n UPS eConversion Akkukäyttö
Jännite (V) 380 400 415 380 400 415
25 %:n kuorma

512

519

530

1 088

1 123

1 137

50 %:n kuorma

599

602

610

1 479

1 491

1 519

75 %:n kuorma

709

707

701

2 014

2 013

2 031

100 %:n kuorma

835

819

810

2 697

2 690

2 672

UPSin toimituspainot ja -mitat

  Paino (kg) Korkeus (mm) Leveys (mm) Syvyys (mm)

UPS yhdellä akkusarjalla

270

1 680

640

990

UPSin painot ja mitat

  Paino (kg) Korkeus (mm) Leveys (mm) Syvyys (mm)

UPS yhdellä akkusarjalla

245

1 485

333

847

HUOMAUTUS: Yksi akkumoduuli painaa noin 32 kg. Yksi akkusarja koostuu neljästä akkumoduulista.

Tyhjä tila

HUOMAUTUS: Ilmoitetuissa tilan mitoissa on huomioitu vain ilmanvaihto ja huoltotoimenpiteet. Tutustu muiden vaatimusten osalta paikallisiin turvaohjeisiin ja -säädöksiin.
HUOMAUTUS: Tarvittava tyhjä tila takana on vähintään 150 mm (5,91 tuumaa).
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?