990-91317C-011

Hyötysuhde 400 V

400 V:n UPS

20 kW N+1:llä tehomoduulilla Normaali käyttö ECO-tila
Jännite (V) 380 400 415 380 400 415
25 %:n kuorma

93,7%

94,0%

93,6%

95,4%

95,4%

95,5%

50 %:n kuorma

95,7%

95,9%

95,7%

97,6%

97,5%

97,6%

75 %:n kuorma

96,4%

96,6%

96,4%

98,2%

98,2%

98,2%

100 %:n kuorma

96,7%

96,9%

96,7%

98,5%

98,5%

98,5%

20 kW N+1:llä tehomoduulilla eConversion Akkukäyttö
Jännite (V) 380 400 415 380 400 415
25 %:n kuorma

95,4%

95,3%

95,3%

93,2%

93,1%

93,0%

50 %:n kuorma

97,5%

97,5%

97,5%

95,4%

95,3%

95,3%

75 %:n kuorma

98,2%

98,2%

98,2%

96,2%

96,1%

96,0%

100 %:n kuorma

98,5%

98,5%

98,5%

96,6%

96,5%

96,4%

30 kW N+1:llä tehomoduulilla Normaali käyttö ECO-tila
Jännite (V) 380 400 415 380 400 415
25 %:n kuorma

92,5%

92,5%

92,4%

96,3%

96,3%

96,3%

50 %:n kuorma

95,1%

95,0%

94,9%

97,9%

98,0%

98,0%

75 %:n kuorma

95,9%

95,9%

95,8%

98,5%

98,5%

98,5%

100 %:n kuorma

96,4%

96,4%

96,4%

98,8%

98,8%

98,8%

30 kW N+1:llä tehomoduulilla eConversion Akkukäyttö
Jännite (V) 380 400 415 380 400 415
25 %:n kuorma

94,8%

94,5%

94,4%

93,4%

93,2%

93,2%

50 %:n kuorma

97,1%

97,1%

97,1%

95,5%

95,3%

95,2%

75 %:n kuorma

98,0%

97,9%

97,9%

96,2%

96,0%

96,0%

100 %:n kuorma

98,4%

98,4%

98,4%

96,5%

96,4%

96,3%

40 kW N+1:llä tehomoduulilla Normaali käyttö ECO-tila
Jännite (V) 380 400 415 380 400 415
25 %:n kuorma

93,9%

93,8%

93,7%

97,2%

97,2%

97,2%

50 %:n kuorma

95,8%

95,7%

95,7%

98,4%

98,4%

98,4%

75 %:n kuorma

96,4%

96,4%

96,4%

98,8%

98,8%

98,8%

100 %:n kuorma

96,7%

96,7%

96,7%

99,0%

99,0%

99,0%

40 kW N+1:llä tehomoduulilla eConversion Akkukäyttö
Jännite (V) 380 400 415 380 400 415
25 %:n kuorma

96,1%

95,9%

95,9%

94,5%

94,2%

94,2%

50 %:n kuorma

97,8%

97,8%

97,7%

96,0%

95,8%

95,8%

75 %:n kuorma

98,4%

98,4%

98,4%

96,5%

96,4%

96,3%

100 %:n kuorma

98,7%

98,7%

98,7%

96,7%

96,6%

96,6%

50 kW N+1:llä tehomoduulilla Normaali käyttö ECO-tila
Jännite (V) 380 400 415 380 400 415
25 %:n kuorma

94,7%

94,6%

94,5%

97,7%

97,7%

97,7%

50 %:n kuorma

96,2%

96,1%

96,1%

98,6%

98,6%

98,6%

75 %:n kuorma

96,6%

96,6%

96,6%

98,9%

98,9%

99,0%

100 %:n kuorma

96,7%

96,8%

96,9%

99,1%

99,1%

99,1%

50 kW N+1:llä tehomoduulilla eConversion Akkukäyttö
Jännite (V) 380 400 415 380 400 415
25 %:n kuorma

96,7%

96,7%

96,6%

95,1%

94,9%

94,8%

50 %:n kuorma

98,2%

98,1%

98,1%

96,3%

96,2%

96,1%

75 %:n kuorma

98,6%

98,6%

98,6%

96,7%

96,6%

96,5%

100 %:n kuorma

98,8%

98,8%

98,8%

96,8%

96,8%

96,8%

60 kW Normaali käyttö ECO-tila
Jännite (V) 380 400 415 380 400 415
25 %:n kuorma

95,7%

96,0%

95,7%

98,0%

98,1%

98,1%

50 %:n kuorma

96,7%

96,6%

96,7%

98,9%

98,9%

98,9%

75 %:n kuorma

96,7%

96,8%

96,9%

99,1%

99,1%

99,1%

100 %:n kuorma

96,6%

96,6%

96,8%

99,2%

99,2%

99,2%

60 kW eConversion Akkukäyttö
Jännite (V) 380 400 415 380 400 415
25 %:n kuorma

97,6%

97,7%

97,6%

95,7%

95,6%

95,5%

50 %:n kuorma

98,6%

98,6%

98,6%

96,6%

96,5%

96,5%

75 %:n kuorma

99,0%

98,9%

99,0%

96,7%

96,7%

96,7%

100 %:n kuorma

99,1%

99,0%

99,1%

96,6%

96,6%

96,6%

80 kW Normaali käyttö ECO-tila
Jännite (V) 380 400 415 380 400 415
25 %:n kuorma

95,8%

95,7%

95,4%

98,3%

98,4%

98,4%

50 %:n kuorma

96,6%

96,7%

96,6%

98,9%

99,0%

99,0%

75 %:n kuorma

96,7%

96,8%

96,8%

99,1%

99,1%

99,2%

100 %:n kuorma

96,6%

96,8%

96,8%

99,1%

99,2%

99,2%

80 kW eConversion Akkukäyttö
Jännite (V) 380 400 415 380 400 415
25 %:n kuorma

97,8 %

97,8 %

97,7 %

96,2 %

96,0 %

96,0 %

50 %:n kuorma

98,7 %

98,7 %

98,7 %

96,8 %

96,7 %

96,7 %

75 %:n kuorma

98,9 %

98,9 %

98,9 %

96,8 %

96,7 %

96,7 %

100 %:n kuorma

99,0 %

99,0 %

99,0 %

96,6 %

96,6 %

96,6 %

100 kW Normaali käyttö ECO-tila
Jännite (V) 400 415 400 415
25 %:n kuorma

96,1%

95,9%

98,6%

98,6%

50 %:n kuorma

96,8%

96,7%

99,1%

99,1%

75 %:n kuorma

96,8%

96,8%

99,1%

99,2%

100 %:n kuorma

96,5%

96,6%

99,1%

99,2%

100 kW eConversion Akkukäyttö
Jännite (V) 400 415 400 415
25 %:n kuorma

98,1%

98,2%

96,3%

96,3%

50 %:n kuorma

98,8%

98,8%

96,7%

96,7%

75 %:n kuorma

99,0%

99,0%

96,7%

96,7%

100 %:n kuorma

99,0%

99,0%

96,4%

96,5%

QR code for this page

Auttoiko tämä?