990-91317C-011

400 V:n järjestelmien tekniset tiedot

Syötön tekniset tiedot 400 V

UPSin nimellisteho

10 kW 15 kW 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW

Jännite (V)

380 /400 /415

380 /400 /415

380 /400 /415

380 /400 /415

380 /400 /415

380 /400 /415

Kytkennät

Nelijohtiminen (L1, L2, L3, N, PE) tähti (yksittäinen syöttö)
Kolmijohtiminen (L1, L2, L3, PE) tähti (kahdennettu syöttö)* *

Syöttöjännitteen vaihtelualue (V)

380 V 331–437
400 V: 340–460
415 V: 353–477

Taajuuden vaihtelualue (Hz)

40–70

Nimellissyöttövirta (A)

16/15/14

24/22/22

32/30/29

47/45/43

63/60/58

79/75/72

Enimmäissyöttövirta (A)

19/18/17

28/27/26

38/36/35

57/54/52

76/72/69

91/90/87

Syöttövirran rajoitus (A)

20/19/18

30/28/27

39/37/36

59/56/54

78/74/72

91/91/90

Syötön tehokerroin

0,99 yli 50 %:n kuormalla
0,95 yli 25 %:n kuormalla

Harmoninen kokonaissärö (THDI)

< 3 % täydellä lineaarisella kuormalla (symmetrinen)

Suurin oikosulkuluokitus

65 kA RMS

Suojaus

Sisäänrakennettu takaisinsyötön esto ja sulakkeet

Siirtymä

Ohjelmoitava ja mukautuva 1–40 sekuntia

Ohituksen tekniset tiedot 400 V

UPSin nimellisteho

10 kW 15 kW 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW

Jännite (V)

380 /400 /415

380 /400 /415

380 /400 /415

380 /400 /415

380 /400 /415

380 /400 /415

Kytkennät

Nelijohtiminen (L1, L2, L3, N, PE) tähti

Ohitusjännitteen vaihtelualue (V)

380 V 342–418
400 V: 360–440
415 V: 374–457

Taajuuden vaihtelualue (Hz)

50/60 ±1, 50/60 ±3, 50/60 ±10 (käyttäjän valittavissa)

Nimellinen ohitusvirta (A)

15/15/14

23/22/21

31/29/28

46/44/42

61/58/56

77/73/70

Nimellinen nollavirta (A)

26/25/24

39/37/36

53/50/48

79/75/72

105/100/96

131/125/120

Suurin oikosulkuluokitus*

*

65 kA RMS

Suojaus

Sisäänrakennettu takaisinsyötön esto ja sulakkeet
Sisäisen sulakkeen tiedot: Luokitus 200 A, sulamisenergia 5,25 kA2s

Lähdön tekniset tiedot 400 V

UPSin nimellisteho

10 kW 15 kW 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW

Jännite (V)

380 /400 /415

380 /400 /415

380 /400 /415

380 /400 /415

380 /400 /415

380 /400 /415

Kytkennät

Nelijohtiminen (L1, L2, L3, N, PE)

Jännitteen säätö

Symmetrinen kuormitus ±1 %
Epäsymmetrinen kuormitus ±3 %

Ylikuormituskapasiteetti

150 % 1 minuutin ajan (normaalikäytössä)
125 % 10 minuutin ajan (normaalikäytössä)
125 % 1 minuutin ajan (akkukäytössä)
110 % jatkuva (ohituskäyttö)
1000 % 100 millisekunnin ajan (ohituskäyttö)

Dynaaminen kuormitusvaste

±5 % 2 millisekunnin jälkeen
±1 % 50 millisekunnin jälkeen

Lähtötehokerroin

1

Nimellislähtövirta (A)

15/14/14

23/22/21

30/29/28

46/43/42

61/58/56

76/72/70

Taajuuden säätö (Hz)

50/60 Hz ohitus synkronoituna – 50/60 Hz ±0,1 % vapaakäynnillä

Synkronoitu seurantanopeus (Hz/s)

Ohjelmoitavissa arvoihin 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6

Harmoninen kokonaissärö (THDU)

< 1 % lineaarisella kuormalla
≤ 20 kW: < 3 % ei-lineaarisella kuormalla
> 20 kW: < 5 % ei-lineaarisella kuormalla

Lähdön suorituskykyluokitus (standardin IEC 62040-3:2021) mukaisesti)

VFI-SS-11

Kuormituksen huippukerroin

2,5

Kuormituksen tehokerroin

0,7:stä 0,7:ään viiveellä laitteen käyttötason alentumatta

Akuston tekniset tiedot 400 V

VAARA
Sähköiskun, räjähdyksen tai valokaaren vaara
Energian varastointilaitteen suoja: Ylivirtasuoja on sijoitettava lähelle energian varastointilaitetta.
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai hengenvaaran.

Arvot perustuvat 40 akkuun.

UPSin nimellisteho 10 kW 15 kW 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW

Latausteho lähtötehon prosentteina ilmaistuna 0–40 %:n kuormalla

80 %

Latausteho lähtötehon prosentteina ilmaistuna 100 %:n kuormalla

20 %

Maksimilatausteho (0–40 %:n kuormalla) (kW)

8

12

16

24

32

40

Maksimilatausteho (100 %:n kuormalla) (kW)

2

3

4

6

8

10

Nimellinen akkujännite (VDC)

480

Nimellinen ylläpitojännite (VDC)

545

Maksimitehostusjännite (VDC)

571

Lämpötilan tasaus (kennokohtainen)

−3,3 mV/°C, kun T ≥ 25 °C – 0 mV/°C, kun T < 25 °C

Varauksen loppujännite (täysi kuorma) (VDC)

384

Akkuvirta täydellä kuormalla ja akun nimellisjännitteellä (A)

22

33

43

65

87

109

Akkuvirta täydellä kuormalla ja akun minimijännitteellä (A)

27

41

54

81

109

136

Sykkivä virta

< 5 % C20 (5 minuutin käyttöaika)

Akkutesti

Manuaalinen/automaattinen (valittavissa)

Suurin oikosulkuluokitus

10 kA

Suositellut kaapelikoot 400 V

VAARA
sähköiskun, räjähdyksen tai valokaaren vaara
Kaikkien kytkentöjen ja kaapeleiden on oltava kansallisten ja/tai sähkölaitteita koskevien säädösten mukaisia. Suurin sallittu kaapelikoko on 50 mm2.
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai hengenvaaran.

Kaapeliliitäntöjen enimmäismäärä virtakiskoa kohden: 2 syöttö-/lähtö-/ohituskiskoissa, 2 DC+/DC–-kiskoissa, 4 N-kiskossa, 5 suojamaadoituskiskossa.

HUOMAUTUS: Asennuskohteen omistajan tulee toimittaa ylivirtasuojat.

Tässä oppaassa mainitut kaapelikoot perustuvat standardin IEC 60364-5-52 taulukoihin B.52.3 ja B.52.5 seuraavin ehdoin:

  • 90 °C:n johtimet

  • ympäristön lämpötila 30 °C

  • kuparijohdinten käyttäminen

  • asennustapa C.

PE-kaapelin koko perustuu standardin IEC 60364-4-54 taulukkoon 54.2.

Jos huoneen lämpötila on yli 30 °C, on valittava suuremmat johtimet IEC:n korjauskerrointen mukaisesti.

HUOMAUTUS: Suositellut kaapelikoot ja suurin sallittu kaapeli voivat vaihdella aputuotteiden osalta. Kaikki aputuotteet eivät tue alumiinikaapelien käyttöä. Noudata aputuotteen mukana toimitettua asennusohjetta.
HUOMAUTUS: Tässä esitetyt tasavirtakaapelien koot ovat suosituksia – noudata aina akkujärjestelmän dokumentaation mukaisia tasavirta- ja DC PE -kaapelien kokoja ja tarkista, että tasavirtakaapelien koot vastaavat akkukatkaisijan nimellistehoa.
HUOMAUTUS: Nollajohdin mitoitetaan käsittelemään 1,73-kertaista vaihevirtaa ei-lineaaristen kuormien suuren harmonisen sisällön varalta. Jos harmonisia virtoja ei odoteta tai jos niiden oletetaan olevan alhaisia, nollajohdin voidaan mitoittaa kuten vaihejohdin, mutta ei sitä alhaisemmaksi.

Kupari

UPSin nimellisteho 10 kW 15 kW 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW
Syöttövaiheet (mm2)

6

6

10

16

25

35

Syöttö-PE (mm2)

6

6

10

16

16

16

Ohitus-/lähtövaiheet (mm2)

6

6

10

16

25

25

Ohitus-PE/lähtö-PE (mm2)

6

6

10

16

16

16

Nolla (mm2)

6

10

16

25

35

50

DC+/DC–* (mm2)

6

10

16

25

35

50

Tasavirta-PE (mm2)

6

10

16

16

16

25

Suositellut syötön suojaukset 400 V

VAARA
Sähköiskun, räjähdyksen tai valokaaren vaara
Rinnakkaiskäytön välittömän ohituksen (Ii) arvot saavat olla korkeintaan 800 A. Laita tunniste 885-92557 tulopuolella olevan katkaisijan viereen ilmoittaaksesi vaarasta.
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai hengenvaaran.
HUOMAUTUS: Kun paikalliset direktiivit edellyttävät nelinapaisia virrankatkaisijoita: Jos nollajohtimen odotetaan kuljettavan suurta virtaa linjaneutraalin ei-lineaarisen kuormituksen vuoksi, virrankatkaisija on luokiteltava odotetun nollavirran mukaan.

UPSin nimellisteho

10 kW 15 kW 20 kW
 

Syöttö

Ohitus

Syöttö

Ohitus

Syöttö

Ohitus

Katkaisijan tyyppi

NSX100H TM25D (LV429676)

NSX100H TM16D (LV429677)

NSX100H TM32D (LV429675)

NSX100H TM25D (LV429676)

NSX100H TM40D (LV429674)

NSX100H TM32D (LV429675)

In (A)

25

16

32

25

40

32

Ir (A)

20

16

32

23

40

32

Im (A)

300 (kiinteä)

190 (kiinteä)

400 (kiinteä)

300 (kiinteä)

500 (kiinteä)

400 (kiinteä)

UPSin nimellisteho

30 kW 40 kW 50 kW
 

Syöttö

Ohitus

Syöttö

Ohitus

Syöttö

Ohitus

Katkaisijan tyyppi

NSX100H TM63D (LV429672)

NSX100H TM50D (LV429673)

NSX100H TM80D (LV429671)

NSX100H TM63D (LV429672)

NSX100H TM100D (LV429670)

NSX100H TM80D (LV429671)

In (A)

63

50

80

63

100

80

Ir (A)

63

50

80

63

100

80

Im (A)

500 (kiinteä)

500 (kiinteä)

640 (kiinteä)

500 (kiinteä)

800 (kiinteä)

640 (kiinteä)

Vääntömomentin tekniset tiedot

Pultin koko Vääntömomentti
M4 1,7 Nm
M5 2,2 Nm
M6 5 Nm
M8 17,5 Nm
M10 30 Nm
M12 50 Nm

Käyttöympäristö

  Käyttö Säilytys
Lämpötila

0–40 °C

−15–40 °C akullisille järjestelmille.

Suhteellinen kosteus

0–95 % ei tiivisty nesteeksi

10–80 % ei tiivisty nesteeksi

Käyttökorkeus

Suunniteltu käytettäväksi 0–3 000 m:n korkeudessa.
Virran luokituksen laskua vaaditaan 1 000–3 000 m:n korkeudessa:
Enintään 1 000 m: 1,000
Enintään 1 500 m: 0,975
Enintään 2 000 m: 0,950
Enintään 2 500 m: 0,925
Enintään 3 000 m: 0,900

 
Havaittava ääni metrin päässä yksiköstä

400 V 10–20 kW: 49 dB 70 %:n kuormalla, 55 dB 100 %:n kuormalla

400 V 30–50 kW: 54 dB 70 %:n kuormalla, 61 dB 100 %:n kuormalla

Suojaluokitus

IP20

Väri

RAL 9003, kiiltotaso 85 %

Lämpöhäviö (BTU/h)

10 kW Normaali käyttö ECO-tila
Jännite (V) 380 400 415 380 400 415
25 %:n kuorma

619

667

639

485

492

472

50 %:n kuorma

860

811

855

529

500

522

75 %:n kuorma

1066

1014

1003

562

549

562

100 %:n kuorma

1267

1227

1230

590

576

597

10 kW eConversion Akkukäyttö
Jännite (V) 380 400 415 380 400 415
25 %:n kuorma

551

563

556

947

987

985

50 %:n kuorma

599

573

597

1075

1104

1118

75 %:n kuorma

624

616

635

1240

1260

1284

100 %:n kuorma

650

664

661

1442

1454

1482

15 kW Normaali käyttö ECO-tila
Jännite (V) 380 400 415 380 400 415
25 %:n kuorma

755

759

733

493

512

505

50 %:n kuorma

1066

1014

1003

562

549

562

75 %:n kuorma

1388

1347

1339

620

596

616

100 %:n kuorma

1856

1763

1719

690

685

679

15 kW eConversion Akkukäyttö
Jännite (V) 380 400 415 380 400 415
25 %:n kuorma

561

585

596

1006

1041

1047

50 %:n kuorma

624

616

635

1240

1260

1284

75 %:n kuorma

676

680

684

1557

1565

1593

100 %:n kuorma

774

753

727

1958

1958

1975

20 kW Normaali käyttö ECO-tila
Jännite (V) 380 400 415 380 400 415
25 %:n kuorma

860

811

855

529

500

511

50 %:n kuorma

1267

1227

1230

590

576

597

75 %:n kuorma

1856

1763

1719

690

685

679

100 %:n kuorma

2578

2431

2336

815

787

759

20 kW eConversion Akkukäyttö
Jännite (V) 380 400 415 380 400 415
25 %:n kuorma

599

573

597

1075

1104

1118

50 %:n kuorma

650

664

661

1442

1454

1482

75 %:n kuorma

774

753

727

1958

1958

1975

100 %:n kuorma

836

836

829

2624

2617

2599

30 kW Normaali käyttö ECO-tila
Jännite (V) 380 400 415 380 400 415
25 %:n kuorma

1341

1370

1389

619

656

629

50 %:n kuorma

1966

1928

1966

758

733

725

75 %:n kuorma

2669

2565

2628

877

901

862

100 %:n kuorma

3493

2758

3362

1051

1055

1034

30 kW eConversion Akkukäyttö
Jännite (V) 380 400 415 380 400 415
25 %:n kuorma

765

796

809

1947

2059

2122

50 %:n kuorma

908

919

928

2312

2474

2507

75 %:n kuorma

1019

1028

1034

2888

3041

3040

100 %:n kuorma

1177

1169

1164

3674

3759

3722

40 kW Normaali käyttö ECO-tila
Jännite (V) 380 400 415 380 400 415
25 %:n kuorma

1518

1539

1585

657

680

640

50 %:n kuorma

2409

2336

2402

861

851

847

75 %:n kuorma

3493

3309

3362

1051

1055

1034

100 %:n kuorma

4862

4546

4512

1281

1281

1267

40 kW eConversion Akkukäyttö
Jännite (V) 380 400 415 380 400 415
25 %:n kuorma

797

827

842

2046

2181

2234

50 %:n kuorma

996

1005

1021

2672

2836

2846

75 %:n kuorma

1177

1169

1164

3674

3759

3722

100 %:n kuorma

1412

1377

1379

5049

4952

4861

50 kW Normaali käyttö ECO-tila
Jännite (V) 380 400 415 380 400 415
25 %:n kuorma

1731

1721

1773

740

692

692

50 %:n kuorma

2902

2794

2865

936

957

914

75 %:n kuorma

4476

4216

4203

1212

1227

1201

100 %:n kuorma

6518

6072

5987

1538

1567

1449

50 kW eConversion Akkukäyttö
Jännite (V) 380 400 415 380 400 415
25 %:n kuorma

859

866

892

2167

2319

2362

50 %:n kuorma

1068

1077

1071

3126

3264

3251

75 %:n kuorma

1353

1330

1321

4670

4629

4552

100 %:n kuorma

1633

1630

1607

6799

6414

6264

UPSin toimituspainot ja -mitat

  Paino (kg) Korkeus (mm) Leveys (mm) Syvyys (mm)
20–50 kW:n 400 V:n UPS ilman esiasennettuja akkusarjoja*

200

1 680

640

990

10–20 kW:n 400 V:n UPS yhdellä akkusarjalla

350

1 680

640

990

30–50 kW:n 400 V:n UPS kahdella akkusarjalla

490

1 680

640

990

HUOMAUTUS: UPS-malleihin, jotka on merkitty yllä olevassa taulukossa merkillä *, ei toimitettaessa ole asennettu virtamoduuleja valmiiksi. Niiden mukana toimitetaan kaikki virtamoduulit erikseen. Akkusarjat eivät sisälly toimitukseen, vaan ne pitää ostaa erikseen.

Virtamoduulien toimituspainot ja -mitat

Kaupallinen viite Paino (kg) Korkeus (mm) Leveys (mm) Syvyys (mm)
GVPM20KD 48 330 580 780
GVPM50KD 62 330 580 780

Modulaaristen akkujen toimituspainot ja -mitat

Kaupallinen viite Paino (kg) Korkeus (mm) Leveys (mm) Syvyys (mm)
GVSBTHU 33 180 150 800
GVSBTHULL 33 180 150 800

UPSin painot ja mitat

  Paino (kg) Korkeus (mm) Leveys (mm) Syvyys (mm)

10–20 kW:n 400 V:n UPS yhdellä akkusarjalla

320

1 485

521

847

30–50 kW:n 400 V:n UPS kahdella akkusarjalla

460

1 485

521

847

HUOMAUTUS: Yksi akkumoduuli painaa noin 32 kg. Yksi akkusarja koostuu neljästä akkumoduulista.

Tyhjä tila

HUOMAUTUS: Ilmoitetuissa tilan mitoissa on huomioitu vain ilmanvaihto ja huoltotoimenpiteet. Tutustu muiden vaatimusten osalta paikallisiin turvaohjeisiin ja -säädöksiin.
HUOMAUTUS: Tarvittava tyhjä tila takana on vähintään 150 mm (5,91 tuumaa).

UPS edestä

QR code for this page

Auttoiko tämä?