990-91317C-011

400 V:n järjestelmien tekniset tiedot

Syötön tekniset tiedot 400 V

UPSin nimellisteho 20 kW N+1:llä tehomoduulilla 30 kW N+1:llä tehomoduulilla 40 kW N+1:llä tehomoduulilla 50 kW N+1:llä tehomoduulilla
Jännite (V)

380/400/415

380/400/415

380/400/415

380/400/415

Kytkennät

Nelijohtiminen (L1, L2, L3, N, PE) tähti (yksittäinen syöttö)*
Kolmijohtiminen (L1, L2, L3, PE) WYE* *

Syöttöjännitteen vaihtelualue (V)

380 V 331–437
400 V: 340–460
415 V: 353–477

Taajuuden vaihtelualue (Hz)

40–70

Nimellissyöttövirta (A) 32/30/29 47/45/43 63/60/58 79/75/72
Enimmäissyöttövirta (A) 38/36/35 57/54/52 76/72/69 91/90/87
Syöttövirran rajoitus (A) 39/37/36 59/56/54 78/74/72 91/91/90
Syötön tehokerroin

100 %:n kuormalla 0,99

Harmoninen kokonaissärö (THDI)

< 6 % täydellä lineaarisella kuormalla (symmetrinen)

Suurin oikosulkuluokitus

65 kA RMS

Suojaus

Sisäänrakennettu takaisinsyötön esto ja sulakkeet

Siirtymä

Ohjelmoitava ja mukautuva 1–40 sekuntia

UPSin nimellisteho 60 kW 80 kW 100 kW
Jännite (V)

380/400/415

380/400/415

400 /415

Kytkennät

Nelijohtiminen (L1, L2, L3, N, PE) tähti (yksittäinen syöttö)*
Kolmijohtiminen (L1, L2, L3, PE) WYE* *

Syöttöjännitteen vaihtelualue (V)

380 V 331–437
400 V: 340–460
415 V: 353–477

Taajuuden vaihtelualue (Hz)

40–70

Nimellissyöttövirta (A) 95/90/87 126/120/116 150/144
Enimmäissyöttövirta (A) 114/108/104 151/144/139 180/173
Syöttövirran rajoitus (A) 117/111/107 156/148/143 182/179
Syötön tehokerroin

0,99 yli 50 %:n kuormalla
0,95 yli 25 %:n kuormalla

Harmoninen kokonaissärö (THDI)

< 3 % täydellä lineaarisella kuormalla (symmetrinen)

Suurin oikosulkuluokitus

65 kA RMS

Suojaus

Sisäänrakennettu takaisinsyötön esto ja sulakkeet

Siirtymä

Ohjelmoitava ja mukautuva 1–40 sekuntia

Ohituksen tekniset tiedot 400 V

UPSin nimellisteho 20 kW N+1:llä tehomoduulilla 30 kW N+1:llä tehomoduulilla 40 kW N+1:llä tehomoduulilla 50 kW N+1:llä tehomoduulilla
Jännite (V)

380/400/415

380/400/415

380/400/415

380/400/415

Kytkennät

Nelijohtiminen (L1, L2, L3, N, PE) tähti

Ohitusjännitteen vaihtelualue (V)

380 V 342–418
400 V: 360–440
415 V: 374–457

Taajuuden vaihtelualue (Hz)

50/60 ±1, 50/60 ±3, 50/60 ±10 (käyttäjän valittavissa)

Nimellinen ohitusvirta (A) 31/29/28 46/44/42 61/58/56 77/73/70
Nimellinen nollavirta (A) 53/50/48 79/75/72 105/100/96 132/125/120

Suurin oikosulkuluokitus *

65 kA RMS

Suojaus

Sisäänrakennettu takaisinsyötön esto ja sulakkeet
Sisäisen sulakkeen tiedot: Luokitus 400 A, sulamisenergia 33 kA2s

UPSin nimellisteho 60 kW 80 kW 100 kW
Jännite (V)

380/400/415

380/400/415

400 /415

Kytkennät

Nelijohtiminen (L1, L2, L3, N, PE) tähti

Ohitusjännitteen vaihtelualue (V)

380 V 342–418
400 V: 360–440
415 V: 374–457

Taajuuden vaihtelualue (Hz)

50/60 ±1, 50/60 ±3, 50/60 ±10 (käyttäjän valittavissa)

Nimellinen ohitusvirta (A) 92/87/84 123/117/112 146/141
Nimellinen nollavirta (A) 158/150/144 210/200/193 250/241

Suurin oikosulkuluokitus *

65 kA RMS

Suojaus

Sisäänrakennettu takaisinsyötön esto ja sulakkeet
Sisäisen sulakkeen tiedot: Luokitus 400 A, sulamisenergia 33 kA2s

Lähdön tekniset tiedot 400 V

UPSin nimellisteho 20 kW N+1:llä tehomoduulilla 30 kW N+1:llä tehomoduulilla 40 kW N+1:llä tehomoduulilla 50 kW N+1:llä tehomoduulilla
Jännite (V)

380/400/415

380/400/415

380/400/415

380/400/415

Kytkennät

Nelijohtiminen (L1, L2, L3, N, PE)

Lähtöjännitteen säätö

Symmetrinen kuorma ±1 %
Epäsymmetrinen kuorma ±3 %

Ylikuormituskapasiteetti

150 % 1 minuutin ajan (normaalikäytössä)
125 % 10 minuutin ajan (normaalikäytössä)
125 % 1 minuutin ajan (akkukäytössä)
110 % jatkuva (ohituskäyttö)
1 000 % 100 millisekunnin ajan (ohituskäyttö)

Dynaaminen kuormavaste

±5 % 2 millisekunnin jälkeen
±1 % 50 millisekunnin jälkeen

Lähtötehokerroin 1
Nimellislähtövirta (A) 30/29/28 46/43/42 61/58/56 76/72/70
Taajuuden säätö (Hz)

50/60 Hz ohitus synkronoituna – 50/60 Hz ±0,1 % vapaakäynnillä

Synkronoitu seurantanopeus (Hz/s)

Ohjelmoitavissa arvoihin 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6

Lähdön suorituskykyluokitus (standardin IEC 62040-3:2021) mukaisesti)

VFI-SS-11

Harmoninen kokonaissärö (THDU)

< 1 % lineaarisella kuormalla
< 3 % ei-lineaarisella kuormalla

Kuorman huippukerroin

2,5

Kuorman tehokerroin

0,7:stä 0,7:ään viiveellä laitteen käyttötason alentumatta

UPSin nimellisteho 60 kW 80 kW 100 kW
Jännite (V)

380/400/415

380/400/415

400 /415

Kytkennät

Nelijohtiminen (L1, L2, L3, N, PE)

Lähtöjännitteen säätö

Symmetrinen kuorma ±1 %
Epäsymmetrinen kuorma ±3 %

Ylikuormituskapasiteetti

150 % 1 minuutin ajan (normaalikäytössä)
125 % 10 minuutin ajan (normaalikäytössä)
125 % 1 minuutin ajan (akkukäytössä)
110 % jatkuva (ohituskäyttö)
1 000 % 100 millisekunnin ajan (ohituskäyttö)

Dynaaminen kuormavaste

±5 % 2 millisekunnin jälkeen
±1 % 50 millisekunnin jälkeen

Lähtötehokerroin 1
Nimellislähtövirta (A) 91/87/83 122/115/111 144/139
Taajuuden säätö (Hz)

50/60 Hz ohitus synkronoituna – 50/60 Hz ±0,1 % vapaakäynnillä

Synkronoitu seurantanopeus (Hz/s)

Ohjelmoitavissa arvoihin 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6

Lähdön suorituskykyluokitus (standardin IEC 62040-3:2021) mukaisesti)

VFI-SS-11

Harmoninen kokonaissärö (THDU)

< 1 % lineaarisella kuormalla
< 3 % ei-lineaarisella kuormalla

Kuorman huippukerroin

2,5

Kuorman tehokerroin

0,7:stä 0,7:ään viiveellä laitteen käyttötason alentumatta

Akuston tekniset tiedot 400 V

VAARA
Sähköiskun, räjähdyksen tai valokaaren vaara
Energian varastointilaitteen suoja: Ylivirtasuoja on sijoitettava lähelle energian varastointilaitetta.
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai hengenvaaran.
UPSin nimellisteho 20 kW N+1:llä tehomoduulilla 30 kW N+1:llä tehomoduulilla 40 kW N+1:llä tehomoduulilla 50 kW N+1:llä tehomoduulilla 60 kW 80 kW 100 kW

Latausteho lähtötehon prosentteina ilmaistuna 0–40 %:n kuormalla

80 %

Latausteho lähtötehon prosentteina ilmaistuna 100 %:n kuormalla

20 %

Maksimilatausteho (0–40 %:n kuormalla) (kW)

16 24 32 40 48 64 80

Maksimilatausteho (100 %:n kuormalla) (kW)

4 6 8 10 12 16 20
Nimellinen akkujännite (VDC)

480

Nimellinen ylläpitojännite (VDC)

545

Maksimitehostusjännite (VDC)

572

Lämpötilan tasaus (kennokohtainen)

−3,3 mV/°C, kun T ≥ 25 °C – 0 mV/°C, kun T < 25 °C

Varauksen loppujännite (täysi kuorma) (VDC)

384

Akkuvirta täydellä kuormalla ja akun nimellisjännitteellä (A) 43 65 87 109 130 174 217
Akkuvirta täydellä kuormalla ja akun minimijännitteellä (A) 54 81 109 136 163 217 271
Sykkivä virta

< 5 % C20 (5 minuutin käyttöaika)

Akkutesti

Manuaalinen/automaattinen (valittavissa)

Suurin oikosulkuluokitus

10 kA

Suositellut kaapelikoot 400 V

VAARA
sähköiskun, räjähdyksen tai valokaaren vaara
Kaikkien kytkentöjen ja kaapeleiden on oltava kansallisten ja/tai sähkölaitteita koskevien säädösten mukaisia. Suurin sallittu kaapelikoko on 150 mm2.
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai hengenvaaran.

Kaapeliliitäntöjen enimmäismäärä virtakiskoa kohden: 2 syöttö-/lähtö-/ohituskiskoissa, 4 tasavirtakiskoissa, 6 N-/PE-kiskoissa.

HUOMAUTUS: Asennuskohteen omistajan tulee toimittaa ylivirtasuojat.

Tässä oppaassa mainitut kaapelikoot perustuvat standardin IEC 60364-5-52 taulukoihin B.52.3 ja B.52.5 seuraavin ehdoin:

  • 90 °C:n johtimet

  • ympäristön lämpötila 30 °C

  • kuparijohdinten käyttäminen

  • asennustapa C.

PE-kaapelin koko perustuu standardin IEC 60364-4-54 taulukkoon 54.2.

Jos huoneen lämpötila on yli 30 °C, on valittava suuremmat johtimet IEC:n korjauskerrointen mukaisesti.

HUOMAUTUS: Suositellut kaapelikoot ja suurin sallittu kaapeli voivat vaihdella aputuotteiden osalta. Kaikki aputuotteet eivät tue alumiinikaapelien käyttöä. Noudata aputuotteen mukana toimitettua asennusohjetta.
HUOMAUTUS: Tässä esitetyt tasavirtakaapelien koot ovat suosituksia – noudata aina akkujärjestelmän dokumentaation mukaisia tasavirta- ja DC PE -kaapelien kokoja ja tarkista, että tasavirtakaapelien koot vastaavat akkukatkaisijan nimellistehoa.
HUOMAUTUS: Nollajohdin mitoitetaan käsittelemään 1,73-kertaista vaihevirtaa ei-lineaaristen kuormien suuren harmonisen sisällön varalta. Jos harmonisia virtoja ei odoteta tai jos niiden oletetaan olevan alhaisia, nollajohdin voidaan mitoittaa kuten vaihejohdin, mutta ei sitä alhaisemmaksi.
UPSin nimellisteho 20 kW N+1:llä tehomoduulilla 30 kW N+1:llä tehomoduulilla 40 kW N+1:llä tehomoduulilla 50 kW N+1:llä tehomoduulilla 60 kW 80 kW 100 kW
Syöttövaiheet (mm2) 6 10 16 25 35 50 70
Syöttö-PE (mm2) 6 10 16 16 16 25 35
Ohitus-/lähtövaiheet (mm2) 6 6 10 16 25 35 50
Ohitus-PE/lähtö-PE (mm2) 6 6 10 16 16 16 25
Nolla (mm2) 10 16 25 35 50 70 95
DC+/DC– (mm2) 10 16 25 35 50 70 95
Tasavirta-PE (mm2) 10 16 16 16 25 35 50

Suositellut syötön suojaukset 400 V

VAARA
Sähköiskun, räjähdyksen tai valokaaren vaara
  • Rinnakkaiskäytön välittömän ohituksen (Ii) arvot saavat olla korkeintaan 1 250 A. Laita tunniste 885-92556 tulopuolella olevan katkaisijan viereen ilmoittaaksesi vaarasta.
  • Kolmen tai useamman UPSin rinnakkaiskäytössä akkukatkaisijan tulee olla asennettuna kunkin UPSin lähtöön. Yksikön lähtökatkaisijan (UOB) välittömän ohituksen arvot saavat olla korkeintaan 1 250 A.
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai hengenvaaran.
HUOMAUTUS: Kun paikalliset direktiivit edellyttävät nelinapaisia virrankatkaisijoita: Jos nollajohtimen odotetaan kuljettavan suurta virtaa linjaneutraalin ei-lineaarisen kuorman vuoksi, virrankatkaisija on luokiteltava odotetun nollavirran mukaan.
UPSin nimellisteho 20 kW N+1:llä tehomoduulilla 30 kW N+1:llä tehomoduulilla 40 kW N+1:llä tehomoduulilla 50 kW N+1:llä tehomoduulilla
  Syöttö Ohitus Syöttö Ohitus Syöttö Ohitus Syöttö Ohitus
Katkaisijan tyyppi NSX100H TM40D (LV429674) NSX100H TM32D (LV429675) NSX100H TM63D (LV429672) NSX100H TM50D (LV429673) NSX100H TM80D (LV429671) NSX100H TM63D (LV429672) NSX100H TM100D (LV429670) NSX100H TM80D (LV429671)
In-asetus 40 32 63 50 80 63 100 80
Ir-asetus 40 32 63 50 80 63 100 80
Im-asetus 500 (kiinteä) 400 (kiinteä) 500 (kiinteä) 500 (kiinteä) 640 (kiinteä) 500 (kiinteä) 800 (kiinteä) 640 (kiinteä)
UPSin nimellisteho 60 kW 80 kW 100 kW
  Syöttö Ohitus Syöttö Ohitus Syöttö Ohitus
Katkaisijan tyyppi NSX160H TM125D (LV430671) NSX100H TM100D (LV429670) NSX160H TM160D (LV430670) NSX160H TM125D (LV430671) NSX250H TM200D (LV431671) NSX160H TM160D (LV430670)
In-asetus 125 100 160 125 200 160
Ir-asetus 125 100 160 125 200 160
Im-asetus 1 250 (kiinteä) 800 (kiinteä) 1 250 (kiinteä) 1 250 (kiinteä) ≤ 6 × In 1 250 (kiinteä)

Vääntömomentin tekniset tiedot

Pultin koko Vääntömomentti
M4 1,7 Nm
M5 2,2 Nm
M6 5 Nm
M8 17,5 Nm
M10 30 Nm
M12 50 Nm

Ympäristö

  Käyttö Säilytys
Lämpötila 0–40 °C

−15–40 °C akullisille järjestelmille.

Suhteellinen kosteus 0–95 % ei tiivisty nesteeksi 10–80 % ei tiivisty nesteeksi
Käyttökorkeus Suunniteltu käytettäväksi 0–3 000 m:n korkeudessa.
Virran luokituksen laskua vaaditaan 1 000–3 000 m:n korkeudessa:
Enintään 1 000 m: 1,000
Enintään 1 500 m: 0,975
Enintään 2 000 m: 0,950
Enintään 2 500 m: 0,925
Enintään 3 000 m: 0,900
 
Havaittava ääni metrin päässä yksiköstä

400 V 20–60 kW: 49 dB 70 %:n kuormalla, 54 dB 100 %:n kuormalla
400 V 80–100 kW: 57 dB 70 %:n kuormalla, 65 dB 100 %:n kuormalla

Suojaluokitus IP20
Väri RAL 9003, kiiltotaso 85 %

Lämpöhäviö (BTU/h)

20 kW N+1:llä tehomoduulilla Normaali käyttö ECO-tila
Jännite (V) 380 400 415 380 400 415
25 %:n kuorma

1140

1089

1162

816

814

795

50 %:n kuorma

1527

1468

1550

854

862

852

75 %:n kuorma

1913

1814

1912

964

933

925

100 %:n kuorma

2354

2213

2294

1051

1005

1005

20 kW N+1:llä tehomoduulilla eConversion Akkukäyttö
Jännite (V) 380 400 415 380 400 415
25 %:n kuorma

818

835

833

1245

1270

1282

50 %:n kuorma

877

879

881

1631

1675

1698

75 %:n kuorma

961

951

954

2028

2080

2114

100 %:n kuorma

1048

1023

1032

2436

2485

2530

30 kW N+1:llä tehomoduulilla Normaali käyttö ECO-tila
Jännite (V) 380 400 415 380 400 415
25 %:n kuorma

2060

2081

2106

977

990

995

50 %:n kuorma

2648

2683

2777

1078

1057

1046

75 %:n kuorma

3254

3268

3335

1181

1163

1151

100 %:n kuorma

3781

3788

3813

1246

1236

1219

30 kW N+1:llä tehomoduulilla eConversion Akkukäyttö
Jännite (V) 380 400 415 380 400 415
25 %:n kuorma

1403

1476

1507

1796

1871

1881

50 %:n kuorma

1531

1514

1533

2417

2522

2559

75 %:n kuorma

1589

1615

1610

3059

3184

3237

100 %:n kuorma

1652

1664

1679

3720

3858

3915

40 kW N+1:llä tehomoduulilla Normaali käyttö ECO-tila
Jännite (V) 380 400 415 380 400 415
25 %:n kuorma

2201

2255

2303

993

991

979

50 %:n kuorma

3000

3062

3085

1136

1138

1128

75 %:n kuorma

3781

3788

3813

1246

1236

1219

100 %:n kuorma

4714

4660

4617

1432

1404

1373

40 kW N+1:llä tehomoduulilla eConversion Akkukäyttö
Jännite (V) 380 400 415 380 400 415
25 %:n kuorma

1386

1450

1463

2001

2087

2107

50 %:n kuorma

1536

1567

1597

2843

2962

3011

75 %:n kuorma

1652

1664

1679

3720

3858

3915

100 %:n kuorma

1844

1849

1846

4634

4775

4820

50 kW N+1:llä tehomoduulilla Normaali käyttö ECO-tila
Jännite (V) 380 400 415 380 400 415
25 %:n kuorma

2391

2454

2485

1021

1016

1007

50 %:n kuorma

3393

3428

3426

1213

1206

1198

75 %:n kuorma

4489

4456

4440

1386

1363

1345

100 %:n kuorma

5753

5598

5473

1627

1584

1538

50 kW N+1:llä tehomoduulilla eConversion Akkukäyttö
Jännite (V) 380 400 415 380 400 415
25 %:n kuorma

1446

1446

1490

2208

2304

2333

50 %:n kuorma

1599

1624

1646

3277

3408

3463

75 %:n kuorma

1789

1806

1794

4402

4544

4594

100 %:n kuorma

2051

2037

2014

5584

5713

5726

60 kW Normaali käyttö ECO-tila
Jännite (V) 380 400 415 380 400 415
25 %:n kuorma

2282

2152

2296

1034

1009

982

50 %:n kuorma

3508

3557

3537

1158

1190

1103

75 %:n kuorma

5167

5117

4939

1419

1443

1349

100 %:n kuorma

7262

7103

6742

1741

1752

1694

60 kW eConversion Akkukäyttö
Jännite (V) 380 400 415 380 400 415
25 %:n kuorma

1245

1222

1261

2290

2362

2400

50 %:n kuorma

1420

1444

1432

3621

3700

3742

75 %:n kuorma

1596

1663

1570

5252

5308

5321

100 %:n kuorma

1869

1974

1813

7183

7186

7139

80 kW Normaali käyttö ECO-tila
Jännite (V) 380 400 415 380 400 415
25 %:n kuorma

2988

3062

3284

1149

1138

1124

50 %:n kuorma

4738

4660

4851

1454

1404

1359

75 %:n kuorma

6960

6674

6806

1892

1811

1712

100 %:n kuorma

9753

9151

9141

2408

2259

2128

80 kW eConversion Akkukäyttö
Jännite (V) 380 400 415 380 400 415
25 %:n kuorma

1547

1567

1576

2720

2833

2869

50 %:n kuorma

1853

1849

1852

4549

4686

4726

75 %:n kuorma

2287

2236

2229

6803

6925

6935

100 %:n kuorma

2862

2712

2836

9481

9551

9497

100 kW Normaali käyttö ECO-tila
Jännite (V) 400 415 400 415
25 %:n kuorma

3428

3642

1206

1179

50 %:n kuorma

5598

5756

1584

1525

75 %:n kuorma

8487

8466

2208

2074

100 %:n kuorma

12286

12091

3097

2909

100 kW eConversion Akkukäyttö
Jännite (V) 400 415 400 415
25 %:n kuorma

1624

1599

3260

3300

50 %:n kuorma

2037

2061

5757

5786

75 %:n kuorma

2583

2643

8858

8823

100 %:n kuorma

3303

3373

12563

12413

UPSin toimituspainot ja -mitat

UPSin nimellisteho Paino (kg) Korkeus (mm) Leveys (mm) Syvyys (mm)
20–50 kW:n 400 V:n UPS N+1:llä virtamoduulilla*

250

2 082

755

1 010

60–100 kW:n 400 V:n UPS ilman esiasennettuja akkusarjoja*

250

2 082

755

1 010

60 kW:n 400 V:n UPS kolmella akkusarjalla

690

2 082

755

1 010

80–100 kW:n 400 V:n UPS kolmella akkusarjalla

705

2 082

755

1 010

HUOMAUTUS: UPS-malleihin, jotka on merkitty yllä olevassa taulukossa merkillä *, ei toimitettaessa ole asennettu virtamoduuleja valmiiksi. Niiden mukana toimitetaan kaikki virtamoduulit erikseen. Akkusarjat eivät sisälly toimitukseen, vaan ne pitää ostaa erikseen.

Virtamoduulien toimituspainot ja -mitat

Kaupallinen viite Paino (kg) Korkeus (mm) Leveys (mm) Syvyys (mm)
GVPM20KD 48 330 580 780
GVPM50KD 62 330 580 780

Modulaaristen akkujen toimituspainot ja -mitat

Kaupallinen viite Paino (kg) Korkeus (mm) Leveys (mm) Syvyys (mm)
GVSBTHU 33 180 150 800
GVSBTHULL 33 180 150 800

UPSin painot ja mitat

UPSin nimellisteho Paino (kg) Korkeus (mm) Leveys (mm) Syvyys (mm)
20 kW UPS 400 V kolmella akkusarjalla*

650

1 970

550

847

30–50 kW UPS 400 V kolmella akkusarjalla*

680

1 970

550

847

60 kW UPS 400 V kolmella akkusarjalla

665

1 970

550

847

80–100 kW UPS 400 V kolmella akkusarjalla

680

1 970

550

847

HUOMAUTUS: Yksi akkumoduuli painaa noin 32 kg.

Ympäröivä tila

HUOMAUTUS: Ilmoitetuissa tilan mitoissa on huomioitu vain ilmanvaihto ja huoltotoimenpiteet. Tutustu muiden vaatimusten osalta paikallisiin turvaohjeisiin ja -säädöksiin.
QR code for this page

Auttoiko tämä?