990-91317E-023

Spesifikasjoner for 400 V-systemer

Inngangsspesifikasjoner 400 V

UPS-klassifisering

10 kW 15 kW 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW

Spenning (V)

380/400/415

380/400/415 380/400/415 380/400/415 380/400/415 380/400/415

Tilkoplinger

4-leder (L1, L2, L3, N, PE) WYE (enkel forsyningskilde)
3-leder (L1, L2, L3, PE) WYE (to forsyningskilder)* *

Inngangsspenningsintervall (V)

380 V: 331–437
400 V: 340–460
415 V: 353–477

Frekvensintervall (Hz)

40–70

Nominell inngangsstrøm (A)

16/15/14

24/22/22

32/30/29

47/45/43

63/60/58

79/75/72

Maksimal inngangsstrøm (A)

20/19/18

29/28/27

39/37/36

58/55/53

77/73/70

93/92/88

Inngangstrømsbegrensning (A)

21/20/19

30/29/28

39/37/36

60/57/55

79/75/73

93/93/91

Inngangseffektfaktor

0,99 for last som er større enn 50 %
0,95 for en last som er større enn 25 %

Total harmonisk forvrengning (THDI)

<3 % ved full lineær last (symmetrisk)

Minimum kortslutningsgrad Avhengig av oppstrømsbeskyttelse. Se seksjonen for Anbefalt oppstrømsbeskyttelse 400 V for mer informasjon.

Maksimal kortslutningsgrad

65 kA RMS

Beskyttelse

Innebygd tilbakematingsvern og sikringer

Ramp-in

Programmerbar og adaptiv 1–40 sekunder

Bypasspesifikasjoner 400 V

UPS-klassifisering

10 kW 15 kW 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW

Spenning (V)

380/400/415

380/400/415

380/400/415

380/400/415

380/400/415

380/400/415

Tilkoplinger

4-leder (L1, L2, L3, N, PE) WYE

Bypasspenningsintervall (V)

380 V: 342–418
400 V: 360–440
415 V: 374–457

Frekvensintervall (Hz)

50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (brukervalgbar)

Nominell bypasstrøm (A)

16/16/15

24/23/22

32/29/28

47/45/43

62/59/57

78/74/71

Nominell nøytral strøm (A)

26/25/24

39/37/36

53/50/48

79/75/72

105/100/96

132/125/120

Minimum kortslutningsgrad Avhengig av oppstrømsbeskyttelse. Se seksjonen for Anbefalt oppstrømsbeskyttelse 400 V for mer informasjon.

Maksimal kortslutningsgrad

*

65 kA RMS

Beskyttelse

Innebygd tilbakematingsvern og sikringer
Spesifikasjoner for intern sikring: Merkestrøm 200 A, smelteintegral 5,25 kA2s

Utgangsspesifikasjoner 400 V

UPS-klassifisering 10 kW 15 kW 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW
Spenning (V)

380/400/415

380/400/415

380/400/415

380/400/415

380/400/415

380/400/415

Tilkoplinger

4-leder (L1, L2, L3, N, PE)

Utgangsspenningsregulering

Symmetrisk last ± 1 %
Asymmetrisk last ± 3 %

Overbelastningskapasitet

150 % for 1 minutt (normal drift)
125 % for 10 minutter (normal drift)
125 % for 1 minutt (batteridrift)
110 % kontinuerlig (bypassdrift)
1000 % for 100 millisekunder (bypassdrift)

Respons på dynamisk last

± 5 % etter 2 millisekunder
± 1 % etter 50 millisekunder

Utgangseffektfaktor

1

Nominell utgangstrøm (A)

15/14/14

23/22/21

30/29/28

46/43/42

61/58/56

76/72/70

Minimum kortslutningsgrad * Avhengig av oppstrømsbeskyttelse. Se seksjonen for Anbefalt oppstrømsbeskyttelse 400 V for mer informasjon.
Maksimal kortslutningsgrad * 65 kA RMS

Kortslutningsevnen til vekselretterutgang

Varierer over tid. Se diagram og tabellverdier i Vekselretters kortslutningsevne (bypass ikke tilgjengelig).

Frekvensregulering (Hz)

50/60 Hz bypass synkronisert – 50/60 Hz ± 0,1 % frittløpende

Synkronisert stigehastighet (Hz/sek)

Programmerbar til 0,25; 0,5; 1; 2; 4; 6

Total harmonisk forvrengning (THDU)

<1 % for lineær last
≤20 kW: <3 % for ikke-lineær last
>20 kW: <5 % for ikke-lineær last

Klassifisering av utgangsytelse (i henhold til IEC 62040-3:2021)

VFI-SS-11

Amplitudefaktor for last

2,5

Lasteffektfaktor

Fra 0,7 kapasitiv til 0,7 induktiv uten lastreduksjon

Batterispesifikasjoner 400 V

FARE
Fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
Beskyttelse av energilagringsenheten: Et overstrømsvern må plasseres i nærheten av energilagringsenheten.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.

Alle verdier er basert på 40 batteriblokker.

UPS-klassifisering 10 kW 15 kW 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW

Ladeeffekt i % av utgangseffekt ved 0–40 % last

80 %

Ladeeffekt i % av utgangseffekt ved 100 % last

20 %

Maksimal ladeeffekt (ved 0–40 % last) (kW)

8

12

16

24

32

40

Maksimal ladeeffekt (ved 100 % last) (kW)

2

3

4

6

8

10

Nominell batterispenning (VDC)

480

Nominell flytespenning (VDC)

545

Maksimal boost-spenning (VDC)

571

Temperaturkompensasjon (per celle)

–3,3 mV/°C, for T ≥ 25 °C – 0 mV/ °C, for T < 25 °C

Spenning på slutten av utladning (full last) (VDC)

384

Batteristrøm ved full last og nominell batterispenning (A)

22

33

43

65

87

109

Batteristrøm ved full last og minimum batterispenning (A)

27

41

54

81

109

136

Rippelstrøm

< 5 % C20 (5 minutters kjøretid)

Batteritest

Manuell/automatisk (valgbar)

Maksimal kortslutningsgrad

10 kA

Anbefalte kabelstørrelser 400 V

FARE
fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
All kabling må overholde gjeldende nasjonale og/eller elektriske forskrifter. Maksimal kabelstørrelse er 50 mm2.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.

Maksimalt antall kabeltilkoplinger per samleskinne: 2 på inngangs-/utgangs-/bypasssamleskinner; 2 på DC+/DC– samleskinner; 4 på N-samleskinne; 5 på PE-samleskinne.

MERK: Overstrømsvern skal leveres av andre.

Kabelstørrelser i denne veiledningen er basert på tabell B.52.3 og tabell B.52.5 i IEC 60364-5-52, med følgende utsagn:

  • 90 °C-ledere

  • En omgivelsestemperatur på 30 °C

  • Bruk av kopperledere

  • Installasjonsmetode C

PE-størrelse er basert på tabell 54.2 i IEC 60364-4-54.

Hvis omgivelsestemperaturen er høyere enn 30°C, velges større ledere i henhold til korrigerende faktorer i IEC.

MERK: Anbefalte kabelstørrelser og maksimalt tillatt kabelstørrelse kan variere for tilleggsprodukter. Ikke alle tilleggsproduktene støtter aluminiumskabler. Se installasjonsveiledningen som følger med tilleggsproduktet.
MERK: Kabelstørrelsene for DC som er angitt her er anbefalinger. Følg alltid de spesifikke instruksjonene i dokumentasjonen til batteriløsningen for kabelstørrelser for DC og DC PE og kontroller at kabelstørrelsen for DC samsvarer med batteribryterklassifiseringen.
MERK: Den nøytrale lederen er dimensjonert for å håndtere 1,73 ganger fasestrømmen ved høyt harmonisk innhold fra ikke-lineær last. Hvis det forventes ingen eller lav harmonisk strøm, kan den nøytrale lederen dimensjoneres tilsvarende, men ikke lavere enn faselederen.

Kopper

UPS-klassifisering 10 kW 15 kW 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW
Inngangsfaser (mm2)

6

6

10

16

25

35

Inngangs-PE (mm2)

6

6

10

16

16

16

Bypass-/utgangsfaser (mm2)

6

6

10

16

25

25

Bypass-PE/utgangs-PE (mm2)

6

6

10

16

16

16

Nøytral (mm2)

6

10

16

25

35

50

DC+/DC–* (mm2)

6

10

16

25

35

50

DC PE (mm2)

6

10

16

16

16

25

Anbefalt oppstrømsbeskyttelse for 400 V

FARE
Fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
I parallellsystemer skal ikke verdiene for øyeblikkelig overstyring (Ii) settes til en høyere verdi enn 800 A. Plasser etikett 885-92557 nær oppstrømsbryteren for å informere om faren.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
MERK: For lokale direktiver som krever 4-polede vernebrytere: Hvis en nøytral leder forventes å lede sterk strøm, må strømbryteren være klassifisert i henhold til forventet nøytral strøm, på grunn av en linjenøytral, ikke-lineær last.
LES DETTE
Fare for utilsiktet enhetsdrift
Hvis en jordfeilbryter (RCD-B) brukes oppstrøms som jordfeilbeskyttelse, må RCD-B være dimensjonert slik den ikke utløses av lekkasjestrøm for dette produktet, som kan være opptil 62 mA.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre skade på utstyret.

Oppstrømsbeskyttelse for IEC og minimum prospektiv fase-til-jord-kortslutning ved UPS-inngangs/bypassterminalene

FARE
Fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
Oppstrøms overspenningsvern (med tilhørende innstillinger) må være dimensjonert for å sikre frakopling innen 0,2 sekunder for en minimums prospektiv fase-til-jord-kortslutningstrøm beregnet eller målt ved inngangs-/bypassterminalen på UPS.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
Samsvar er sikret med den anbefalte bryteren (og innstillingene) fra tabellen nedenfor.

Anbefalt oppstrømsbeskyttelse for 400 V IEC

IkPh-PE er den minimum eventuelle fase-til-jord-kortslutningsstrømmen som kreves ved inngangs-/bypassterminalene til UPSen. IkPh-PE-tabellen er basert på den anbefalte beskyttelsesvernet.

UPS-klassifisering

10 kW 15 kW 20 kW
 

Inngang

Bypass

Inngang

Bypass

Inngang

Bypass

IkPh-PE (kA) 0,55 0,6 0,8 0,6 0,6 0,5

Brytertype

NSX100H TM25D (C10H3TM025)

NSX100H TM16D (C10H3TM016)

NSX100H TM32D (C10H3TM032)

NSX100H TM25D (C10H3TM025)

NSX100H TM40D (C10H3TM040)

NSX100H TM32D (C10H3TM032)

In (A)

25

16

32

25

40

32

Ir (A)

20

16

32

23

40

32

Im (A)

300 (fast)

190 (fast)

400 (fast)

300 (fast)

500 (fast)

400 (fast)

UPS-klassifisering

30 kW 40 kW 50 kW
 

Inngang

Bypass

Inngang

Bypass

Inngang

Bypass

IkPh-PE (kA) 0,6 0,5 0,7 0,6 0,8 0,7

Brytertype

NSX100H TM63D (C10H3TM063)

NSX100H TM50D (C10H3TM050)

NSX100H TM80D (C10H3TM080)

NSX100H TM63D (C10H3TM063)

NSX100H TM100D (C10H3TM100)

NSX100H TM80D (C10H3TM080)

In (A)

63

50

80

63

100

80

Ir (A)

63

50

80

63

100

80

Im (A)

500 (fast)

500 (fast)

640 (fast)

500 (fast)

800 (fast)

640 (fast)

Spesifikasjoner for dreiemoment

Boltstørrelse Dreiemoment
M4 1,7 Nm
M5 2,2 Nm
M6 5 Nm
M8 17,5 Nm
M10 30 Nm
M12 50 Nm

Miljø

  Drift Oppbevaring
Temperatur

0 °C til 40 °C

–15 °C til 40 °C for systemer med batterier.

Relativ fuktighet

5–95 % ikke-kondenserende

10–80 % ikke-kondenserende

Høyde

Konstruert for bruk i 0–3000 m høyde.
Effektreduksjon kreves fra 1000–3000 m:
Opptil 1000 m: 1,000
Inntil 1500 m: 0,975
Inntil 2000 m: 0,950
Opptil 2500 m: 0,925
Opptil 3000 m: 0,900

 
Hørbar støy én meter fra enheten

400 V 10–20 kW: 49 dB ved 70 % last, 55 dB ved 100 % last

400 V 30–50 kW: 54 dB ved 70 % last, 61 dB ved 100 % last

Beskyttelsesklasse

IP20

Farge

RAL 9003, glansnivå 85 %

Varmeavledning i BTU/time

10 kW Normal drift ECO-modus
Spenning (V) 380 400 415 380 400 415
25 % last

619

667

639

485

492

472

50 % last

860

811

855

529

500

522

75 % last

1066

1014

1003

562

549

562

100 % last

1267

1227

1230

590

576

597

10 kW ECOnversion Batteridrift
Spenning (V) 380 400 415 380 400 415
25 % last

551

563

556

947

987

985

50 % last

599

573

597

1075

1104

1118

75 % last

624

616

635

1240

1260

1284

100 % last

650

664

661

1442

1454

1482

15 kW Normal drift ECO-modus
Spenning (V) 380 400 415 380 400 415
25 % last

755

759

733

493

512

505

50 % last

1066

1014

1003

562

549

562

75 % last

1388

1347

1339

620

596

616

100 % last

1856

1763

1719

690

685

679

15 kW ECOnversion Batteridrift
Spenning (V) 380 400 415 380 400 415
25 % last

561

585

596

1006

1041

1047

50 % last

624

616

635

1240

1260

1284

75 % last

676

680

684

1557

1565

1593

100 % last

774

753

727

1958

1958

1975

20 kW Normal drift ECO-modus
Spenning (V) 380 400 415 380 400 415
25 % last

860

811

855

529

500

511

50 % last

1267

1227

1230

590

576

597

75 % last

1856

1763

1719

690

685

679

100 % last

2578

2431

2336

815

787

759

20 kW ECOnversion Batteridrift
Spenning (V) 380 400 415 380 400 415
25 % last

599

573

597

1075

1104

1118

50 % last

650

664

661

1442

1454

1482

75 % last

774

753

727

1958

1958

1975

100 % last

836

836

829

2624

2617

2599

30 kW Normal drift ECO-modus
Spenning (V) 380 400 415 380 400 415
25 % last

1341

1370

1389

619

656

629

50 % last

1966

1928

1966

758

733

725

75 % last

2669

2565

2628

877

901

862

100 % last

3493

2758

3362

1051

1055

1034

30 kW ECOnversion Batteridrift
Spenning (V) 380 400 415 380 400 415
25 % last

765

796

809

1947

2059

2122

50 % last

908

919

928

2312

2474

2507

75 % last

1019

1028

1034

2888

3041

3040

100 % last

1177

1169

1164

3674

3759

3722

40 kW Normal drift ECO-modus
Spenning (V) 380 400 415 380 400 415
25 % last

1518

1539

1585

657

680

640

50 % last

2409

2336

2402

861

851

847

75 % last

3493

3309

3362

1051

1055

1034

100 % last

4862

4546

4512

1281

1281

1267

40 kW ECOnversion Batteridrift
Spenning (V) 380 400 415 380 400 415
25 % last

797

827

842

2046

2181

2234

50 % last

996

1005

1021

2672

2836

2846

75 % last

1177

1169

1164

3674

3759

3722

100 % last

1412

1377

1379

5049

4952

4861

50 kW Normal drift ECO-modus
Spenning (V) 380 400 415 380 400 415
25 % last

1731

1721

1773

740

692

692

50 % last

2902

2794

2865

936

957

914

75 % last

4476

4216

4203

1212

1227

1201

100 % last

6518

6072

5987

1538

1567

1449

50 kW ECOnversion Batteridrift
Spenning (V) 380 400 415 380 400 415
25 % last

859

866

892

2167

2319

2362

50 % last

1068

1077

1071

3126

3264

3251

75 % last

1353

1330

1321

4670

4629

4552

100 % last

1633

1630

1607

6799

6414

6264

UPS – forsendelsesvekt og mål

  Vekt kg Høyde mm Bredde mm Dybde mm
20–50 kW UPS 400 V uten forhåndsinstallerte batteristrenger*

200

1680

640

990

10–20 kW 400 V UPS med én batteristreng

350

1680

640

990

30–50 kW 400 V UPS med to batteristrenger

490

1680

640

990

MERK: UPS-modellene som er merket med en * i tabellen ovenfor, leveres uten forhåndsinstallerte strømmoduler i UPSen. Alle strømmoduler leveres separat. Batteristrenger er ikke inkludert og må kjøpes separat.

Forsendelsesvekt og -mål for strømmodul

Kommersiell referanse Vekt kg Høyde mm Bredde mm Dybde mm
GVPM20KD 48 330 580 780
GVPM50KD 62 330 580 780

Modulær Batteri – forsendelsesvekt og -mål

Kommersiell referanse Vekt kg Høyde mm Bredde mm Dybde mm
GVSBTHU 33 180 150 800
GVSBTHULL 33 180 150 800

UPS – vekt og mål

  Vekt kg Høyde mm Bredde mm Dybde mm

10–20 kW 400 V UPS med én batteristreng

320

1485

521

847

30–50 kW 400 V UPS med to batteristrenger

460

1485

521

847

MERK: Én batterimodul veier omtrent 32 kg. En batteristreng består av fire batterimoduler.

Avstand

MERK: Avstandsmålene er kun publisert for luftstrømstilgang. Se lokale sikkerhetskoder og standarder for andre krav som gjelder lokalområdet.
MERK: Nødvendig minimumavstand på baksiden er 150 mm.

UPS sett forfra

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?