990-91317D-025

Zgodność z normami

Zasady bezpieczeństwa IEC 62040-1: 2008-06, 1. wydanie Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS) — Część 1: Wymagania ogólne i wymagania dotyczące bezpieczeństwa UPS
IEC 62040-1: 2013-01, 1. poprawka 1. wydanie
5. wydanie UL 1778
EMC/EMI/RFI IEC 62040-2: 2016, 3. wydanie Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS) — Część 2: Wymagania kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) C2
FCC sekcja 15 ustęp B, Klasa A
IEE C62.41-1991 kategoria lokalizacji B2, Zalecana przez IEEE praktyka dotycząca fali napięciowej w obwodach AC o niskim napięciu
Transport IEC 60721-4-2 Poziom 2M1
Wstrząsy ICC-ES AC 156 (2015): OHSPD Wstępnie zatwierdzony; Sds=1,33 g dla z/h=1 i Sds=1,63 g dla z/h=0; Ip= 1,5

Wydajność

Wydajność zgodnie z: IEC 62040-3: 2021, 3. wydanie Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS) — Część 3: Metoda wyliczania wydajności i wymagań testowych.

Klasyfikacja wydajności wyjściowej (zgodna z normą IEC 62040-3, klauzula 5.3.4): VFI-SS-11

Regionalna zgodność przeciwwstrząsowa

Certyfikat dostępny na wniosek.

Kraj/region Numer kodu Poziom zagrożenia na parterze Poziom zagrożenia na dachu
Argentyna INPRES-CIRSOC103 Strefa 4 Strefa 4
Australia AS 1170.4-2007 Z = 0,22 Z = 0,22
Kanada* 2020 NBCC Sa = 2.0 Sa = 1,46
Chile NCh 433.Of1996 Strefa 3 Strefa 2
Chiny GB 50011-2010 (2016) αMax = 1,4 αMax = 1,2
Europa Eurocode 8 EN1998-1 αgR = 0,45 αgR = 0,3
Indie IS 1893 (Część 1) : 2016 Z = 0,36 Z = 0,36
Japonia Prawo dot. standardów budowlanych Strefa A Strefa A
Nowa Zelandia NZS 1170.5:2004+A1 Z = 0,6 Z = 0,42
Peru N.T.E. - E.030 Strefa 4 Strefa 4
Rosja SNIP II-7-81 (SP 14.13330.2014) MSK 10 MSK 9
Tajwan Kod projektów przeciwwstrząsowych CPA 2011 SS D = 0,8 SS D = 0,8
USA* ASCE 7-16 / IBC 2018 SDS = 2,0 SDS = 1,47
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?