990–5914A–034

Çevrilmiş Güvenlik Etiketlerini Ürününüze Ekleme

Ürününüzün güvenlik etiketleri İngilizce ve Fransızcadır. Çevrilmiş yedek güvenlik etiketleri sayfaları ürününüzle birlikte verilmektedir.
  1. Ürününüzdeki her güvenlik etiketinde 885–XXXX parça numarasını bulun.
  2. Ürününüzle birlikte verilen yedek güvenlik etiketlerini bulun - 885–XXXX parça numaralarının eşleştiğinden emin olun.
  3. Ürününüzde, tercih ettiğiniz dildeki yedek güvenlik etiketini mevcut Fransızca güvenlik etiketinin üstüne ekleyin.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?