990-5910F-025

Komunikaty alarmowe

Tekst wyświetlacza Istotność Opis Sposób naprawy
Kod aktywacyjny nie jest prawidłowy dla zasilacza UPS Krytyczna Kod aktywacyjny nie jest prawidłowy dla zasilacza UPS. Wprowadź prawidłowy kod aktywacyjny.
Brak kodu aktywacyjnego Krytyczna Brak kodu aktywacyjnego. Wprowadź kod aktywacyjny.
Zalecana kontrola techniczna filtra powietrza Informacyjna Należy sprawdzić filtry powietrza w ramach zalecanego działania profilaktycznego. Filtry powietrza mogą wymagać wymiany.
Wysoka temperatura otoczenia Ostrzeżenie Temperatura otoczenia jest wysoka.  
Temperatura otoczenia poza zakresem tolerancji Ostrzeżenie Temperatura otoczenia jest poza zakresem tolerancji.  
Dostępna moc zasilacza UPS jest niższa niż skonfigurowana moc znamionowa zasilacza Ostrzeżenie Moc zasilacza dostępna z falownika jest niższa niż skonfigurowana moc znamionowa zasilacza UPS.  
Baterie rozładowują się Ostrzeżenie Obciążenie pobiera więcej mocy niż zasilacz UPS jest w stanie pobrać z wejścia, powodując pobieranie energii z baterii.  
Otwarty wyłącznik baterii BB1 Ostrzeżenie Wyłącznik baterii BB1 jest otwarty.  
Otwarty wyłącznik baterii BB2 Ostrzeżenie Wyłącznik baterii BB2 jest otwarty.  
Pojemność baterii jest poniżej akceptowalnego minimalnego poziomu Ostrzeżenie Pojemność baterii jest poniżej akceptowalnej minimalnej wartości zgodnie z mocą znamionową zasilacza UPS. Ryzyko uszkodzenia baterii. Zmień konfigurację baterii i/lub dodaj baterię o większej wydajności.
Zły stan baterii Ostrzeżenie Pojemność baterii wynosi poniżej 50%. Należy wymienić baterie.
Słaby stan baterii Ostrzeżenie Pojemność baterii wynosi pomiędzy 50% a 75%.  
Konfiguracja baterii jest nieprawidłowa Ostrzeżenie Konfiguracja ustawień dla liczby baterii w serii, liczby komórek w baterii i nominalne napięcie komórki baterii nie zgadza się z zakresem napięcia baterii zasilacza UPS. Sprawdź i popraw ustawienia baterii.
Natężenie prądu podtrzymania baterii przekracza oczekiwaną wartość Ostrzeżenie Natężenie prądu podtrzymania baterii przekracza oczekiwaną wartość i zostało ograniczone, aby ograniczyć straty termiczne. Sprawdź baterię.
Poziom baterii poniżej akceptowalnego czasu pracy Ostrzeżenie Czas pracy baterii jest poniżej skonfigurowanej, minimalnej akceptowalnej wartości.  
Bateria nie działa poprawnie Krytyczna Bateria nie działa prawidłowo. Skontaktuj się z firmą Schneider Electric.
Temperatura modułu baterii poza zakresem tolerancji Ostrzeżenie Temperatura modułu baterii poza zakresem tolerancji. Skontaktuj się z firmą Schneider Electric.
Czujnik temperatury modułu baterii nie działa prawidłowo Ostrzeżenie Czujnik temperatury modułu baterii nie działa prawidłowo. Skontaktuj się z firmą Schneider Electric.
Nieznany typ modułu baterii Ostrzeżenie Typ modułu baterii jest nieznany. Skontaktuj się z firmą Schneider Electric.
Problem z wentylacją pomieszczenia z bateriami Ostrzeżenie Styk wejściowy wskazuje, że wentylacja pomieszczenia baterii nie działa prawidłowo.  
Napięcie baterii niezgodne z jej konfiguracją Krytyczna Napięcie baterii jest niezgodne z konfiguracją jej ustawień. Sprawdź i popraw ustawienia baterii.
Utrata komunikacji BMC - połączono Ostrzeżenie Komunikacja pomiędzy sterownikiem monitora baterii (BMC) a sterownikiem poziomu systemu (SLC) została utracona. Sterownik monitora baterii (BMC) jest połączony. Skontaktuj się z firmą Schneider Electric.
Utrata komunikacji BMC - rozłączono Ostrzeżenie Komunikacja pomiędzy sterownikiem monitora baterii (BMC) a sterownikiem poziomu systemu (SLC) została utracona. Sterownik monitora baterii (BMC) jest rozłączony. Skontaktuj się z firmą Schneider Electric.
Komunikacja BMC nieuwierzytelniona Ostrzeżenie Komunikacja pomiędzy sterownikiem monitora baterii (BMC) a sterownikiem poziomu systemu (SLC) nie została uwierzytelniona. Skontaktuj się z firmą Schneider Electric.
Brak połączenia między masą a uziemieniem Ostrzeżenie Brak połączenia między masą a uziemieniem.  
Zamknięty wyłącznik IMB Ostrzeżenie Wewnętrzny wyłącznik serwisowy (IMB) jest zamknięty, dostarczając obciążenie z niezabezpieczonego zasilania obejścia.  
Zamknięty wyłącznik MBB Ostrzeżenie Wyłącznik konserwacyjny (MBB) jest zamknięty, dostarczając obciążenie z niezabezpieczonego zasilania obejścia.  
Zamknięty wyłącznik RIMB Ostrzeżenie Zdalny wewnętrzny wyłącznik obejścia serwisowego (RIMB) jest zamknięty, dostarczając obciążenie z niezabezpieczonego zasilania obejścia.  
Otwarty wyłącznik SIB Ostrzeżenie Wyłącznik wyjścia systemu (SIB) jest otwarty, a system nie jest w stanie dostarczyć obciążenia.  
Otwarty wyłącznik SSIB Ostrzeżenie Wyłącznik wejściowy przełącznika statycznego (SSBI) jest otwarty, uniemożliwiając pracę obejścia statycznego.  
Otwarty wyłącznik UIB Ostrzeżenie Wyłącznik wejściowy jednostki UIB jest otwarty, a zasilacz UPS nie może pracować w trybie normalnym.  
Otwarty wyłącznik UOB Ostrzeżenie Wyłącznik wyjściowy jednostki (UOB) jest otwarty, a zasilacz UPS nie może dostarczać obciążenia.  
Częstotliwość obejścia poza zakresem tolerancji Ostrzeżenie Częstotliwość obejścia poza zakresem tolerancji. Sprawdź częstotliwość obejścia i ustawienia częstotliwości obejścia.
Brak fazy obejścia Ostrzeżenie Brak fazy obejścia. Sprawdź obejście. Skontaktuj się z firmą Schneider Electric.
Niepoprawna kolejność faz obejścia Ostrzeżenie Rotacja fazy obejścia jest niepoprawna. Sprawdź obejście. Skontaktuj się z firmą Schneider Electric.
Napięcie obejścia poza zakresem tolerancji Ostrzeżenie Napięcie obejścia jest poza zakresem tolerancji i uniemożliwia przejście zasilacza UPS w żądany tryb obejścia.  
Zmniejszona moc ładowania Informacyjna Moc ładowania baterii została zmniejszona. Wejście tej funkcji zostało aktywowane lub prąd wejściowy osiągnął maksymalny limit.
Wyłączenie ładowarki z powodu wysokiej temperatury baterii Ostrzeżenie Ładowarka została wyłączona z powody zbyt wysokiej temperatury baterii. Sprawdź temperaturę baterii.
Skonfigurowana moc znamionowa zasilacza UPS przekracza moc znamionową stelaża Krytyczna Skonfigurowana moc znamionowa zasilacza UPS jest wyższa niż moc znamionowa stelaża. Skontaktuj się z firmą Schneider Electric.
Potwierdzenie utraty nadmiarowości i/lub przejścia do wymuszonego trybu obejścia statycznego Ostrzeżenie Przycisk WYŁ. falownika został wciśnięty, a użytkownik musi potwierdzić, że nadmiarowość zostanie utracona i/lub system przejdzie tryb wymuszonego obejścia statycznego. Potwierdź lub przerwij za pomocą wyświetlacza.
Wyłączony moduł sterujący Ostrzeżenie Moduł sterujący został wyłączony przez użytkownika.  
Utracono komunikację z wyświetlaczem - podłączony Ostrzeżenie Komunikacja pomiędzy wyświetlaczem a sterownikiem poziomu systemu (SLC) została utracona. Wyświetlacz jest podłączony. Skontaktuj się z firmą Schneider Electric.
Utracono komunikację z wyświetlaczem - rozłączony Ostrzeżenie Komunikacja pomiędzy wyświetlaczem a sterownikiem poziomu systemu (SLC) została utracona. Wyświetlacz jest rozłączony. Skontaktuj się z firmą Schneider Electric.
Komunikacja z wyświetlaczem nieuwierzytelniona Ostrzeżenie Komunikacja pomiędzy wyświetlaczem a sterownikiem poziomu systemu (SLC) nie została uwierzytelniona. Skontaktuj się z firmą Schneider Electric.
Aktywowany wyłącznik EPO Krytyczna Przełącznik wyłącznika awaryjnego (EPO) jest włączony. Wyłącz przełącznik wyłącznika awaryjnego (EPO).
Uszkodzenie wykryte przez zewnętrzny monitoring baterii Ostrzeżenie Styk wejściowy wskazuje, że zewnętrzny monitoring baterii wykrył uszkodzenie.  
Monitoring zewnętrznego magazynowania energii: alarm pilny Krytyczna Styk wejściowy wskazuje, że system monitorowania zewnętrznego magazynu energii wykrył pilny alarm. Skontaktuj się z firmą Schneider Electric.
Monitoring zewnętrznego magazynowania energii: alarm niepilny Ostrzeżenie Styk wejściowy wskazuje, że system monitorowania zewnętrznego magazynu energii wykrył niepilny alarm. Skontaktuj się z firmą Schneider Electric.
Sygnał zewnętrzny wyłącza ładowarkę: aktywowany Ostrzeżenie Styk wejściowy wyłączonej ładowarki jest aktywny. Skontaktuj się z firmą Schneider Electric.
Wersje oprogramowania sprzętowego w równoległych zasilaczach UPS nie są identyczne Ostrzeżenie Wersje oprogramowania sprzętowego w równoległych jednostkach UPS nie są identyczne. Zaktualizuj oprogramowanie sprzętowe wszystkich jednostek UPS w systemie równoległym do tej samej wersji.
Ogólne zdarzenie w systemie równoległym Krytyczna Układ równoległy jest niepoprawnie skonfigurowany lub działa nieprawidłowo. Skontaktuj się z firmą Schneider Electric.
Zasilacz UPS jest zasilany z generatora Informacyjna Styk wejściowy wskazuje, że zasilacz UPS zasilany jest z generatora prądu.  
Wykryta awaria uziemienia Ostrzeżenie Styk wejściowy wskazuje wykrycie awarii przewodu uziemiającego. Skontaktuj się z firmą Schneider Electric.
Wysoki poziom temperatury baterii Ostrzeżenie Temperatura baterii jest powyżej ustawionego alarmu. Sprawdź temperaturę baterii. Wysoka temperatura może skrócić żywotność baterii.
Wyłączenie urządzenia przy wysokiej temperaturze baterii Krytyczna Nadzór magazynowania energii wykrył, że temperatura baterii przekracza limit wyłączania. Sprawdź temperaturę baterii.
Tryb wysokiej wydajności wyłączony Informacyjna Tryb wysokiej wydajności jest wyłączony z poziomu styku wejściowego.  
Znaczne przekroczenie wartości progowej wilgotności w czujniku zdalnym Ostrzeżenie Doszło do znacznego przekroczenia wartości progowej wilgotności w zintegrowanym czujniku monitorowania środowiskowego. Sprawdź środowisko.
Znaczne przekroczenie wartości progowej temperatury w czujniku zdalnym Ostrzeżenie Doszło do znacznego przekroczenia wartości progowej temperatury w zintegrowanym czujniku monitorowania środowiskowego. Sprawdź środowisko.
IMB zamknięty w równoległym systemie z MBB Ostrzeżenie Wewnętrzny wyłącznik serwisowy (IMB) został zamknięty w układzie równoległym z wyłącznikiem obejścia serwisowego (MBB).  
Monitorowanie redundantnego IMB nie działa prawidłowo Ostrzeżenie Dwa nadmiarowe przełączniki AUX w wewnętrznym wyłączniku serwisowym (IMB) nie podają takiego samego statusu. Sprawdź okablowanie przełącznika AUX wewnętrznego wyłącznika serwisowego (IMB).
Wykryto niedokończony ciąg baterii Ostrzeżenie Wykryto niedokończony ciąg baterii. Dodaj brakujące moduły baterii.
Wykryto nieprawidłową konfigurację 3-przewodową Krytyczna Zasilacza UPS nie można używać jako 3-przewodowego systemu przy skonfigurowanym napięciu systemu UPS. Skontaktuj się z firmą Schneider Electric.
Wykryto nieprawidłową konfigurację sterownika monitora baterii (BMC) Ostrzeżenie Wykryto nieprawidłową konfigurację sterownika monitora baterii (BMC). Sprawdź, czy adresy IP sterownika monitora baterii (BMC) zostały przypisane poprawnie, a także czy skonfigurowana liczba modułowych szaf bateryjnych odpowiada liczbie zainstalowanych urządzeń.
Wykryto nieprawidłową konfigurację napięcia systemu Krytyczna Skonfigurowane napięcie systemu UPS nie mieści się w dozwolonym zakresie. Skontaktuj się z firmą Schneider Electric.
Wykryto nieprawidłowy bazowy numer modelu UPS Krytyczna Bazowy numer modelu UPS nie odpowiada zainstalowanemu typowi ramy, typowi modułu zasilania i/lub typowi modułu przełącznika statycznego. Skontaktuj się z firmą Schneider Electric.
Wykryto nieprawidłowy numer modelu UPS Krytyczna Numer modelu UPS nie odpowiada bazowemu numerowi modelu UPS. Skontaktuj się z firmą Schneider Electric.
Częstotliwość wejściowa poza zakresem tolerancji Ostrzeżenie Częstotliwość wejścia jest poza zakresem tolerancji. Sprawdź częstotliwość wejścia i jej ustawienia.
Brak fazy wejściowej Ostrzeżenie Wykryto brak fazy wejściowej. Sprawdź wejście. Skontaktuj się z firmą Schneider Electric.
Niepoprawna sekwencja faz wejściowych Ostrzeżenie Rotacja fazy wejściowej jest niepoprawna. Sprawdź wejście. Skontaktuj się z firmą Schneider Electric.
Napięcie wejściowe poza zakresem tolerancji Ostrzeżenie Napięcie wejściowe jest poza zakresem tolerancji.  
Utracono nadmiarowość wewnętrznego modułu zasilania Ostrzeżenie Utracono skonfigurowaną nadmiarowość wewnętrznego modułu zasilania, ponieważ nie ma wystarczającej liczby dostępnych modułów zasilania. Dodaj więcej modułów zasilania.
Falownik wyłączony na żądanie użytkownika Ostrzeżenie Falownik został wyłączony na żądanie użytkownika.  
Faza wyjścia falownika nie jest zgodna z wejściem obejścia Ostrzeżenie Faza wyjścia falownika zasilacza UPS nie jest zgodna z zasilaniem na obejściu.  
Obciążenie w zasilaczu UPS jest powyżej poziomu ostrzegawczego Ostrzeżenie Obciążenie w zasilaczu UPS przekroczyło poziom ostrzegawczy. Zmniejsz obciążenie systemu.
Utracona komunikacja z czujnikiem zdalnym Krytyczna Doszło do utraty komunikacji pomiędzy interfejsem zarządzania lokalną siecią a monitorowaniem środowiskowym. Sprawdź środowisko.
Niski poziom temperatury baterii Ostrzeżenie Temperatura baterii jest poniżej ustawionego alarmu.  
Nieznaczne przekroczenie wartości progowej wilgotności w czujniku zdalnym Ostrzeżenie Doszło do nieznacznego przekroczenia wartości progowej wilgotności w zintegrowanym czujniku monitorowania środowiskowego. Sprawdź środowisko.
Nieznaczne przekroczenie wartości progowej temperatury w czujniku zdalnym Ostrzeżenie Doszło do nieznacznego przekroczenia wartości progowej temperatury w zintegrowanym czujniku monitorowania środowiskowego. Sprawdź środowisko.
Maksymalne przekroczenie wartości progowej wilgotności w czujniku zdalnym Krytyczna Doszło do maksymalnego przekroczenia wartości progowej wilgotności w zintegrowanym czujniku monitorowania środowiskowego. Sprawdź środowisko.
Maksymalne przekroczenie wartości progowej temperatury w czujniku zdalnym Krytyczna Doszło do maksymalnego przekroczenia wartości progowej temperatury w zintegrowanym czujniku monitorowania środowiskowego. Sprawdź środowisko.
Monitorowanie redundantnego MBB nie działa prawidłowo Ostrzeżenie Dwa nadmiarowe przełączniki AUX wyłącznika obejścia serwisowego (MBB) nie podają takiego samego statusu. Sprawdź okablowanie przełącznika AUX wyłącznika obejścia serwisowego (MBB).
Minimalne przekroczenie wartości progowej wilgotności w czujniku zdalnym Krytyczna Doszło do minimalnego przekroczenia wartości progowej wilgotności w zintegrowanym czujniku monitorowania środowiskowego. Sprawdź środowisko.
Minimalne przekroczenie wartości progowej temperatury w czujniku zdalnym Krytyczna Doszło do minimalnego przekroczenia wartości progowej temperatury w zintegrowanym czujniku monitorowania środowiskowego. Sprawdź środowisko.
Wykryto różne marki baterii na poziomie ciągu Ostrzeżenie Moduły baterii w ciągu nie są tej samej marki. Upewnij się, że moduły baterii w ciągu są tej samej marki.
Wykryto odniesienia komercyjne różnych modułów baterii na poziomie systemowym Ostrzeżenie Wykryto odniesienia komercyjne różnych modułów baterii na poziomie systemowym. Upewnij się, że wszystkie zainstalowane moduły baterii mają to samo odniesienie komercyjne.
Wykryto rozwiązanie mieszanych baterii Ostrzeżenie Zasilacz UPS jest skonfigurowany jako klasyczna szafa bateryjna. Wykryto jednak obecność co najmniej jednego modułu baterii. Upewnij się, że nie zainstalowano żadnych modułów baterii.
Otwarty wyłącznik modułowy baterii Ostrzeżenie Wyłącznik modułowy baterii jest otwarty.  
Nieznane odniesienie komercyjne modułowej szafki baterii Ostrzeżenie Odniesienie komercyjne modułowej szafy bateryjnej jest nieznane. Skontaktuj się z firmą Schneider Electric.
Przepalony bezpiecznik szafki baterii modułowej Ostrzeżenie Bezpiecznik modułowej szafy bateryjnej jest przepalony. Skontaktuj się z firmą Schneider Electric.
Otwarty przekaźnik prądu stałego baterii modułowej Ostrzeżenie Przekaźnik prądu stałego baterii modułowej jest otwarty.  
Temperatura szeregu baterii modułowych jest poza zakresem tolerancji Ostrzeżenie Temperatura szeregu baterii modułowych jest poza zakresem tolerancji.  
Temperatura baterii modułowej poza zakresem tolerancji Ostrzeżenie Temperatura baterii modułowej jest poza zakresem tolerancji.  
Włączone wiele połączeń serwera NTP Ostrzeżenie Włączono wiele połączeń serwera NTP. Wyłącz usługę NTP.
Wykryto przemieszczenie masy Ostrzeżenie Wykryto przemieszczenie masy.  
Utracona komunikacja NMC — połączono Ostrzeżenie Komunikacja pomiędzy kartą sieciową (NMC) a kontrolerem poziomu systemu (SLC) została utracona. Karta sieciowa (NMC) jest połączona. Skontaktuj się z firmą Schneider Electric.
Utracona komunikacja NMC — odłączono Ostrzeżenie Komunikacja pomiędzy kartą sieciową (NMC) a kontrolerem poziomu systemu (SLC) została utracona. Karta sieciowa (NMC) jest odłączona. Skontaktuj się z firmą Schneider Electric.
Komunikacja NMC nieuwierzytelniona Ostrzeżenie Komunikacja pomiędzy kartą sieciową (NMC) a kontrolerem poziomu systemu (SLC) nie została uwierzytelniona. Skontaktuj się z firmą Schneider Electric.
Niezgodne oprogr. sprzętowe karty NMC Ostrzeżenie Wersja oprogramowania sprzętowego karty sieciowej (NMC) jest niezgodne. Skontaktuj się z firmą Schneider Electric.
Brak modułów zasilania Ostrzeżenie Brak modułów zasilania.  
Brak SBS Ostrzeżenie Brak modułu przełącznika obejścia statycznego (SBS).  
Brak wystarczającej liczby zasilaczy UPS gotowych do włączenia falownika Ostrzeżenie Do przynajmniej jednej równoległej jednostki UPS zostało wysłane żądanie włączenia falownika, jednak nie ma wystarczającej liczby jednostek UPS gotowych do jego uruchomienia. Włącz falownik większej liczby jednostek UPS i/lub sprawdź ustawienie „Minimalna liczba równoległych zasilaczy UPS wymaganych do dostarczenia obciążenia”.
Częstotliwość wyjściowa poza zakresem tolerancji Ostrzeżenie Częstotliwość wyjściowa jest poza zakresem tolerancji. Sprawdź częstotliwość wyjściową i jej ustawienia.
Napięcie wyjściowe poza zakresem tolerancji Ostrzeżenie Napięcie wyjściowe jest poza zakresem tolerancji.  
Przeciążenie w zasilaczu UPS na skutek za wysokiej temperatury otoczenia Ostrzeżenie Obciążenie zasilacza UPS przekracza zalecany poziom, gdy podczas pracy panuje wysoka temperatura otoczenia. Zmniejsz obciążenie systemu lub temperaturę otoczenia.
Przeciążenie lub zwarcie zasilacza UPS Ostrzeżenie Obciążenie przekroczyło 100% mocy znamionowej lub wystąpiło zwarcie na wyjściu. Zmniejsz obciążenie systemu lub sprawdź, czy nie występuje zwarcie na wyjściu.
Utrata komunikacji równoległej na kablu PBUS 1 Ostrzeżenie Kabel PBUS 1 może być uszkodzony. Wymień kabel PBUS 1.
Utrata komunikacji równoległej na kablu PBUS 2 Ostrzeżenie Kabel PBUS 2 może być uszkodzony. Wymień kabel PBUS 2.
Tryb pracy równoległej mieszanej Ostrzeżenie Co najmniej jedna równoległa jednostka UPS działa na zasilanie bateryjne, natomiast inne działają w trybie normalnym.  
Utracono redundancję równoległą Ostrzeżenie Skonfigurowana nadmiarowość równoległa została utracona, ponieważ obciążenie wyjściowe jest zbyt wysokie lub nie ma wystarczającej liczby dostępnych równoległych zasilaczy UPS. Zmniejsz obciążenie systemu lub dodaj więcej równoległych zasilaczy UPS.
Brak układu równoległego Ostrzeżenie Zasilacz UPS nie może nawiązać komunikacji z równoległym zasilaczem UPS. Zasilacz UPS mógł zostać wyłączony lub doszło do uszkodzenia kabli PBUS. Skontaktuj się z firmą Schneider Electric.
Utrata komunikacji PMC - połączono Ostrzeżenie Komunikacja pomiędzy sterownikiem modułu zasilania (PMC) a sterownikiem jednostki (UC) została utracona. Sterownik modułu zasilania (PMC) jest połączony. Skontaktuj się z firmą Schneider Electric.
Utrata komunikacji PMC - rozłączono Ostrzeżenie Komunikacja pomiędzy sterownikiem modułu zasilania (PMC) a sterownikiem jednostki (UC) została utracona. Sterownik modułu zasilania (PMC) jest rozłączony. Skontaktuj się z firmą Schneider Electric.
Komunikacja PMC nieuwierzytelniona Ostrzeżenie Komunikacja pomiędzy sterownikiem modułu zasilania (PMC) a sterownikiem jednostki (UC) nie została uwierzytelniona. Skontaktuj się z firmą Schneider Electric.
Wyłączony moduł zasilania Ostrzeżenie Moduł zasilania został wyłączony.  
Wentylator modułu zasilania nie działa Ostrzeżenie W module zasilania nie działa przynajmniej jeden wentylator. Nadmiarowość wentylatorów została utracona. Skontaktuj się z firmą Schneider Electric.
Wysoka temperatura wlotu modułu zasilania Ostrzeżenie Temperatura wlotu modułu zasilania jest wysoka.  
Temperatura wlotu modułu zasilania poza zakresem tolerancji Ostrzeżenie Temperatura wlotu modułu zasilania jest poza zakresem tolerancji.  
Moduł zasilania nie działa Ostrzeżenie Moduł zasilania nie działa. Wymiana modułu zasilania lub skontaktuj się z firmą Schneider Electric.
Moduł zasilania przegrzany Krytyczna Temperatura modułu zasilania przekracza poziom krytyczny.  
Nadzór modułu zasilania wykrył awarię Krytyczna Nadzór modułu zasilania wykrył usterkę. Skontaktuj się z firmą Schneider Electric.
Ostrzeżenie dotyczące temperatury modułu zasilania Ostrzeżenie Temperatura modułu zasilania przekracza poziom ostrzegawczy.  
Rejestracja produktu nie powiodła się Informacyjna Zasilacz UPS nie jest zarejestrowany. Zarejestruj swój produkt.
Monitorowanie redundantnego RIMB nie działa prawidłowo Ostrzeżenie Dwa nadmiarowe przełączniki AUX zdalnego wewnętrznego wyłącznika serwisowego (RIMB) nie podają takiego samego statusu. Sprawdź okablowanie przełącznika AUX zdalnego wewnętrznego wyłącznika serwisowego (RIMB).
Moduł SBS wyłączony Ostrzeżenie Moduł przełącznika obejścia statycznego (SBS) został wyłączony przez użytkownika.  
Moc znamionowa SBS jest niższa niż skonfigurowana moc znamionowa zasilacza UPS Ostrzeżenie Moc znamionowa modułu przełącznika obejścia statycznego (SBS) jest niższa niż skonfigurowana moc znamionowa zasilacza UPS. Moc znamionowa zasilacza UPS została obniżona, aby odpowiadała mocy znamionowej modułu przełącznika obejścia statycznego (SBS).  
Utrata komunikacji SBSC - podłączono Ostrzeżenie Komunikacja pomiędzy sterownikiem modułu przełącznika obejścia statycznego (SBSC) a sterownikiem jednostki (UC) została utracona. Sterownik modułu przełącznika obejścia statycznego (SBSC) jest podłączony. Skontaktuj się z firmą Schneider Electric.
Utrata komunikacji SBSC - rozłączono Ostrzeżenie Komunikacja pomiędzy sterownikiem modułu przełącznika obejścia statycznego (SBSC) a sterownikiem jednostki (UC) została utracona. Sterownik modułu przełącznika obejścia statycznego (SBSC) jest rozłączony. Skontaktuj się z firmą Schneider Electric.
Komunikacja SBSC nieuwierzytelniona Ostrzeżenie Komunikacja pomiędzy sterownikiem modułu przełącznika obejścia statycznego (SBSC) a sterownikiem jednostki (UC) nie została uwierzytelniona. Skontaktuj się z firmą Schneider Electric.
Plik ustawień nie został zaakceptowany Ostrzeżenie Plik ustawień jest nieprawidłowy lub nieprzeznaczony do tego zasilacza UPS.  
SLC w module sterującym nie działa prawidłowo Krytyczna Sterownik poziomu systemu (SLC) w module sterującym nie działa prawidłowo. Skontaktuj się z firmą Schneider Electric.
Wentylator przełącznika obejścia statycznego nie działa Ostrzeżenie W module przełącznika obejścia statycznego (SBS) nie działa co najmniej jeden wentylator. Nadmiarowość wentylatorów została utracona. Skontaktuj się z firmą Schneider Electric.
Nie działa przełącznik obejścia statycznego Krytyczna Nie działa przełącznik obejścia statycznego. Uniemożliwiono przejście zasilacza UPS w tryb obejścia statycznego. Skontaktuj się z firmą Schneider Electric.
Ostrzeżenie dotyczące przełącznika obejścia statycznego Ostrzeżenie Przełącznik obejścia statycznego wymaga kontroli technicznej, lecz jest w pełni funkcjonalny. Skontaktuj się z firmą Schneider Electric.
Synchronizacja nie jest możliwa - system pracuje w trybie swobodnym Ostrzeżenie Zasilacz UPS nie jest w stanie zsynchronizować się z wejściem obejścia, źródłem zewnętrznym lub systemem równoległym.  
Zablokowanie systemu w trybie obejścia Krytyczna System jest zablokowany w trybie obejścia. System zmieniał tryb z falownika na obejście ponad 10 razy w ciągu 75 sekund. Wciśnij przycisk WŁ. falownika, aby ponownie przejść w normalny tryb pracy.
Tryb pracy systemu - wymuszone obejście statyczne Krytyczna System jest w trybie obejścia wskutek zdarzenia krytycznego lub żądania wyłączenia falownika.  
Tryb pracy systemu - obejście serwisowe Ostrzeżenie Obciążenie systemu jest dostarczane za pomocą wyłącznika obejścia serwisowego (MBB).  
Tryb pracy systemu - wyłączony Krytyczna Moc wyjściowa systemu jest wyłączona.  
Tryb pracy systemu - zażądano obejścia statycznego Ostrzeżenie System jest w trybie obejścia w odpowiedzi na komendę panelu przedniego zasilacza UPS lub komendę oprogramowania zainicjowaną przez użytkownika, z reguły w celu konserwacji.  
Tryb pracy systemu - tryb wstrzymania obejścia statycznego Krytyczna System jest w trybie wstrzymania obejścia statycznego wskutek zdarzenia krytycznego lub żądania wyłączenia falownika.  
Zalecana kontrola techniczna Informacyjna Trzeba sprawdzić urządzenie i akumulatory; zalecana konserwacja profilaktyczna. Skontaktuj się z firmą Schneider Electric.
Temperatura transformatora wejściowego i/lub wyjściowego jest zbyt wysoka Ostrzeżenie Temperatura transformatora wejściowego i/lub wyjściowego jest zbyt wysoka. Sprawdź temperaturę transformatora wejściowego i/lub wyjściowego.
Utrata komunikacji UC - połączono Ostrzeżenie Komunikacja pomiędzy sterownikiem jednostki (UC) a sterownikiem poziomu systemu (SLC) została utracona. Sterownik jednostki (UC) jest połączony. Skontaktuj się z firmą Schneider Electric.
Utrata komunikacji UC - rozłączono Ostrzeżenie Komunikacja pomiędzy sterownikiem jednostki (UC) a sterownikiem poziomu systemu (SLC) została utracona. Sterownik jednostki (UC) jest rozłączony. Skontaktuj się z firmą Schneider Electric.
Komunikacja UC nieuwierzytelniona Ostrzeżenie Komunikacja pomiędzy sterownikiem jednostki (UC) a sterownikiem poziomu systemu (SLC) nie została uwierzytelniona. Skontaktuj się z firmą Schneider Electric.
UC w module sterującym nie działa prawidłowo Krytyczna Sterownik jednostki (UC) w module sterującym nie działa prawidłowo. Skontaktuj się z firmą Schneider Electric.
Wykryto nieobsługiwany typ stelaża zasilania Krytyczna Wykryty typ stelaża zasilacza UPS nie jest obsługiwany przez aktualną konfigurację zasilacza UPS. Skontaktuj się z firmą Schneider Electric.
Wykryto nieobsługiwany typ modułu zasilania Krytyczna Wykryty typ modułu zasilania nie jest obsługiwany przez aktualną konfigurację zasilacza UPS. Skontaktuj się z firmą Schneider Electric.
Wykryto nieobsługiwany typ modułu SBS Krytyczna Wykryty typ modułu przełącznika obejścia statycznego (SBS) nie jest obsługiwany przez aktualną konfigurację zasilacza UPS. Skontaktuj się z firmą Schneider Electric.
Monitorowanie redundantnego UOB nie działa prawidłowo Ostrzeżenie Dwa nadmiarowe przełączniki AUX wyłącznika wyjściowego jednostki (UOB) nie podają takiego samego statusu. Sprawdź okablowanie przełącznika AUX wyłącznika wyjściowego jednostki (UOB).
Zasilacz UPS zablokowany w trybie obejścia statycznego: aktywowany Ostrzeżenie Styk wejściowy zasilacza UPS zablokowanego w trybie obejścia statycznego został aktywowany.  
Tryby pracy zasilacza UPS - bateria Ostrzeżenie Włączone zasilanie baterii w odpowiedzi na problem z mocą wejściową lub z powodu przejścia z trybu eConversion.  
Tryb pracy zasilacza UPS - test baterii Informacyjna Włączone zasilanie baterii w odpowiedzi na test wydajności baterii.  
Tryb pracy zasilacza UPS - wymuszone obejście statyczne Krytyczna Zasilacz UPS jest w trybie wymuszonego obejścia statycznego. Sprawdź aktywne alarmy i dziennik zdarzeń, aby dowiedzieć się, dlaczego zasilacz UPS jest w trybie wymuszonego obejścia statycznego.
Tryb pracy zasilacza UPS - falownik jest w trybie czuwania Informacyjna Zasilacz UPS jest gotowy do pracy w trybie baterii, ale czeka na pozwolenie z systemu. Wyjście zasilacza UPS jest wyłączone.  
Tryb pracy zasilacza UPS - obejście serwisowe Ostrzeżenie Obciążenie zasilacza UPS jest dostarczane za pomocą wyłącznika obejścia serwisowego (MBB).  
Tryb pracy zasilacza UPS - wyłączony Krytyczna Moc wyjściowa systemu jest wyłączona.  
Tryb pracy zasilacza UPS - zażądano trybu z obejściem statycznym Ostrzeżenie Zasilacz UPS jest w trybie obejścia w odpowiedzi na komendę panelu przedniego zasilacza awaryjnego lub komendę oprogramowania zainicjowaną przez użytkownika, z reguły w celu konserwacji.  
Tryb pracy zasilacza UPS - tryb czuwania obejścia statycznego Ostrzeżenie Zasilacz UPS jest gotowy do pracy w trybie obejścia statycznego, ale czeka na pozwolenie z systemu. Wyjście zasilacza UPS jest wyłączone.  
Obciążenie wyjścia zasilacza UPS jest zbyt niskie, aby mogła działać funkcja eConversion Informacyjna Obciążenie wyjścia zasilacza UPS jest zbyt niskie, aby mogła działać funkcja eConversion. Zwiększ obciążenie wyjścia zasilacza UPS lub wyłącz tryb eConversion.
Nadzór UPS wykrył usterkę Krytyczna Nadzór zasilacza UPS wykrył usterkę. Skontaktuj się z firmą Schneider Electric.
Zdefiniowane przez użytkownika wejście 1 aktywowane Informacyjna Zdefiniowane przez użytkownika wejście 1 zostało aktywowane.  
Zdefiniowane przez użytkownika wejście 2 aktywowane Informacyjna Zdefiniowane przez użytkownika wejście 2 zostało aktywowane.  
Wkrótce koniec gwarancji Informacyjna Zbliża się koniec okresu gwarancyjnego na produkt. Skontaktuj się z firmą Schneider Electric.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?