990–5914A–031

Batterikretsbrytarens specifikationer

FARA
risk för elektrisk stöt, explosion eller ljusbåge
Denna produkt får endast användas med Galaxy VS UPS.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
Brytare styrka 20-80 kW 100-200 kW
Batterikretsbrytare LV438980 (LV438218, LV438245) LV438279
Maximal konfiguration 4 timmars körtid 200 kW: 1 timmes körtid
100-150 kW: 4 timmars körtid
Batterityp Bly-syra, VRLA, Litium-Ion Bly-syra, VRLA, Litium-Ion
Maximal kortslutningsnivå för batteri (kA) 35 35
Minsta kortslutningsström till brytare (A) 1250 1600
QR code for this page

Var det här till hjälp?