990-91141C-032

ระยะเวลาใช้งานแบตเตอรี่สำหรับระบบ 400 V

ระยะเวลาใช้งานแบตเตอรี่ระบุไว้เป็นนาทีที่โหลด 100%

ระยะเวลาใช้งานแบตเตอรี่เป็นค่าโดยประมาณตามข้อมูลผู้ผลิตแบตเตอรี่สำหรับการทำงานที่ 25 °C

พิกัด UPS 20 kW 30 kW 40 kW
เพาเวอร์แฟคเตอร์ 0.8 0.9 1 0.8 0.9 1 0.8 0.9 1
ระยะเวลาใช้งานเป็นนาทีสำหรับระบบ UPS ที่มีตู้แบตเตอรี่แบบคลาสสิกหนึ่งตู้
GVSCBC7A 34.0 29.5 25.5 20.0 16.5 14.0 13.0 10.5 9.0
GVSCBC7B 52.0 44.5 39.0 30.5 26.0 22.0 20.5 17.0 14.5
GVSCBC7C 62.0 54.0 47.5 38.0 32.5 28.5 26.0 22.5 19.5
GVSCBC10A2 88.0 77.0 67.5 54.0 47.0 41.0 38.0 32.5 28.5
GVSCBC10B2 135 115 100 84.0 73.0 64.0 59.5 51.0 45.0
ระยะเวลาใช้งานเป็นนาทีสำหรับระบบ UPS ที่มีตู้แบตเตอรี่แบบคลาสสิกสองตู้
2 x GVSCBC7A 81.5 71.0 62.0 49.5 43.0 37.5 34.5 29.5 25.5
2 x GVSCBC7B 120 105 94.5 75.5 65.0 56.5 52.0 44.5 39.0
2 x GVSCBC7C 140 125 110 89.0 77.0 67.5 62.5 54.0 47.5
2 x GVSCBC10A2 200 175 155 125 105 96.0 89.0 77.0 68.0
2 x GVSCBC10B2 300 260 230 190 165 145 135 115 100
พิกัด UPS 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW
เพาเวอร์แฟคเตอร์ 0.8 0.9 1 0.8 0.9 1 0.8 0.9 1 0.8 0.9 1
ระยะเวลาใช้งานเป็นนาทีสำหรับระบบ UPS ที่มีตู้แบตเตอรี่แบบคลาสสิกหนึ่งตู้
GVSCBC7A 9.0 7.2 5.8 6.4 ไม่เกี่ยวข้อง* ไม่เกี่ยวข้อง* ไม่เกี่ยวข้อง* ไม่เกี่ยวข้อง* ไม่เกี่ยวข้อง* ไม่เกี่ยวข้อง* ไม่เกี่ยวข้อง* ไม่เกี่ยวข้อง*
GVSCBC7B 14.5 12.0 10.0 10.5 8.9 7.3 6.5 5.0 ไม่เกี่ยวข้อง* ไม่เกี่ยวข้อง* ไม่เกี่ยวข้อง* ไม่เกี่ยวข้อง*
GVSCBC7C ไม่มี* ไม่เกี่ยวข้อง* ไม่เกี่ยวข้อง* 15.0 13.0 11.0 10.0 8.4 7.1 ไม่เกี่ยวข้อง* ไม่เกี่ยวข้อง* ไม่เกี่ยวข้อง*
GVSCBC10A2 28.5 24.5 21.0 22.5 19.0 16.5 15.0 13.0 11.0 11.0 9.3 7.9
GVSCBC10B2 45.0 38.5 33.5 35.5 30.5 26.5 24.0 20.5 17.5 17.5 14.5 12.5
ระยะเวลาใช้งานเป็นนาทีสำหรับระบบ UPS ที่มีตู้แบตเตอรี่แบบคลาสสิกสองตู้
2 x GVSCBC7A 25.5 21.5 18.5 20.0 16.5 14.0 13.0 10.5 9.0 9.0 7.2 5.8
2 x GVSCBC7B 39.0 33.0 28.5 30.5 26.0 22.0 20.5 17.0 14.5 14.5 12.0 10.0
2 x GVSCBC7C ไม่เกี่ยวข้อง* ไม่เกี่ยวข้อง* ไม่เกี่ยวข้อง* 38.0 32.5 28.5 26.0 22.5 19.5 ไม่เกี่ยวข้อง* ไม่เกี่ยวข้อง* ไม่เกี่ยวข้อง*
2 x GVSCBC10A2 68.0 58.5 51.5 54.0 47.0 41.0 38.0 32.5 28.5 28.5 24.5 21.0
2 x GVSCBC10B2 100 91.0 80.0 84.0 73.0 64.0 59.5 51.0 45.0 45.0 38.5 33.5
พิกัด UPS 120 kW 150 kW
เพาเวอร์แฟคเตอร์ 0.8 0.9 1 0.8 0.9 1
ระยะเวลาใช้งานเป็นนาทีสำหรับระบบ UPS ที่มีตู้แบตเตอรี่แบบคลาสสิกหนึ่งตู้
GVSCBC10A2 8.4 7.0 5.8 5.8 ไม่เกี่ยวข้อง* ไม่เกี่ยวข้อง*
GVSCBC10B2 13.0 11.0 9.1 9.1 7.4 5.9
ระยะเวลาใช้งานเป็นนาทีสำหรับระบบ UPS ที่มีตู้แบตเตอรี่แบบคลาสสิกสองตู้
2 x GVSCBC10A2 22.5 19.0 16.5 16.5 14.0 12.0
2 x GVSCBC10B2 35.5 30.5 26.0 26.0 22.5 19.0
QR code for this page

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?