990–5947A–025

Bezpieczeństwo przy obsłudze baterii

NIEBEZPIECZEŃSTWO
RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM, WYSTĄPIENIA WYBUCHU LUB ŁUKU ELEKTRYCZNEGO
 • Bezpieczniki bateryjne muszą zostać zainstalowane zgodnie ze specyfikacją i wymogami zdefiniowanymi przez Schneider Electric.
 • Serwisowanie baterii musi przeprowadzać lub nadzorować wykwalifikowany personel, dysponujący odpowiednią wiedzą na ich temat oraz znajomością wymaganych środków ostrożności. Osoby niewykwalifikowane nie powinny zbliżać się do baterii.
 • Przed podłączeniem lub odłączeniem zacisków baterii należy odłączyć źródło ładowania.
 • Baterii nie wolno wrzucać do ognia, ponieważ mogą wybuchnąć.
 • Nie wolno otwierać, przerabiać ani rozmontowywać baterii. Znajdujący się w środku elektrolit jest szkodliwy dla skóry i oczu. Może mieć właściwości toksyczne.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Ryzyko porażenia prądem, wystąpienia wybuchu lub łuku elektrycznego
Baterie stwarzają ryzyko porażenia prądem elektrycznym, a także prądem zwarciowym o wysokim natężeniu. Podczas obsługi baterii należy stosować następujące środki bezpieczeństwa:
 • zdjąć zegarki, pierścionki lub inne metalowe przedmioty;
 • używać narzędzi z izolowanymi uchwytami;
 • nosić okulary, rękawice i obuwie ochronne;
 • nie wolno kłaść na bateriach narzędzi ani metalowych części;
 • odłączyć źródło ładowania przed podłączeniem lub odłączeniem zacisków baterii;
 • sprawdzić, czy bateria nie została przypadkowo uziemiona. W takim przypadku należy usunąć źródło z uziemienia. Kontakt z dowolną częścią uziemionej baterii może skutkować porażeniem elektrycznym. Prawdopodobieństwo porażenia można ograniczyć poprzez usunięcie uziemienia podczas instalacji i konserwacji (możliwe do zastosowania w przypadku urządzeń i stojących oddzielnie szaf bateryjnych, które nie mają uziemionego obwodu zasilania).
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Ryzyko porażenia prądem, wystąpienia wybuchu lub łuku elektrycznego
Baterie należy wymieniać na baterie (pakiety baterii) tego samego typu i w tej samej ilości.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
NOTYFIKACJA
ryzyko uszkodzenia sprzętu
 • Nie należy instalować baterii, dopóki system nie będzie gotowy do uruchomienia. Czas między instalacją baterii a uruchomieniem systemu UPS nie powinien przekraczać 72 godzin lub 3 dni.
 • Nie należy przechowywać baterii przez okres dłuższy niż sześć miesięcy ze względu na konieczność ponownego naładowania. Jeśli zasilacz UPS pozostaje odłączony od źródła zasilania przez dłuższy czas, firma Schneider Electric zaleca podłączanie go co najmniej raz w miesiącu na okres 24 godzin. W ten sposób bateria zostanie naładowana, co zapobiegnie jej nieodwracalnemu uszkodzeniu.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować uszkodzeniem sprzętu.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?