990-91317E-023

Spesifikasjoner

Inngangsspesifikasjoner

UPS-klassifisering 10 kW 15 kW 20 kW
Spenning (V) 380 /400 /415 380 /400 /415 380 /400 /415
Tilkoplinger

4-leder (L1, L2, L3, N, PE) WYE (enkel forsyningskilde)
3-leder (L1, L2, L3, PE) WYE (to forsyningskilder)* *

Inngangsspenningsintervall (V)

380 V: 331–437
400 V: 340–460
415 V: 353–477

Frekvensintervall (Hz)

40–70

Nominell inngangsstrøm (A)

16/15/14

24/22/22

32/30/29

Maksimal inngangsstrøm (A)

20/19/18

29/28/27

39/37/36

Inngangstrømsbegrensning (A)

21/20/19

30/29/28

39/37/36

Inngangseffektfaktor

0,99 for last som er større enn 50 %
0,95 for en last som er større enn 25 %

Total harmonisk forvrengning (THDI)

<3 % ved full lineær last (symmetrisk)

Minimum kortslutningsgrad Avhengig av oppstrømsbeskyttelse. Se seksjonen for Anbefalt oppstrømsbeskyttelse 400 V for mer informasjon.
Maksimal kortslutningsgrad

65 kA RMS

Beskyttelse

Innebygd tilbakematingsvern og sikringer

Ramp-in

Programmerbar og adaptiv 1–40 sekunder

Bypasspesifikasjoner

UPS-klassifisering 10 kW 15 kW 20 kW
Spenning (V) 380 /400 /415 380 /400 /415 380 /400 /415
Tilkoplinger

4-leder (L1, L2, L3, N, PE) WYE

Bypasspenningsintervall (V)

380 V: 342–418
400 V: 360–440
415 V: 374–457

Frekvensintervall (Hz)

50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (brukervalgbar)

Nominell bypasstrøm (A)

16/16/15

24/23/22

32/29/28

Nominell nøytral strøm (A)

26/25/24

39/37/36

53/50/48

Minimum kortslutningsgrad Avhengig av oppstrømsbeskyttelse. Se seksjonen for Anbefalt oppstrømsbeskyttelse 400 V for mer informasjon.
Maksimal kortslutningsgrad *

65 kA RMS

Beskyttelse

Innebygd tilbakematingsvern og sikringer
Spesifikasjoner for intern sikring: Merkestrøm 160 A, smelteintegral 2,68 kA2s

Utgangsspesifikasjoner

UPS-klassifisering 10 kW 15 kW 20 kW
Spenning (V) 380 /400 /415 380 /400 /415 380 /400 /415
Tilkoplinger

4-leder (L1, L2, L3, N, PE)

Utgangsspenningsregulering

Symmetrisk last ± 1 %
Asymmetrisk last ± 3 %

Overbelastningskapasitet

150 % for 1 minutt (normal drift)
125 % for 10 minutter (normal drift)
125 % for 1 minutt (batteridrift)
110 % kontinuerlig (bypassdrift)
1000 % for 100 millisekunder (bypassdrift)

Respons på dynamisk last

± 5 % etter 2 millisekunder
± 1 % etter 50 millisekunder

Utgangseffektfaktor 1
Nominell utgangstrøm (A)

15/14/14

23/22/21

30/29/28

Minimum kortslutningsgrad * Avhengig av oppstrømsbeskyttelse. Se seksjonen for Anbefalt oppstrømsbeskyttelse 400 V for mer informasjon.
Maksimal kortslutningsgrad * 65 kA RMS

Kortslutningsevnen til vekselretterutgang

Varierer over tid. Se diagram og tabellverdier i Vekselretters kortslutningsevne (bypass ikke tilgjengelig).
Frekvensregulering (Hz)

50/60 Hz bypass synkronisert – 50/60 Hz ± 0,1 % frittløpende

Synkronisert stigehastighet (Hz/sek)

Programmerbar til 0,25; 0,5; 1; 2; 4; 6

Total harmonisk forvrengning (THDU) <1 % for lineær last
<3 % for ikke-lineær last
Klassifisering av utgangsytelse (i henhold til IEC 62040-3:2021)

VFI-SS-11

Amplitudefaktor for last

2,5

Lasteffektfaktor

Fra 0,7 kapasitiv til 0,7 induktiv uten lastreduksjon

Batterispesifikasjoner

Alle verdier er basert på 40 batteriblokker.

UPS-klassifisering 10 kW 15 kW 20 kW

Ladeeffekt i % av utgangseffekt ved 0–40 % last

80 %

Ladeeffekt i % av utgangseffekt ved 100 % last

20 %

Maksimal ladeeffekt (ved 0–40 % last) (kW)

8

12

16

Maksimal ladeeffekt (ved 100 % last) (kW)

2

3

4

Nominell batterispenning (VDC)

480

Nominell flytespenning (VDC)

545

Maksimal boost-spenning (VDC)

571

Temperaturkompensasjon (per celle)

–3,3 mV/°C, for T ≥ 25 °C – 0 mV/ °C, for T < 25 °C

Spenning på slutten av utladning (full last) (VDC)

384

Batteristrøm ved full last og nominell batterispenning (A)

22

33

43

Batteristrøm ved full last og minimum batterispenning (A)

27

41

54

Rippelstrøm

< 5 % C20 (5 minutters kjøretid)

Batteritest

Manuell/automatisk (valgbar)

Maksimal kortslutningsgrad

10 kA

Anbefalt oppstrømsbeskyttelse for 400 V

Oppstrømsbeskyttelse for IEC og minimum prospektiv fase-til-jord-kortslutning ved UPS-inngangs/bypassterminalene

FARE
Fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
Oppstrøms overspenningsvern (med tilhørende innstillinger) må være dimensjonert for å sikre frakopling innen 0,2 sekunder for en minimums prospektiv fase-til-jord-kortslutningstrøm beregnet eller målt ved inngangs-/bypassterminalen på UPS.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
Samsvar er sikret med den anbefalte bryteren (og innstillingene) fra tabellen nedenfor.

LES DETTE
Fare for utilsiktet enhetsdrift
Hvis en jordfeilbryter (RCD-B) brukes oppstrøms som jordfeilbeskyttelse, må RCD-B være dimensjonert slik den ikke utløses av lekkasjestrøm for dette produktet, som kan være opptil 60 mA.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre skade på utstyret.

Anbefalt oppstrømsbeskyttelse for 400 V IEC UPS

MERK: For lokale direktiver som krever 4-polede vernebrytere: Hvis en nøytral leder forventes å lede sterk strøm, må strømbryteren være klassifisert i henhold til forventet nøytral strøm, på grunn av en linjenøytral, ikke-lineær last.

IkPh-PE er den minimum eventuelle fase-til-jord-kortslutningsstrømmen som kreves ved inngangs-/bypassterminalene til UPSen. IkPh-PE-tabellen er basert på den anbefalte beskyttelsesvernet.

UPS-klassifisering

10 kW 15 kW 20 kW
 

Inngang

Bypass

Inngang

Bypass

Inngang

Bypass

IkPh-PE (kA) 0,55 0,6 0,8 0,6 0,6 0,5

Brytertype

NSX100H TM25D (C10H3TM025)

NSX100H TM16D (C10H3TM016)

NSX100H TM32D (C10H3TM032)

NSX100H TM25D (C10H3TM025)

NSX100H TM40D (C10H3TM040)

NSX100H TM32D (C10H3TM032)

In (A)

25

16

32

25

40

32

Ir (A)

20

16

32

23

40

32

Im (A)

300 (fast)

190 (fast)

400 (fast)

300 (fast)

500 (fast)

400 (fast)

Anbefalte kabelstørrelser for 380/400/415 V

FARE
fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
All kabling må overholde gjeldende nasjonale og/eller elektriske forskrifter. Maksimal kabelstørrelse er 25 mm2.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
MERK: Overstrømsvern skal leveres av andre.

Kabelstørrelser i denne veiledningen er basert på tabell B.52.3 og tabell B.52.5 i IEC 60364-5-52, med følgende utsagn:

  • 90 °C-ledere

  • En omgivelsestemperatur på 30 °C

  • Bruk av kopperledere

  • Installasjonsmetode C

PE-størrelse er basert på tabell 54.2 i IEC 60364-4-54.

Hvis omgivelsestemperaturen er høyere enn 30°C, velges større ledere i henhold til korrigerende faktorer i IEC.

MERK: Anbefalte kabelstørrelser og maksimalt tillatt kabelstørrelse kan variere for tilleggsprodukter. Ikke alle tilleggsproduktene støtter aluminiumskabler. Se installasjonsveiledningen som følger med tilleggsproduktet.
MERK: Den nøytrale lederen er dimensjonert for å håndtere 1,73 ganger fasestrømmen ved høyt harmonisk innhold fra ikke-lineær last. Hvis det forventes ingen eller lav harmonisk strøm, kan den nøytrale lederen dimensjoneres tilsvarende, men ikke lavere enn faselederen.

Kopper

UPS-klassifisering

10 kW 15 kW 20 kW

Spenning (V)

380/400/415

380/400/415

380/400/415

Inngangsfaser (mm2)

6

6

10

Inngangs-PE (mm2)

6

6

10

Bypass-/utgangsfaser (mm2)

6

6

10

Bypass-PE/utgangs-PE (mm2)

6

6

10

Nøytral (mm2)

6

10

16

Spesifikasjoner for dreiemoment

Boltstørrelse Dreiemoment
M4 1,7 Nm
M5 2,2 Nm
M6 5 Nm
M8 17,5 Nm
M10 30 Nm
M12 50 Nm

Miljø

  Drift Oppbevaring
Temperatur

0 °C til 40 °C

–15 °C til 40 °C for systemer med batterier.

Relativ fuktighet

5–95 % ikke-kondenserende

10–80 % ikke-kondenserende

Høyde

Konstruert for bruk i 0–3000 m høyde.
Effektreduksjon kreves fra 1000–3000 m:
Opptil 1000 m: 1,000
Inntil 1500 m: 0,975
Inntil 2000 m: 0,950
Opptil 2500 m: 0,925
Opptil 3000 m: 0,900

 
Hørbar støy én meter fra enheten

400 V 10–20 kW: 49 dB ved 70 % last, 55 dB ved 100 % last

Beskyttelsesklasse

IP20

Farge

RAL 9003, glansnivå 85 %

Varmeavledning i BTU/t

10 kW UPS Normal drift ECO-modus
Spenning (V) 380 400 415 380 400 415
25 % last

663

664

652

469

475

470

50 % last

888

831

845

524

502

516

75 % last

1052

1024

1026

610

525

542

100 % last

1300

1240

1218

622

594

593

10 kW UPS ECOnversion Batteridrift
Spenning (V) 380 400 415 380 400 415
25 % last

460

475

486

957

998

995

50 % last

512

519

530

1088

1123

1137

75 % last

550

556

563

1268

1288

1312

100 % last

599

602

610

1479

1491

1519

15 kW UPS Normal drift ECO-modus
Spenning (V) 380 400 415 380 400 415
25 % last

769

767

744

529

487

461

50 % last

1052

1024

1026

610

525

542

75 % last

1425

1350

1339

704

612

610

100 % last

1856

1761

1716

790

706

688

15 kW UPS ECOnversion Batteridrift
Spenning (V) 380 400 415 380 400 415
25 % last

484

501

517

1021

1056

1062

50 % last

550

556

563

1268

1288

1312

75 % last

635

630

630

1599

1595

1635

100 % last

709

707

701

2014

2013

2031

20 kW UPS Normal drift ECO-modus
Spenning (V) 380 400 415 380 400 415
25 % last

888

831

845

524

502

516

50 % last

1300

1240

1218

622

594

593

75 % last

1856

1761

1716

790

706

688

100 % last

2600

2454

2353

871

836

801

20 kW UPS ECOnversion Batteridrift
Spenning (V) 380 400 415 380 400 415
25 % last

512

519

530

1088

1123

1137

50 % last

599

602

610

1479

1491

1519

75 % last

709

707

701

2014

2013

2031

100 % last

835

819

810

2697

2690

2672

UPS – forsendelsesvekt og -mål

  Vekt kg Høyde mm Bredde mm Dybde mm

UPS med én batteristreng

270

1680

640

990

UPS – vekt og mål

  Vekt kg Høyde mm Bredde mm Dybde mm

UPS med én batteristreng

245

1485

333

847

MERK: Én batterimodul veier omtrent 32 kg. En batteristreng består av fire batterimoduler.

Avstand

MERK: Avstandsmålene er kun publisert for luftstrømstilgang. Se lokale sikkerhetskoder og standarder for andre krav som gjelder lokalområdet.
MERK: Nødvendig minimumsavstand på baksiden er 150 mm.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?