990-91317E-031

Specifikationer

Ingångsspecifikationer

UPS-storlek 10 kW 15 kW 20 kW
Spänning (V) 380 /400 /415 380 /400 /415 380 /400 /415
Anslutningar

4-ledare (L1, L2, L3, N, PE) WYE (enkel matning)
3-ledare (L1, L2, L3, PE) WYE (dubbel matning)* *

Inspänningsområde (V)

380 V: 331–437
400 V: 340–460
415 V: 353–477

Frekvensområde (Hz)

40–70

Nominell ingångsström (A)

16/15/14

24/22/22

32/30/29

Maximal ingångsström (A)

20/19/18

29/28/27

39/37/36

Strömbegränsning ingång (A)

21/20/19

30/29/28

39/37/36

Ingående effektfaktor

0,99 vid last över 50 %
0,95 för last större än 25 %

Total harmonisk distorsion (THDI)

<3 % vid full linjär last (symmetrisk)

Minimal kortslutningstålighet Beroende på uppströmsskydd. Se avsnittet för Rekommenderat uppströmsskydd för 400 V för mer information.
Maximal kortslutningstålighet

65 kA RMS

Skydd

Inbyggt bakmatningsskydd och säkringar

Ingångsrampfunktion

Programmerbar och adaptiv, 1–40 sekunder

Specifikationer för bypass

UPS-storlek 10 kW 15 kW 20 kW
Spänning (V) 380 /400 /415 380 /400 /415 380 /400 /415
Anslutningar

4-ledare (L1, L2, L3, N, PE) WYE

Inspänningsområde (V)

380 V: 342–418
400 V: 360–440
415 V: 374–457

Frekvensområde (Hz)

50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (väljs av användaren)

Nominell bypasström (A)

16/16/15

24/23/22

32/29/28

Nominell neutralström (A)

26/25/24

39/37/36

53/50/48

Minimal kortslutningstålighet Beroende på uppströmsskydd. Se avsnittet för Rekommenderat uppströmsskydd för 400 V för mer information.
Maximal kortslutningstålighet *

65 kA RMS

Skydd

Inbyggt bakmatningsskydd och säkringar
Interna säkringsspecifikationer: 160 A, smältpunkt 2,68 kA2s

Specifikationer för utgång

UPS-storlek 10 kW 15 kW 20 kW
Spänning (V) 380 /400 /415 380 /400 /415 380 /400 /415
Anslutningar

4-ledare (L1, L2, L3, N, PE)

Utspänningsnoggrannhet

Symmetrisk last ± 1%
Asymmetrisk last ± 3%

Överlastkapacitet

150 % i 1 minut (vid normal drift)
125 % i 10 minuter (vid normal drift)
125 % i 1 minut (vid batteridrift)
110 % kontinuerlig (bypassdrift)
1000 % i 100 millisekunder (bypassdrift)

Dynamisk lastrespons

± 5 % efter 2 millisekunder
± 1 % efter 50 millisekunder

Utgångens effektfaktor 1
Nominell utgångsström (A)

15/14/14

23/22/21

30/29/28

Minimal kortslutningstålighet * Beroende på uppströmsskydd. Se avsnittet för Rekommenderat uppströmsskydd för 400 V för mer information.
Maximal kortslutningstålighet * 65 kA RMS

Kortslutning av växelriktarens utgång

Varierar med tiden. Se diagram och tabellvärden i Kortslutningskapacitet hos växelriktaren (Bypass inte tillgänglig).
Frekvensnoggrannhet (Hz)

50/60 Hz bypass synkroniserad – 50/60 Hz ± 0,1 % frisvängande

Synkroniserat stegsvar (Hz/sek)

Programmerbar till 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6

Total harmonisk distorsion (THDU) <1 % för linjär last
<3 % för icke-linjär last
Funktionsklass och prestanda för utgång (enligt 62040-3:2021)

VFI-SS-11

Lastens crestfaktor

2,5

Lastens effektfaktor

Från 0,7 kapacitiv ström till 0,7 induktiv ström utan kapacitetsbegränsning

Batterispecifikationer

Alla värden är baserade på 40 batteriblock.

UPS-storlek 10 kW 15 kW 20 kW

Laddningskapacitet i % av utgående effekt vid 0–40 % last

80 %

Laddningskapacitet i % av utgående effekt vid 100 % last

20 %

Maximal laddningskapacitet (vid 0–40 % last) (kW)

8

12

16

Maximal laddningskapacitet vid 100 % last (kW)

2

3

4

Nominell batterispänning (VDC)

480

Nominell hållspänning (VDC)

545

Maximal snabbladdningsspänning (VDC)

571

Temperaturkompensation (per cell)

-3,3 mV/°C, för T ≥ 25 °C – 0 mV/°C, för T < 25 °C

Slutspänning vid urladdning och full last (VDC)

384

Batteriström vid full last och nominell batterispänning (A)

22

33

43

Batteriström vid full last och lägsta batterispänning (A)

27

41

54

Rippelström

< 5 % C20 (5 minuter körtid)

Batteritest

Manuell/automatisk (valbar)

Maximal kortslutningstålighet

10 kA

Rekommenderat uppströmsskydd för 400 V

Uppströmsskydd för IEC och minsta potentiella fas-till-jord-kortslutning vid UPS:ens ingångs-/bypassterminaler

FARA
Fara för elektriska stötar, explosion eller ljusbåge
Överströmsskyddet uppströms (och dess inställningar) måste vara dimensionerat för att säkerställa en frånkopplingstid inom 0,2 sekunder för en minsta potentiell fas-till-jord-kortslutningsström som beräknas eller uppmäts vid UPS:ens ingångs-/bypassterminaler.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
Uppfyllande av standarder säkerställs med den rekommenderade brytaren (och dess inställningar) från tabellen nedan.

OBS!
Risk för oavsiktlig användning av enheten
Om en jordfelsbrytare (RCD-B) används uppströms som jordfelsskydd skall RCD-B vara dimensionerad så att den inte löser ut vid läckströmmen från denna produkt, som kan vara upp till 60 mA.
Om anvisningarna inte följs kan det leda till skador på utrustningen.

Rekommenderat uppströmsskydd för 400 V IEC UPS

OBS: För lokala direktiv som kräver 4-poliga kretsbrytare: Om neutralledaren förväntas bära hög ström på grund av en icke-linjär last måste brytaren dimensioneras efter förväntad ström i neutralledaren.

IkPh-PE är den minsta potentiella fas-till-jord-kortslutningsström som krävs vid UPS:ens ingångs-/bypassterminaler. IkPh-PE i tabellen är baserat på den rekommenderade skyddsanordningen.

UPS-storlek

10 kW 15 kW 20 kW
 

Ingång

Bypass

Ingång

Bypass

Ingång

Bypass

IkPh-PE (kA) 0,55 0,6 0,8 0,6 0,6 0,5

Brytartyp

NSX100H TM25D (C10H3TM025)

NSX100H TM16D (C10H3TM016)

NSX100H TM32D (C10H3TM032)

NSX100H TM25D (C10H3TM025)

NSX100H TM40D (C10H3TM040)

NSX100H TM32D (C10H3TM032)

In (A)

25

16

32

25

40

32

Ir (A)

20

16

32

23

40

32

Im (A)

300 (fast)

190 (fast)

400 (fast)

300 (fast)

500 (fast)

400 (fast)

Rekommenderade kabelmått för 380/400/415 V

FARA
risk för elektriska stötar, explosion eller ljusbåge
Alla kablar måste följa alla gällande nationella och/eller elektriska regler. Den maximala tillåtna kabeldimensionen är 25 mm2.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
OBS: Överströmsskydd ska tillhandahållas av andra.

Kabelstorlekarna i denna manual är baserade på tabell B.52.3 och tabell B.52.5 i IEC 60364-5-52 med följande förutsättningar:

  • 90 °C ledare

  • En omgivningstemperatur på 30 °C

  • Användning av kopparledare

  • Installationsmetod C

PE-kabelstorlek är baserad på tabell 54.2 i IEC 60364-4-54.

Om omgivningstemperaturen är högre än 30 °C, ska större ledare väljas i enlighet med IEC:s korrigeringsfaktorer.

OBS: Rekommenderade kabeldimensioner och maximalt tillåten kabeldimension kan variera för tillbehören. Alla tillbehör har inte stöd för aluminiumkablar. Se installationshandboken som medföljer tillbehöret.
OBS: Neutralledaren ska ha lämpliga dimensioner för att kunna hantera 1,73 gånger fasströmmen i händelse av högt övertonsinnehåll från icke-linjära laster. Om inget eller mindre övertonsinnehåll är att förvänta kan neutralledaren dimensioneras därefter, men dess dimensioner ska inte understiga fasledarens.

Koppar

UPS-storlek

10 kW 15 kW 20 kW

Spänning (V)

380/400/415

380/400/415

380/400/415

Ingångsfaser (mm2)

6

6

10

Ingående PE (mm2)

6

6

10

Bypass-/utgångsfaser (mm2)

6

6

10

Bypass PE/utgående PE (mm2)

6

6

10

Neutral (mm2)

6

10

16

Momentspecifikationer

Bultstorlek Vridmoment
M4 1,7 Nm
M5 2,2 Nm
M6 5 Nm
M8 17,5 Nm
M10 30 Nm
M12 50 Nm

Miljö

  Drift Lagring
Temperatur

0 °C till 40 °C

-15 °C till 40 °C för system med batterier.

Relativ luftfuktighet

5–95 % icke-kondenserande

10–80 % icke-kondenserande

Höjd

Utformad för drift på 0–3 000 m höjd.
Kapacitetsbegränsning krävs från 1 000–3 000 m:
Upp till 1 000 m: 1 000
Upp till 1 500 m: 0,975
Upp till 2 000 m: 0,950
Upp till 2 500 m: 0,925
Upp till 3 000 m: 0,900

 
Hörbart ljud en meter från enheten

400 V 10–20 kW: 49 dB vid 70 % last, 55 dB vid 100 % last

Skyddsklass

IP20

Färg

RAL 9003, glansnivå 85 %

Värmeavgivning i BTU/tim

10 kW UPS Normaldrift ECO-läge
Spänning (V) 380 400 415 380 400 415
25 % last

663

664

652

469

475

470

50 % last

888

831

845

524

502

516

75 % last

1 052

1024

1026

610

525

542

100 % last

1 300

1240

1 218

622

594

593

10 kW UPS ECOnversion Batteridrift
Spänning (V) 380 400 415 380 400 415
25 % last

460

475

486

957

998

995

50 % last

512

519

530

1088

1123

1137

75 % last

550

556

563

1268

1288

1 312

100 % last

599

602

610

1479

1 491

1 519

15 kW UPS Normaldrift ECO-läge
Spänning (V) 380 400 415 380 400 415
25 % last

769

767

744

529

487

461

50 % last

1 052

1024

1026

610

525

542

75 % last

1 425

1 350

1339

704

612

610

100 % last

1 856

1761

1 716

790

706

688

15 kW UPS ECOnversion Batteridrift
Spänning (V) 380 400 415 380 400 415
25 % last

484

501

517

1021

1056

1 062

50 % last

550

556

563

1268

1288

1 312

75 % last

635

630

630

1 599

1 595

1635

100 % last

709

707

701

2 014

2 013

2 031

20 kW UPS Normaldrift ECO-läge
Spänning (V) 380 400 415 380 400 415
25 % last

888

831

845

524

502

516

50 % last

1 300

1240

1 218

622

594

593

75 % last

1 856

1761

1 716

790

706

688

100 % last

2 600

2 454

2 353

871

836

801

20 kW UPS ECOnversion Batteridrift
Spänning (V) 380 400 415 380 400 415
25 % last

512

519

530

1088

1123

1137

50 % last

599

602

610

1479

1 491

1 519

75 % last

709

707

701

2 014

2 013

2 031

100 % last

835

819

810

2 697

2 690

2 672

UPS:ens vikt och dimensioner vid leverans

  Vikt i kg Höjd mm Bredd i mm Djup i mm

UPS med en batteristräng

270

1 680

640

990

Vikt och dimensioner på UPS:en

  Vikt i kg Höjd mm Bredd i mm Djup i mm

UPS med en batteristräng

245

1 485

333

847

OBS: En batterimodul väger cirka 32 kg. En batteristräng består av fyra batterimoduler.

Utrymme

OBS: Utrymmesdimensionerna anges endast för luftflöde. Se lokala regelverk och föreskrifter för ytterligare krav i ditt lokalområde.
OBS: Det behövs minst 150 mm (5,91 tum) utrymme baktill.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?