990-5910F-022

Belasting configureren

Door het verlagen van de belasting kunt u prioriteren welke belastingen in batterijbedrijf moet worden ondersteund door de UPS. Wanneer verlaging van de belasting is ingeschakeld, kunnen minder kritieke belastingen worden verlaagd via een signaal van een uitgangsrelais dat wordt geactiveerd tijdens het ontladen van de batterijen. De minder kritieke belastingen kunnen dan opnieuw worden ondersteund wanneer de batterijen weer worden opgeladen en het signaal van het uitgangsrelais wordt gedeactiveerd.

  1. Configureer minimaal één uitgangsrelais voor Belasting verlagen, zie De uitgangsrelais configureren voor details.
  2. Tik op Configuratie > Belasting verlagen .
  3. Selecteer Verlaging belasting inschakelen.
  4. Stel Uitgangsrelais activeren bij batterijlaadtoestand (%) in op de laadstatus van de batterij die het (de) uitgangsrelais voor het verlagen van de belasting moet(en) activeren terwijl de batterij wordt ontladen.
  5. Stel Uitgangsrelais deactiveren bij batterijlaadtoestand (%) in op de laadstatus van de batterij die het (de) uitgangsrelais voor het verlagen van de belasting moet(en) deactiveren terwijl de batterij wordt opgeladen. Als u deze op 0 instelt, wordt (worden) het (de) uitgangsrelais voor het verlagen van de belasting onmiddellijk gedeactiveerd, zodra de UPS zich niet meer in batterijbedrijf bevindt en het opladen van de batterij is begonnen.
  6. Stel Vertraging van deactivering van uitgangsrelais (minuten) in op de vertraging in minuten, voordat het (de) uitgangsrelais voor het verlagen van de belasting wordt (worden) gedeactiveerd. Als u deze op 0 instelt, wordt het verlagen van de belasting onmiddellijk gedeactiveerd, zodra de laadstatus van de batterij de geconfigureerde deactiveringsdrempel bereikt.
  7. Tik op OK om uw instellingen op te slaan.
    Er verschijnt een waarschuwing als er geen uitgangsrelais is geconfigureerd voor Verlaging belasting. Zie De uitgangsrelais configureren voor het configureren van Verlaging belasting voor een uitgangsrelais.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was dit nuttig?