990-5910F-025

Konfiguracja wyłączników

UWAGA: Ta konfiguracja jest niezbędna do prawidłowej pracy zasilacza UPS.
  1. Wciśnij przyciski Konfiguracja > Bateria .
  2. Wciśnij różne wyłączniki na schemacie układu, aby skonfigurować, które wyłączniki znajdują się w systemie UPS. Kwadrat z symbolem oznacza, że wyłącznik znajduje się w systemie UPS, pusty kwadrat oznacza, że nie ma takiego wyłącznika w systemie UPS. Kolor szary oznacza, że wyłącznik jest automatycznie skonfigurowany w systemie UPS.
    UWAGA: Zasilacz UPS może monitorować do dwóch wyłączników baterii w standardowym urządzeniu bateryjnym. Zasilacz UPS może monitorować do czterech wyłączników baterii w modułowym urządzeniu bateryjnym – zasilacz UPS konfiguruje to automatycznie. Schemat układu pokazuje tylko jeden wyłącznik baterii (BB), nawet jeśli podłączono więcej wyłączników baterii i skonfigurowano je w celu monitorowania. Jeśli jeden lub więcej monitorowanych wyłączników baterii jest w pozycji zamkniętej, BB będzie pokazany na schemacie układu jako zamknięty. Jeśli wszystkie monitorowane wyłączniki baterii są w pozycji zamkniętej, BB będzie pokazany na schemacie układu jako otwarty.
  3. Wciśnij przycisk OK, aby zapisać ustawienia.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?