990-5914B-023

Kople til signalkabler

 1. Løsne skruene på beskyttelsesdekslene og løft dekslene opp og ut av batteribryterskapet.

  20–80 kW batteribryterskap vist forfra

  100–200 kW batteribryterskap vist forfra

 2. Før signalkablene gjennom bunnen av batteribryterskapet. For 20–80 kW kan du også føre signalkablene gjennom toppen av batteribryterskapet.
 3. Fjern dekselet på batteribryteren.

  Batteribryterskapet vist forfra

 4. Kople til signalkabler:
  1. Kople signalkablene til meldekontakten.
  2. Kople signalkablene til underspenningsspolen.
  3. Fest signalkablene til kabelavlasterne med de medfølgende kabelstripsene.

  Batteribryterskapet vist forfra

 5. Monter dekselet på batteribryteren igjen.
 6. Før signalkablene separat fra strømkablene.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?