990-91262C-004

Tilslut IMB-signalkabler i et forenklet 1+1 parallelsystem

BEMÆRK: Signalkablerne skal fremføres adskilt fra strømkablerne for at sikre tilstrækkelig isolering.

Brug valgfrit sæt GVSOPT006 til denne procedure.

  1. Fjern det statiske switchmodul.
  2. Fjern den viste plade.
  3. Installer en ekstra meldekontakt (medfølger) i den interne vedligeholdelsesafbryder (IMB) på begge UPS'er.
  4. Tilslut non-Class 2/non-SELV-signalkablerne mellem de to UPS'er:

    Forenklet 1+1-parallelsystem set fra højre side bagfra

  5. Installer det medfølgende dæksel i øverste højre hjørne.
  6. Geninstallér pladen og statisk switch-modulet.
  7. Sæt højre sidepanel på igen.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?